Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1212 resultats.

caenes
catàleg de la BibliotecaLibrary cataloguecatálago de la Biblioteca
caenes
catàleg interuniversitariinteruniversity cataloguecatálogo interuniversitario
caenes
càtedrachaircátedra
caenes
catedràtic/a(full) professorcatedrático/a
caenes
catedràtic/a contractat/adacontracted (full) professorcatedrático/a contratado/a
caenes
catedràtic/a d'escola universitàriauniversity school (full) professorcatedrático/a de escuela universitaria
caenes
catedràtic/a d'universitatuniversity (full) professorcatedrático/a de universidad
caenes
catedràtic/a emèrit/aemeritus (full) professorcatedrático/a emérito/a
caenes
catedràtic/a interí/inauntenured (full) professorcatedrático/a interino/a
caenes
catedràtic/a numerari/ària(full) staff professorcatedrático/a numerario/a
caenes
categoriacategorycategoría
caenes
categoria contractualcontractual categorycategoría contractual
caenes
categoria docentteaching staff categorycategoría docente
caenes
categoria funcionarialcivil servant categorycategoría funcionarial
caenes
centrecentrecentro
caenes
centre adscritaffiliated centrecentro adscrito
caenes
centre adscrit consorciataffiliated partner centrecentro adscrito consorciado
caenes
centre adscrit de titularitat privadaprivate affiliated centrecentro adscrito de titularidad privada
caenes
centre adscrit de titularitat públicapublic affiliated centrecentro adscrito de titularidad pública
caenes
centre consorciatpartner centrecentro consorciado