Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1212 resultats.

caenes
autoritat acadèmicaacademic authorityautoridad académica
caenes
autoritat educativaeducational authorityautoridad educativa
caenes
auxiliar de recercaresearch assistantauxiliar de investigación
caenes
avaluacióassessmentevaluación
evaluation
caenes
avaluació anualannual reviewevaluación anual
annual assessment
caenes
avaluació anual de seguimentannual progress assessmentevaluación anual de seguimiento
caenes
avaluació contínuacontinuous assessmentevaluación continua
caenes
avaluació d'expertspeer reviewevaluación de expertos
caenes
avaluació de l'aprenentatgelearning assessmentevaluación del aprendizaje
caenes
avaluació del rendimentperformance assessmentevaluación del rendimiento
caenes
avaluació docentteaching assessmentevaluación docente
caenes
avaluació externaexternal assessmentevaluación externa
caenes
avaluació formativaformative evaluationevaluación formativa
caenes
avaluació sumatòriasummative evaluationevaluación sumativa
caenes
avaluació únicasingle assessmentevaluación única
caenes
bagatge culturalcultural backgroundbagaje cultural
caenes
baix rendimentlow performancebajo rendimiento
caenes
balançbalance sheetbalance
caenes
banc de recursos didàctics i d'aprenentatgeteaching and learning resource bankbanco de recursos didácticos y de aprendizaje
caenes
batxilleratupper secondary educationbachillerato