Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'p'

S'han trobat 175 resultats.

caenes
professor/a convidat/adaguest lecturerprofesor/a invitado/a
caenes
professor/a d'educació secundàriasecondary education teacherprofesor/a de educación secundaria
caenes
professor/a d'escola oficial d'idiomesofficial school of languages teacherprofesor/a de escuela oficial de idiomas
caenes
professor/a d'universitatuniversity lecturerprofesor/a de universidad
caenes
professor/a de màstermaster's degree lecturerprofesor/a de máster
caenes
professor/a doctor/adoctor lecturerprofesor/a doctor/a
caenes
professor/a doctor/a a temps parcialpart-time doctor lecturerprofesor/a doctor/a a tiempo parcial
caenes
professor/a doctor/a contractat/adacontracted doctor lecturerprofesor/a doctor/a contratado/a
caenes
professor/a doctor/a permanentpermanent doctor lecturerprofesor/a doctor/a permanente
caenes
professor/a emèrit/aemeritus lecturerprofesor/a emérito/a
caenes
professor/a funcionari/ària a temps completfull-time lecturer with civil servant contractprofesor/a funcionario/a a tiempo completo
caenes
professor/a habilitat/adaqualified lecturerprofesor/a habilitado/a
caenes
professor/a honorari/àriahonorary lecturerprofesor/a honorario/a
caenes
professor/a interí/inauntenured lecturerprofesor/a interino/a
caenes
professor/a investigador/aresearch lecturerprofesor/a investigador/a
caenes
professor/a lector/ajunior lecturerprofesor/a lector/a
caenes
professor/a no doctor/anon-doctor lecturerprofesor/a no doctor/a
caenes
professor/a ordinari/àrialecturerprofesor/a ordinario/a
caenes
professor/a titulartenured lecturerprofesor/a titular
caenes
professor/a titular d'escola universitàriatenured university school lecturerprofesor/a titular de escuela universitaria