catesen
Observatori de l'Evolució de les Institucions (Obsei)Observatorio de la Evolución de las Instituciones (Obsei)Evolution of Institutions Observatory (Obsei)
Observatori de la Comunicació Científica (OCC)Observatorio de la Comunicación Científica (OCC)Science Communication Observatory (OCC)
Observatori de Neologia (OBNEO)Observatorio de Neología (OBNEO)Neology Observatory (OBNEO)
Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica Llatina (ORLA)Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América Latina (ORLA)Research Observatory on the Relations with Latin America (ORLA)
Observatori Novartis de Responsabilitat Social CorporativaObservatorio Novartis de Responsabilidad Social CorporativaNovartis Observatory on Corporate Social Responsibility
Oficina d'Atenció al PersonalOficina de Atención al PersonalPersonnel Assistance Office
Oficina d'Inserció Laboral (OIL)Oficina de Inserción Laboral (OIL)Career Services Office (OIL)
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat [Generalitat de Catalunya]Oficina de Orientación para el Acceso a la UniversidadUniversity Entrance Guidance Office
Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA)Oficina de Movilidad y Acogida (OMA)Mobility and Reception Office (OMA)
Oficina de Mobilitat i AdmissionsOficina de Movilidad y AdmisionesMobility and Admissions Office
Oficina de Postgrau i DoctoratOficina de Postgrado y DoctoradoPostgraduate and Doctoral Studies Office
Oficina de Programació i Planificació d'EstudisOficina de Programación y Planificación de EstudiosStudies Programming and Planning Office
Oficina de Promoció i Gestió de Projectes EuropeusOficina de Promoción y Gestión de Proyectos EuropeosEuropean Projects Promotion and Management Office
Oficina Tècnica d'Informació i OrganitzacióOficina Técnica de Información y OrganizaciónInformation and Organization Technical Office
Oficina Tècnica d'Informació i ParticipacióOficina Técnica de Información y ParticipaciónInformation and Participation Technical Office
Oficina Tècnica d'Innovació i OrganitzacióOficina Técnica de Innovación y OrganizaciónInnovation and Organization Technical Office
Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos LaboralsOficina Técnica de Prevención de Riesgos LaboralesTechnical Office for Occupational Hazards Prevention
Oficina Tècnica de QualitatOficina Técnica de CalidadTechnical Office for Quality