catesen
Acció. Club d'InversióAcció. Club de InversiónAcció. Investment Club
acte acadèmic de graduacióacto académico de graduacióngraduation ceremony
Administració de Jaume IAdministración de Jaume IJaume I Administration
Administració de Rambla-FrançaAdministración de Rambla-FrançaRambla-França Administration
Administració del MarAdministración del MarMar Administration
Administració i Direcció d'EmpresesAdministración y Dirección de EmpresasBusiness Management and Administration
Administració i Gestió de RecursosAdministración y Gestión de RecursosResources Administration and Management
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR)
Agència Nacional espanyola d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain (ANECA)
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya)Catalan University Quality Assurance Agency (AQU Catalunya)
àgora Jordi Rubió i Balaguerágora Jordi Rubió i BalaguerJordi Rubió i Balaguer agora
Aliança 4 Universitats (A-4U)Alianza 4 Universidades (A-4U)Alliance of 4 Universities (A-4U)
Alternativa EstelAlternativa EstelAlternativa Estel
Amnistia InternacionalAmnistía InternacionalAmnesty International
annex Llullanexo LlullLlull annexe
antic mercat del Peixantiguo mercado del Pescadoold Fish market
Àrea Acadèmica i de l'Espai Europeu d'Ensenyament SuperiorÁrea Académica y del Espacio Europeo de Educación SuperiorAcademic Area and for the European Higher Education Area
Àrea d'Innovació i Coordinació de ProjectesÁrea de Innovación y Coordinación de ProyectosInnovation and Project Coordination Area
àrea de Balmesárea de BalmesBalmes area
Àrea de Docència [vicegerència]Área de DocenciaTeaching Area
àrea de Françaárea de FrançaFrança area
àrea de Jaume Iárea de Jaume IJaume I area
àrea de la Mercèárea de la MercèMercè area
Àrea de Patrimoni [vicegerència]Área de PatrimonioProperty Area
àrea de Ramblaárea de RamblaRambla area
Àrea de Recerca i Creació Audiovisual (ARCA)Área de Investigación y Creación Audiovisual (ARCA)Audiovisual Research and Creation Area (ARCA)
Àrea de Recerca i Economia [vicegerència]Área de Investigación y EconomíaResearch and Economic Affairs Area
Àrea de Recursos Humans i Organització [vicegerència]Área de Recursos Humanos y OrganizaciónHuman Resources and Organization Area
Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació [vicegerència]Área de Servicios, Tecnología y Recursos de InformaciónServices, Technology and Information Resources Area
àrea del Marárea del MarMar area
àrea Tallersárea TallersTallers area
Arquitectura TècnicaArquitectura TécnicaArchitecture Diploma
ArxiuArchivoArchives
Arxiu AdministratiuArchivo AdministrativoAdministrative Archives
Assessor del Consell Director per al desplegament estatutari Asesor del Consejo Director para el despliegue estatutarioConsultant to the Steering Committee for the implementation of the statutes
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP)Catalan Association of Public Universities (ACUP)
Associació d'Antics Alumnes (AAAUPF)Asociación de Antiguos Alumnos (AAAUPF)Alumni Association (AAAUPF)
Associació d'Assumptes EuropeusAsociación de Asuntos EuropeosEuropean Matters Association
Associació d'Estudiants per les Nacions UnidesAsociación de Estudiantes para las Naciones UnidasStudent Association for the United Nations
Associació d'Estudiants Progressistes-Associació Catalana d'EstudiantsAsociación de Estudiantes Progresistas-Asociación Catalana de EstudiantesProgressive Student Association-Student Catalan Association
Associació d'Ètica EmpresarialAsociación de Ética EmpresarialBusiness Ethics Association
Associació d'Universitats Europees (EUA)Asociación de Universidades Europeas (EUA)European University Association (EUA)
Associació de Joves Estudiants de CatalunyaAsociación de Jóvenes Estudiantes de CataluñaYoung Student Association of Catalonia
Associació espanyola de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES)Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES)Spanish Association of Language Centres in Higher Education (ACLES)
Associació Europea d'Institucions d'Ensenyament Superior (EURASHE)Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE)European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)
Associació Europea d'Universitats (EUA)Asociación Europea de Universidades (EUA)European University Association (EUA)
Associació Thomas MoreAsociación Thomas MoreThomas More Association
Associació Universitària Sin VergüenzaAsociación Universitaria Sin VergüenzaSin Vergüenza University Association
Audio Signal Processing Lab (ASP lab)Audio Signal Processing Lab (ASP lab)Audio Signal Processing Lab (ASP lab)
Aula d'EscenaAula de EscenaScene Workshop
Aula d'EsportAula de DeporteSports Workshop
Aula d'Història del Periodisme "Diari de Barcelona"Aula de Historia del Periodismo "Diari de Barcelona""Diari de Barcelona" Workshop on History of Journalism
Aula de CinemaAula de CineFilm Classroom
Aula de CulturaAula de CulturaCultural Workshop
Aula de Periodisme "El Periódico de Catalunya"Aula de Periodismo "El Periódico de Catalunya""El Periódico de Catalunya" Journalism Workshop
Aula de Periodisme "La Vanguardia"Aula de Periodismo "La Vanguardia""La Vanguardia" Journalism Workshop
Aula de TeatreAula de TeatroTheatre Workshop
Aula EixampleAula EixampleEixample Workshop
Aula GlobalAula GlobalAula Global
Aula Néstor AlmendrosAula Néstor AlmendrosNéstor Almendros Workshop