catesen
Parc Barcelona MediaParque Barcelona MediaBarcelona Media Park
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)Barcelona Biomedical Research Park (PRBB)
Parc de Recerca UPF - Ciències Socials i HumanesParque de Investigación UPF - Ciencias Sociales y HumanasUPF Research Park - Social and Human Sciences
Parc de Salut MarParque de Salud MarMar Health Park
PeriodismePeriodismoJournalism
Periodisme (segon cicle)Periodismo (segundo ciclo)Journalism (third and fourth years)
Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM)Plan de Acción por el Multilingüismo (PAM)Plan of Action for Multilingualism (PAM)
pla d'activitat docent (PAD)plan de actividad docente (PAD)teaching activity plan (PAD)
Pla d'ActuacionsPlan de ActuacionesPlan of Action
Pla d'Autoprotecció de la UPFPlan de Autoprotección de la UPFUPF's Self-Protection Plan
Pla d'Igualtat Isabel de VillenaPlan de Igualdad Isabel de VillenaIsabel de Villena Gender Equality Plan
Pla d'Inclusió de les Persones amb DiscapacitatPlan de Inclusión de las Personas con DiscapacidadInclusion Plan for the Disabled
Pla d'Informació i ComunicacióPlan de Información y ComunicaciónInformation and Communication Plan
Pla d'Innovació i Millora de la Qualitat DocentPlan de Innovación y Mejora de la Calidad DocentePlan for Innovation and Improvement in Teaching Quality
Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat DocentsPlan de Medidas de Apoyo a la Innovación y a la Calidad DocentesPlan of Action to Support Teaching Innovation and Quality
Pla de Mesures de Suport a la RecercaPlan de Medidas de Apoyo a la InvestigaciónPlan of Action for Research Support
Pla de Prevenció de Riscos LaboralsPlan de Prevención de Riesgos LaboralesOccupational Hazards Prevention Plan
Pla DirectorPlan DirectorMaster Plan
Pla Estratègic de RecercaPlan Estratégico de InvestigaciónResearch Strategic Plan
Plataforma Universitària pel Català (PUC)Plataforma Universitaria para el Catalán (PUC)University Platform for Catalan (PUC)
Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)
ponent de Cooperació i Participació Estudiantilponente de Cooperación y Participación EstudiantilStudents Cooperation and Participation rapporteur
ponent de Cultura i Projeccióponente de Cultura y ProyecciónCulture and External Diffusion rapporteur
Portal de Producció CientíficaPortal de Producción CientíficaScientific Output Portal
postgrau en Administració i Direcció d'Empresespostgrado en Administración y Dirección de Empresaspostgraduate course in Business Management and Administration
postgrau en Biomedicinapostgrado en Biomedicinapostgraduate course in Biomedicine
postgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüepostgrado en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüepostgraduate course in Linguistic Communication and Multilingual Mediation
postgrau en Dissenypostgrado en Diseñopostgraduate course in Design
postgrau en Dretpostgrado en Derechopostgraduate course in Law
postgrau en Economia, Finances i Comptabilitatpostgrado en Economía, Finanzas y Contabilidadpostgraduate course in Economics, Finance and Accounting
postgrau en Gestió Sanitàriapostgrado en Gestión Sanitariapostgraduate course in Health Management
postgrau en Humanitats i Gestió Culturalpostgrado en Humanidades y Gestión Culturalpostgraduate course in Humanities and Cultural Management
postgrau en Màrquetingpostgrado en Marketingpostgraduate course in Marketing
postgrau en Política i Societatpostgrado en Política y Sociedadpostgraduate course in Politics and Society
postgrau en Recursos Humans i Habilitats de Direcciópostgrado en Recursos Humanos y Habilidades de Direcciónpostgraduate course in Human Resources and Management Skills
postgrau en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualspostgrado en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualespostgraduate course in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
Premi de Foment del Multilingüisme (PFM)Premio de Fomento del Multilingüismo (PFM)Promotion of Multilingualism Award (PFM)
Premi Extraordinari de Fi d'EstudisPremio Extraordinario de Fin de EstudiosGraduation Special Award
PRESENTA. Ajuts per a la presentació de ponències a congressos, simposis i jornadesPRESENTA. Ayudas para la presentación de ponencias en congresos, simposios y jornadasPRESENTA. Grants for the presentation of rapports at congresses, symposiums and seminars
PREVI. Ajuts per a la preparació de sol·licituds per participar en determinats programes de R+DPREVI. Ayudas para la preparación de solicitudes para participar en determinados programas de I+DPREVI. Grants for preparing applications to participate in certain R&D programmes
Programa d'Activitats Acadèmiques EspecialsPrograma de Actividades Académicas EspecialesSpecial Academic Activities Programme
Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS)Programa de Actividades de Compromiso Social (PACS)Social Commitment Activity Programme (PACS)
Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)Language Training Programme (PEI)
Programa d'Estudis HispànicsPrograma de Estudios HispánicosHispanic Studies Programme
Programa d'Estudis Hispànics i Europeus (HESP)Programa de Estudios Hispánicos y Europeos (HESP)Hispanic and European Studies Programme (HESP)
Programa d'Estudis per a EstrangersPrograma de Estudios para ExtranjerosStudy Abroad Programme
Programa de Cooperació i SolidaritatPrograma de Cooperación y SolidaridadCooperation and Solidarity Programme
Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU)Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU)Initial Training in University Teaching Programme (FIDU)
Programa de Promoció i EmpresaPrograma de Promoción y EmpresaPromotion and Business Programme
Programa de Responsabilitat Social de la UPFPrograma de Responsabilidad Social de la UPFUPF Social Responsibility Programme
Programa de Suport a Esportistes d'Alt NivellPrograma de Apoyo a Deportistas de Alto NivelHigh Performance Athlete Support Scheme
Programa de Suport al Multilingüisme en la DocènciaPrograma de Apoyo al Multilingüismo en la DocenciaProgramme of Support to Multilingualism in Teaching
Programa de Voluntariat AcadèmicPrograma de Voluntariado AcadémicoAcademic Volunteer Programme
Programa per la Qualitat Educativa (PQE)Programa por la Calidad Educativa (PQE)Programme for Educational Quality (PQE)
Programa Universitat i EmpresaPrograma Universidad y EmpresaUniversity and Business Programme
Programa UPF AlumniPrograma UPF AlumniUPF Alumni programme
prova certificadora de la competència lingüística (PCCL)prueba certificadora de la competencia lingüística (PCCL)certificate of language proficiency test (PCCL)
prova de dignòstic lingüístic (PDL)prueba de diagnóstico lingüístico (PDL)language diagnostic test (PDL)
Publicitat i Relacions PúbliquesPublicidad y Relaciones PúblicasAdvertising and Public Relations
Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)Punto de Información al Estudiante (PIE)Student Information Desk (PIE)