catesen
sala d'exposicionssala de exposicionesexhibition room
sala de graus Albert Calsamiglia i Blancafortsala de grados Albert Calsamiglia i BlancafortAlbert Calsamiglia i Blancafort hall
Sala de ReflexióSala de ReflexiónReflection Room
Secció d'Administració de PersonalSección de Administración de PersonalPersonnel Management Section
Secció d'Administració de Recursos i Afers EconòmicsSección de Administración de Recursos y Asuntos EconómicosAdministration of Resources and Economic Affairs Section
Secció d'Equipaments, Subministraments i Serveis GeneralsSección de Equipamientos, Suministros y Servicios GeneralesEquipment, Supplies and General Services Section
Secció d'EstudisSección de EstudiosStudies Section
Secció de ComptabilitatSección de ContabilidadAccounting Section
Secció de Coordinació de SecretariesSección de Coordinación de SecretaríasSecretariats Coordination Section
Secció de GrauSección de GradoUndergraduate Section
Secció de Selecció de PersonalSección de Selección de PersonalPersonnel Recruitment Section
Secció de Suport a la Docència i Afers AcadèmicsSección de Apoyo a la Docencia y Asuntos AcadémicosTeaching and Academic Affairs Support Section
Secció de TresoreriaSección de TesoreríaTreasury Section
Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes (IEC)Philological Section of the Institute of Catalan Studies (IEC)
Secretaria AcadèmicaSecretaría AcadémicaAcademic Secretary's Office
Secretaria del RectoratSecretaría del RectoradoRector's Secretarial Services
Secretaria GeneralSecretaría GeneralGeneral Secretary's Office
Seminari d'Edició de TextosSeminario de Edición de TextosText Editing Seminar
Seminari d'Història de les ReligionsSeminario de Historia de las ReligionesHistory of Religions Seminar
Seminari Permanent d'Història del Dret Català Josep Maria Font i RiusSeminario Permanente de Historia del Derecho Catalán Josep Maria Font i RiusJosep Maria Font i Rius Permanent Seminar on History of Catalan Law
Servei d'Assessorament Psicològic (SAP)Servicio de Asesoramiento Psicológico (SAP)Psychological Counselling Service (SAP)
Servei d'Assessoria JurídicaServicio de Asesoría JurídicaLegal Counselling Service
Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU)University Community Assistance Service (SACU)
Servei d'Atenció als Estudiants DisminuïtsServicio de Atención a los Estudiantes DisminuidosHandicapped Students Assistance Service
Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC)Servicio de Autoformación en Lengua Catalana (SALC)Catalan Language Self-Training Service (SALC)
Servei d'EsportsServicio de DeportesSports Service
Servei d'InformàticaServicio de InformáticaComputing Service
Servei de Carreres ProfessionalsServicio de Carreras ProfesionalesCareer Services
Servei de Gestió AcadèmicaServicio de Gestión AcadémicaAcademic Management Service
Servei de Gestió Patrimonial i ContractacióServicio de Gestión Patrimonial y ContrataciónProperty Management and Contracting Service
Servei de PASServicio de PASPAS Service
Servei de PDIServicio de PDIPDI Service
Servei de PersonalServicio de PersonalPersonnel Service
Servei de Postgrau i Relacions InternacionalsServicio de Postgrado y Relaciones InternacionalesInternational Relations and Postgraduate Courses Service
Servei de Pressupostos i FinancesServicio de Presupuestos y FinanzasBudget and Finance Service
Servei de RecercaServicio de InvestigaciónResearch Service
Servei de Relacions InternacionalsServicio de Relaciones InternacionalesInternational Relations Service
Servei Telefònic d'OrientacióServicio Telefónico de OrientaciónTelephone Guidance Service
Serveis d'InformacióServicios de InformaciónInformation Services
Serveis GràficsServicios GráficosGraphic Services
Serveis LingüísticsServicios LingüísticosLanguage Services
Serveis Web i de ComunicacióServicios Web y de ComunicaciónWeb and Communication Services
SIMBIOSYS - Simulació, Imatge i Modelització per a Sistemes BiomèdicsSIMBIOSYS - Simulación, Imagen y Modelización para Sistemas BiomédicosSIMBIOSYS - Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems
Síndic de GreugesOficina del Defensor de la Comunidad UniversitariaOmbuds Office
síndic/a de Greugesdefensor/a de la Comunidad Universitariaombuds officer
Sistema d'Informació per a la Direcció (SID)Sistema de Información para la Dirección (SID)Information System for Management (SID)
Sistema d'Informació per a la Docència (SIDOC)Sistema de Información para la Docencia (SIDOC)Information System for Teaching (SIDOC)
Sistema d'Informació per a la Recerca (SIRE)Sistema de Información para la Investigación (SIRE)Information System for Research (SIRE)
Suplement Europeu al TítolSuplemento Europeo al TítuloEuropean Diploma Supplement