catesen
WEBGRUP. Ajuts per a la creació de pàgines web dels grups de recercaWEBGRUP. Ayudas para la creación de páginas web de los grupos de investigaciónWEBGRUP. Grants for the creation of research groups' web pages
www.eleweb.net: Xarxa Temàtica "Eleccions, Comunicació Política i Opinió Pública"www.eleweb.net: Red Temática "Elecciones, Comunicación Política y Opinión Pública"www.eleweb.net: Thematic Network "Elections, Political Communication and Public Opinion"