Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 996 resultats.

caesen
vicerector/a de Recerca i Doctoratvicerrector/a de Investigación y Doctoradovice-rector for Research and Doctoral Studies
caesen
Acció. Club d'InversióAcció. Club de InversiónAcció. Investment Club
caesen
acte acadèmic de graduacióacto académico de graduacióngraduation ceremony
caesen
Administració de Jaume IAdministración de Jaume IJaume I Administration
caesen
Administració de Rambla-FrançaAdministración de Rambla-FrançaRambla-França Administration
caesen
Administració del MarAdministración del MarMar Administration
caesen
Administració i Direcció d'EmpresesAdministración y Dirección de EmpresasBusiness Management and Administration
caesen
Administració i Gestió de RecursosAdministración y Gestión de RecursosResources Administration and Management
caesen
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR)
caesen
Agència Nacional espanyola d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain (ANECA)
caesen
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya)Catalan University Quality Assurance Agency (AQU Catalunya)
caesen
àgora Jordi Rubió i Balaguerágora Jordi Rubió i BalaguerJordi Rubió i Balaguer agora
caesen
Aliança 4 Universitats (A-4U)Alianza 4 Universidades (A-4U)Alliance of 4 Universities (A-4U)
caesen
Alternativa EstelAlternativa EstelAlternativa Estel
caesen
Amnistia InternacionalAmnistía InternacionalAmnesty International
caesen
annex Llullanexo LlullLlull annexe
caesen
antic mercat del Peixantiguo mercado del Pescadoold Fish market
caesen
Àrea Acadèmica i de l'Espai Europeu d'Ensenyament SuperiorÁrea Académica y del Espacio Europeo de Educación SuperiorAcademic Area and for the European Higher Education Area
caesen
Àrea d'Innovació i Coordinació de ProjectesÁrea de Innovación y Coordinación de ProyectosInnovation and Project Coordination Area
caesen
àrea de Balmesárea de BalmesBalmes area
caesen
Àrea de Docència [vicegerència]Área de DocenciaTeaching Area
caesen
àrea de Françaárea de FrançaFrança area
caesen
àrea de Jaume Iárea de Jaume IJaume I area
caesen
àrea de la Mercèárea de la MercèMercè area
caesen
Àrea de Patrimoni [vicegerència]Área de PatrimonioProperty Area
caesen
àrea de Ramblaárea de RamblaRambla area
caesen
Àrea de Recerca i Creació Audiovisual (ARCA)Área de Investigación y Creación Audiovisual (ARCA)Audiovisual Research and Creation Area (ARCA)
caesen
Àrea de Recerca i Economia [vicegerència]Área de Investigación y EconomíaResearch and Economic Affairs Area
caesen
Àrea de Recursos Humans i Organització [vicegerència]Área de Recursos Humanos y OrganizaciónHuman Resources and Organization Area
caesen
Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació [vicegerència]Área de Servicios, Tecnología y Recursos de InformaciónServices, Technology and Information Resources Area
caesen
àrea del Marárea del MarMar area
caesen
àrea Tallersárea TallersTallers area
caesen
Arquitectura TècnicaArquitectura TécnicaArchitecture Diploma
caesen
ArxiuArchivoArchives
caesen
Arxiu AdministratiuArchivo AdministrativoAdministrative Archives
caesen
Assessor del Consell Director per al desplegament estatutari Asesor del Consejo Director para el despliegue estatutarioConsultant to the Steering Committee for the implementation of the statutes
caesen
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP)Catalan Association of Public Universities (ACUP)
caesen
Associació d'Antics Alumnes (AAAUPF)Asociación de Antiguos Alumnos (AAAUPF)Alumni Association (AAAUPF)
caesen
Associació d'Assumptes EuropeusAsociación de Asuntos EuropeosEuropean Matters Association
caesen
Associació d'Estudiants per les Nacions UnidesAsociación de Estudiantes para las Naciones UnidasStudent Association for the United Nations
caesen
Associació d'Estudiants Progressistes-Associació Catalana d'EstudiantsAsociación de Estudiantes Progresistas-Asociación Catalana de EstudiantesProgressive Student Association-Student Catalan Association
caesen
Associació d'Ètica EmpresarialAsociación de Ética EmpresarialBusiness Ethics Association
caesen
Associació d'Universitats Europees (EUA)Asociación de Universidades Europeas (EUA)European University Association (EUA)
caesen
Associació de Joves Estudiants de CatalunyaAsociación de Jóvenes Estudiantes de CataluñaYoung Student Association of Catalonia
caesen
Associació espanyola de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES)Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES)Spanish Association of Language Centres in Higher Education (ACLES)
caesen
Associació Europea d'Institucions d'Ensenyament Superior (EURASHE)Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE)European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)
caesen
Associació Europea d'Universitats (EUA)Asociación Europea de Universidades (EUA)European University Association (EUA)
caesen
Associació Thomas MoreAsociación Thomas MoreThomas More Association
caesen
Associació Universitària Sin VergüenzaAsociación Universitaria Sin VergüenzaSin Vergüenza University Association
caesen
Audio Signal Processing Lab (ASP lab)Audio Signal Processing Lab (ASP lab)Audio Signal Processing Lab (ASP lab)
caesen
Aula d'EscenaAula de EscenaScene Workshop
caesen
Aula d'EsportAula de DeporteSports Workshop
caesen
Aula d'Història del Periodisme "Diari de Barcelona"Aula de Historia del Periodismo "Diari de Barcelona""Diari de Barcelona" Workshop on History of Journalism
caesen
Aula de CinemaAula de CineFilm Classroom
caesen
Aula de CulturaAula de CulturaCultural Workshop
caesen
Aula de Periodisme "El Periódico de Catalunya"Aula de Periodismo "El Periódico de Catalunya""El Periódico de Catalunya" Journalism Workshop
caesen
Aula de Periodisme "La Vanguardia"Aula de Periodismo "La Vanguardia""La Vanguardia" Journalism Workshop
caesen
Aula de TeatreAula de TeatroTheatre Workshop
caesen
Aula EixampleAula EixampleEixample Workshop
caesen
Aula GlobalAula GlobalAula Global
caesen
Aula Néstor AlmendrosAula Néstor AlmendrosNéstor Almendros Workshop
caesen
Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)
caesen
Barcelona Graduate School of EconomicsBarcelona Graduate School of EconomicsBarcelona Graduate School of Economics
caesen
Barcelona Institute of Architecture (BIArch)Barcelona Institute of Architecture (BIArch)Barcelona Institute of Architecture (BIArch)
caesen
Barcelona Media - Centre d'Innovació (BM)Barcelona Media - Centro de Innovación (BM)Barcelona Media - Innovation Centre (BM)
caesen
Barcelona School of ManagementBarcelona School of ManagementBarcelona School of Management
caesen
Biblioteca de FrançaBiblioteca de FrançaFrança Library
caesen
Biblioteca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i VivesBiblioteca del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i VivesLibrary of the Jaume Vicens i Vives University Institute of History
caesen
Biblioteca de RamblaBiblioteca de RamblaRambla Library
caesen
Biblioteca del Campus Universitari MarBiblioteca del Campus Universitario MarLibrary of the Mar University Campus
caesen
Biblioteca del MarBiblioteca del MarMar Library
caesen
Biblioteca GeneralBiblioteca GeneralMain Library
caesen
Biblioteca/CRAIBiblioteca/CRAILibrary/CRAI
caesen
Biblioteca/CRAI de la CiutadellaBiblioteca/CRAI de la CiutadellaCiutadella Library/CRAI
caesen
Biblioteca/CRAI del PoblenouBiblioteca/CRAI del PoblenouPoblenou Library/CRAI
caesen
Biblioteconomia i DocumentacióBiblioteconomía y DocumentaciónLibrary Science and Documentation
caesen
Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. HaasBibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. HaasBibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas
caesen
BiologiaBiologiaBiology
caesen
Biologia HumanaBiología HumanaHuman Biology
caesen
Borsa de TreballBolsa de TrabajoEmployment Service
caesen
Campus d'Excel·lència InternacionalCampus de Excelencia InternacionalCampus of International Excellence
caesen
campus de la Ciutadellacampus de la CiutadellaCiutadella campus
caesen
campus de la Comunicació - Poblenoucampus de la Comunicación - PoblenouCommunication campus - Poblenou
caesen
campus del Marcampus del MarMar campus
caesen
campus del Poblenoucampus del PoblenouPoblenou campus
caesen
Campus GlobalCampus GlobalCampus Global
caesen
Campus Universitari MarCampus Universitario MarMar University Campus
caesen
Carnet Internacional d'Estudiant (ISIC)Carné Internacional de Estudiante (ISIC)International Student Identity Card (ISIC)
caesen
Carta Magna de les Universitats EuropeesCarta Magna de las Universidades EuropeasMagna Carta of European Universities
caesen
càtedra Jean Monnetcátedra Jean MonnetJean Monnet chair
caesen
càtedra Mutual Cyclops en Medicina del Treballcátedra Mutual Cyclops en Medicina del TrabajoMutual Cyclops chair in Occupational Medicine
caesen
càtedra Pompeu Fabracátedra Pompeu FabraPompeu Fabra chair
caesen
càtedra Telefónica de Producció Multimèdiacátedra Telefónica de Producción MultimediaTelefónica chair in Multimedia Production
caesen
càtedra UNESCO d'Estudis Interculturalscátedra UNESCO de Estudios InterculturalesUNESCO chair in Intercultural Studies
caesen
càtedra UNESCO en Cultura Iberoamericanacátedra UNESCO en Cultura IberoamericanaUNESCO chair in Latin American Culture
caesen
Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)Centro de Atención al Usuario (CAU)User Support Centre (CAU)
caesen
Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i SocietatCentro de Estudios de Ciencia, Comunicación y SociedadScience, Communication and Society Studies Centre
caesen
Centre d'Estudis de GènereCentro de Estudios de GéneroCentre for Gender Studies
caesen
Centre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua)Centro de Estudios LSC-UPF Actua de la Lengua de Signos CatalanaCentre of Studies LSC-UPF Actua of Catalan Sign Language
caesen
Centre d'Estudis Filosòfics Eugenio TríasCentro de Estudios Filosóficos Eugenio TríasEugenio Trías Centre for Philosophical Studies
caesen
Centre d'Estudis UPF sobre SostenibilitatCentro de Estudios UPF sobre SostenibilidadUPF Centre for Sustainability Research
caesen
Centre d'Estudis UPF Sports LabCentro de Estudios UPF Sports LabUPF Sports Lab Studies Centre
caesen
Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL)Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL)Center for Research in Occupational Health (CISAL)
caesen
Centre d’Estudis de Discurs i Traducció (CEDIT)Centro de Estudios de Discurso y Traducción (CEDIT)Centre for Discourse and Translation Studies (CEDIT)
caesen
Centre de Cognició i Cervell (CBC)Centro de Cognición y Cerebro (CBC)Center for Brain and Cognition (CBC)
caesen
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)Centre for Regenerative Medicine in Barcelona (CMRB)
caesen
Centre de Neuro-Robòtica i Sistemes Autònoms (N-RAS)Centro de Neuro-Robótica y Sistemas Autónomos (N-RAS)Centre for Neuro-Robotics and Autonomous Systems (N-RAS)
caesen
Centre de Recerca de les Economies de la Mediterrània (CREmed)Centro de Investigación de las Economías del Mediterráneo (CREmed)Center for Research on the Economies of the Mediterranean (CREmed)
caesen
Centre de Recerca en Economia Financera i Comptabilitat (CREFC)Centro de Investigación en Economía Financiera y Contabilidad (CREFC)Research Centre for Financial Economics and Accounting (CREFC)
caesen
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES)Centre for Research in Health and Economics (CRES)
caesen
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)Research Centre for International Economics (CREI)
caesen
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL)
caesen
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI)Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)Learning and Research Resource Centre (CRAI)
caesen
Centre de Regulació Genòmica (CRG)Centro de Regulación Genómica (CRG)Centre for Genomic Regulation (CRG)
caesen
Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)Centro de Servicios Científicos y Académicos de Cataluña (CESCA)Centre for Scientific and Academic Services of Catalonia (CESCA)
caesen
Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)Centro de Supercomputación de Cataluña (CESCA)Supercomputing Centre of Catalonia (CESCA)
caesen
Centre de Tecnologia de la ComunicacióCentro de Tecnología de la ComunicaciónCentre for Communication Technology
caesen
Centre Investigador en Art Primitiu (CIAP)Centro Investigador en Arte Primitivo (CIAP)Research Centre in Primitive Art (CIAP)
caesen
Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement (CLIK)Centro para la Innovación en el Aprendizaje y Conocimiento (CLIK)Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)
caesen
Centre per a la Investigació i l'Avaluació de Polítiques PúbliquesCentro para la Investigación y la Evaluación de Políticas PúblicasCentre for Research and Assessment of Public Policies
caesen
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)Centre for Teaching Quality and Innovation (CQUID)
caesen
Certificat d'Estudis HispànicsCertificado de Estudios HispánicosCertificate in Hispanic Studies
caesen
Ciència Política i de l'AdministracióCiencia Política y de la AdministraciónPolitical and Administration Science
caesen
Ciències del Treball (segon cicle)Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)Labour Sciences (third and fourth years)
caesen
Ciències EmpresarialsCiencias EmpresarialesBusiness Sciences
caesen
Ciències Polítiques i de l'AdministracióCiencias Políticas y de la AdministraciónPolitical and Administration Sciences
caesen
Cineclub McGuffinCine-club McGuffinMcGuffin Film Club
caesen
ClaustreClaustroSenate
caesen
Claustre universitariClaustro universitarioUniversity Senate
caesen
Club d'Oratòria de la UPFClub de Oratoria de la UPFUPF Oratory Club
caesen
COFRE. Ajuts per al cofinançament de les activitats dels grups de recerca i dels departaments o institutsCOFRE. Ayudas para la cofinanciación de las actividades de los grupos de investigación y de los departamentos o institutosCOFRE. Grants for cofinancing the activities of research groups and of departments or institutes
caesen
Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)Colectivo de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales (CINEMA)Center for Aesthetic Research on Audiovisal Media (CINEMA)
caesen
COMENÇA. Ajuts per a l'inici de les activitats de recerca del personal investigador de nova incorporacióCOMENÇA. Ayudas para el inicio de las actividades de investigación del personal investigador de nueva incorporaciónCOMENÇA. Grants for starting the research activities of freshly incorporated researchers
caesen
Comissió AcadèmicaComisión AcadémicaAcademic Committee
caesen
Comissió CoordinadoraComisión CoordinadoraCoordinating Committee
caesen
Comissió d'Accions Acadèmiques EspecialsComisión de Acciones Académicas EspecialesSpecial Academic Actions Committee
caesen
Comissió d'Administració ElectrònicaComisión de Administración Electrónicae-Administration Committee
caesen
Comissió d'ArxiusComisión de ArchivosArchives Committee
caesen
Comissió d'Avaluació i PlanificacióComisión de Evaluación y PlanificaciónAssessment and Planning Committee
caesen
Comissió d'Economia i AdministracióComisión de Economía y AdministraciónEconomic Affairs and Administration Committee
caesen
Comissió d'EnsenyamentComisión de EnseñanzaEducation Committee
caesen
Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la InformacióComisión de Estrategia de Tecnologías y Recursos de la InformaciónStrategy Committee on Information Technologies and Resources
caesen
Comissió d'EstudiantsComisión de EstudiantesStudents Committee
caesen
Comissió d'Ordenació AcadèmicaComisión de Ordenación AcadémicaAcademic Planning Committee
caesen
Comissió de Beques del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Comisión de Becas del Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)Language Training Programme (PEI) Scholarships Committee
caesen
Comissió de ConvalidacionsComisión de ConvalidacionesValidations Committee
caesen
Comissió de CulturaComisión de CulturaCulture Committee
caesen
Comissió de Doctorat i Tercer CicleComisión de Doctorado y Tercer CicloDoctoral and Postgraduate Studies Committee
caesen
Comissió de Formació ContínuaComisión de Formación ContinuaContinuing Education Committee
caesen
Comissió de Medi AmbientComisión de Medio AmbienteEnvironment Committee
caesen
Comissió de Política LingüísticaComisión de Política LingüísticaLanguage Policy Committee
caesen
Comissió de Postgrau i DoctoratComisión de Postgrado y DoctoradoPostgraduate and Doctoral Studies Committee
caesen
Comissió de ProfessoratComisión de ProfesoradoTeaching Staff Committee
caesen
Comissió de Programari LliureComisión de Programario LibreFree Software Committee
caesen
Comissió de PromocióComisión de PromociónPromotion Committee
caesen
Comissió de QualitatComisión de CalidadQuality Committee
caesen
Comissió de Qualitat d'InformàticaComisión de Calidad de InformáticaComputing Quality Committee
caesen
Comissió de Qualitat de la BibliotecaComisión de Calidad de la BibliotecaLibrary's Quality Committee
caesen
Comissió de Qualitat de Recursos d'InformacióComisión de Calidad de los Recursos de InformaciónQuality Information Resources Committee
caesen
Comissió de Qualitat dels Sistemes d'InformacióComisión de Calidad de los Sistemas de InformaciónInformation Systems Quality Committee
caesen
Comissió de RecercaComisión de InvestigaciónResearch Committee
caesen
Comissió de ReclamacionsComisión de ReclamacionesComplaints Committee
caesen
Comissió de Relacions InternacionalsComisión de Relaciones InternacionalesInternational Relations Committee
caesen
Comissió de Selecció de BecarisComisión de Selección de BecariosCommission for the Appointment of Studentships Holders
caesen
Comissió de Tercer CicleComisión de Tercer CicloPostgraduate Studies Committee
caesen
Comissió del Programa d'Estudis per a EstrangersComisión del Programa de Estudios para ExtranjerosCommission for the Study Abroad Programme
caesen
Comissió del Sistema d'Informació i Comunicació ElectrònicaComisión del Sistema de Información y Comunicación ElectrónicaElectronic Information and Communication System Committee
caesen
Comissió EconòmicaComisión EconómicaEconomic Affairs Committee
caesen
Comissió Econòmica i de PromocióComisión Económica y de PromociónEconomic Affairs and Promotion Committee
caesen
Comissió GestoraComisión GestoraManagement Committee
caesen
Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC)Comisión Interuniversitaria de Formación en Lengua Catalana (CIFOLC)Interuniversity Catalan Language Teaching Board (CIFOLC)
caesen
Comissió per a l'Estudi de les Normes de PermanènciaComisión para el Estudio de las Normas de PermanenciaCommittee for the Study of Rules Governing Continuance
caesen
Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de GènereComisión Permanente de Políticas de Igualdad de GéneroPermanent Committee for Gender Equality Policies
caesen
Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR)Comisionado para Universidades e Investigación (CUR)Commission for Universities and Research (CUR)
caesen
Comissions Obreres. Secció sindical de la UPFComisiones Obreras. Sección sindical de la UPFComissions Obreres. Union's section at UPF
caesen
Comitè d'EmpresaComité de EmpresaWorkers' Committee
caesen
Comitè de Seguretat i Salut en el TreballComité de Seguridad y Salud en el TrabajoOccupational Health and Safety Committee
caesen
Comunicació AudiovisualComunicación AudiovisualAudiovisual Communication
caesen
Comunicació Audiovisual i PublicitatComunicación Audiovisual y PublicidadAudiovisual Communication and Advertising
caesen
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)Conference of Rectors of Spanish Universities (CRUE)
caesen
Conjunt InstrumentalConjunto InstrumentalInstrumental Ensemble
caesen
Consell Acadèmic del CQUIDConsejo Académico del CQUIDCQUID Academic Council
caesen
Consell Acadèmic del PEIConsejo Académico del PEIPEI Academic Council
caesen
Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF)Consejo de Estudiantes de la UPF (CEUPF)UPF Student Council (CEUPF)
caesen
Consell d'IdiomesConsejo de IdiomasLanguage Board
caesen
Consell de Coordinació UniversitàriaConsejo de Coordinación UniversitariaUniversity Coordination Board
caesen
Consell de DepartamentConsejo de DepartamentoDepartment Board
caesen
Consell de DireccióConsejo de DirecciónBoard of Management
caesen
Consell de GovernConsejo de GobiernoBoard of Governors
caesen
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC)Interuniversity Council of Catalonia (CIC)
caesen
Consell Rector del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)Consejo Rector del Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)Governing Board of the Research Centre for International Economics (CREI)
caesen
Consell SocialConsejo SocialBoard of Trustees
caesen
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)Consejo Superior de Investigaciones CientíficasSpanish National Research Council (CSIC)
caesen
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC)Consortium of University Libraries of Catalonia (CBUC)
caesen
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC)Consortium of University Services of Catalonia (CSUC)
caesen
Consorci Europeu d'Acreditació (ECA)Consorcio Europeo de Acreditación (ECA)European Corsortium for Accreditation (ECA)
caesen
Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)
caesen
CorCoroChoir
caesen
CSI-CSIF. Secció sindical de la UPFCSI-CSIF. Sección sindical de la UPFCSI-CSIF. Union section of UPF
caesen
curs d'orientació universitària (COU)curso de orientación universitaria (COU)pre-university orientation course (COU)
caesen
Curs Superior de Medicina del TreballCurso Superior de Medicina del TrabajoAdvanced Course in Occupational Medicine
caesen
Debats UPF MónDebates 'UPF Món''UPF Món' Debates
caesen
Departament d'Economia i EmpresaDepartamento de Economía y EmpresaDepartment of Economics and Business
caesen
Departament d'HumanitatsDepartamento de HumanidadesDepartment of Humanities
caesen
Departament de Ciències Experimentals i de la SalutDepartamento de Ciencias Experimentales y de la SaludDepartment of Experimental and Health Sciences
caesen
Departament de Ciències Polítiques i SocialsDepartamento de Ciencias Políticas y SocialesDepartment of Political and Social Sciences
caesen
Departament de ComunicacióDepartamento de ComunicaciónDepartment of Communication
caesen
Departament de DretDepartamento de DerechoDepartment of Law
caesen
Departament de Periodisme i de Comunicació AudiovisualDepartamento de Periodismo y de Comunicación AudiovisualDepartment of Journalism and Audiovisual Communication
caesen
Departament de TecnologiaDepartamento de TecnologíaDepartment of Technology
caesen
Departament de Tecnologies de la Informació i les ComunicacionsDepartamento de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesDepartment of Information and Communication Technologies
caesen
Departament de Traducció i Ciències del LlenguatgeDepartamento de Traducción y Ciencias del LenguajeDepartment of Translation and Language Sciences
caesen
Diploma Avançat d'Estudis HispànicsDiploma Avanzado de Estudios HispánicosAdvanced Diploma in Hispanic Studies
caesen
Diploma d'Estudis AvançatsDiploma de Estudios AvanzadosAdvanced Studies Diploma
caesen
Diploma d'Estudis HispànicsDiploma de Estudios HispánicosDiploma in Hispanic Studies
caesen
diploma i curs de postgrau sobre Societats Africanes i Desenvolupamentdiploma y curso de postgrado sobre Sociedades Africanas y Desarrollodiploma and postgraduate course on African Societies and Development
caesen
diplomatura en Arquitectura Tècnicadiplomatura en Arquitectura Técnicathree-year degree in Technical Architecture
caesen
diplomatura en Ciències Empresarialsdiplomatura en Ciencias Empresarialesthree-year degree in Business Sciences
caesen
diplomatura en Gestió i Administració Públicadiplomatura en Gestión y Administración Públicathree-year degree in Public Management and Administration
caesen
diplomatura en Infermeriadiplomatura en Enfermeríathree-year degree in Nursing
caesen
diplomatura en Relacions Laboralsdiplomatura en Relaciones Laboralesthree-year degree in Labour Relations
caesen
diplomatura en Turismediplomatura en Turismothree-year degree in Tourism
caesen
Dipòsit de les AigüesDipòsit de les AigüesDipòsit de les Aigües
caesen
Direcció de CampusDirección de CampusCampus Management Office
caesen
Disseny Periodístic Barcelona 95Diseño Periodístico Barcelona 95Journalistic Design Barcelona '95
caesen
doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laboralsdoble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laboralsdouble three-year degree in Business Sciences and Labour Relations
caesen
doble grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació + Màrqueting i Comunitats Digitalsdoble grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación + Marketing y Comunidades Digitalesdouble bachelor's (degree) programme in Business Administration and Innovation Management & Marketing and Digital Communities
caesen
doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dretdoble grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención y Derechodouble bachelor's (degree) programme in Criminology and Public Prevention Policies and Law
caesen
doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses o Economiadoble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas o Economíadouble bachelor's (degree) programme in Law and Business Management and Administration or Economics
caesen
doble grau en Turisme i Gestió del Lleure + Administració d'Empreses i Gestió de la Innovaciódoble grado en Turismo y Gestión del Ocio + Administración de Empresas y Gestión de la Innovación double bachelor's (degree) programme in Tourism and Leisure Management & Business Administration and Innovation Management
caesen
doctorat en Biomedicinadoctorado en Biomedicinadoctorate in Biomedicine
caesen
doctorat en Ciències de la Salut i de la Vidadoctorado en Ciencias de la Salud y de la Vidadoctorate in Health and Life Sciences
caesen
doctorat en Ciències Econòmiques i Empresarialsdoctorado en Ciencias Económicas y Empresarialesdoctorate in Economic and Business Sciences
caesen
doctorat en Ciències Polítiques i Socialsdoctorado en Ciencias Políticas y Socialesdoctorate in Political and Social Sciences
caesen
doctorat en Comunicaciódoctorado en Comunicacióndoctorate in Communication
caesen
doctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüedoctorado en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüedoctorate in Linguistic Communication and Multilingual Mediation
caesen
doctorat en Comunicació Públicadoctorado en Comunicación Públicadoctorate in Public Communication
caesen
doctorat en Comunicació Socialdoctorado en Comunicación Socialdoctorate in Social Communication
caesen
doctorat en Dretdoctorado en Derechodoctorate in Law
caesen
doctorat en Economia, Finances i Empresadoctorado en Economía, Finanzas y Empresadoctorate in Economics, Finance and Management
caesen
doctorat en Històriadoctorado en Historiadoctorate in History
caesen
doctorat en Humanitatsdoctorado en Humanidadesdoctorate in Humanities
caesen
doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacionsdoctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicacionesdoctorate in Information and Communication Technologies
caesen
doctorat en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualsdoctorado en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualesdoctorate in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
caesen
doctorat en Teoria, Anàlisi i Documentació Cinematogràfiquesdoctorado en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográficasdoctorate in Cinema Theory, Analysis and Documentation
caesen
doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatgedoctorado en Traducción y Ciencias del Lenguajedoctorate in Translation and Language Sciences
caesen
DretDerechoLaw
caesen
EBES. Ajuts per a estades breus en centres de recerca de personal en situació predoctoralEBES. Ayudas para estancias breves en centros de investigación de profesores en situación predoctoralEBES. Grants for short study visits at research centres by staff in a pre-doctoral situation
caesen
EconomiaEconomíaEconomics
caesen
edifici Balmesedificio BalmesBalmes building
caesen
edifici Born-ESCIedificio Born-ESCIBorn-ESCI building
caesen
edifici del Rectoratedificio del RectoradoRectoral building
caesen
edifici Dr. Aiguaderedificio Dr. AiguaderDr. Aiguader building
caesen
edifici Françaedificio FrançaFrança building
caesen
edifici Jaume Iedificio Jaume IJaume I building
caesen
edifici La Fàbricaedificio La FàbricaLa Fàbrica building
caesen
edifici La Nauedificio La NauLa Nau building
caesen
edifici Mercèedificio MercèMercè building
caesen
edifici Mercè Rodoredaedificio Mercè RodoredaMercè Rodoreda building
caesen
edifici Ocataedificio OcataOcata building
caesen
edifici PRBBedificio PRBBPRBB building
caesen
edifici Ramblaedificio RamblaRambla building
caesen
edifici Ramon Turróedificio Ramon TurróRamon Turró building
caesen
edifici Roc Boronatedificio Roc BoronatRoc Boronat building
caesen
edifici Roger de Llúriaedificio Roger de LlúriaRoger de Llúria building
caesen
edifici Tàngeredificio TàngerTànger building
caesen
edifici Wellingtonedificio WellingtonWellington building
caesen
Elisava Escola Superior de DissenyElisava Escuela Superior de DiseñoElisava School of Design
caesen
enginyeria de Telecomunicacióingeniería de Telecomunicaciónengineering degree in Telecommunication
caesen
enginyeria en Disseny Industrialingeniería en Diseño Industrialengineering degree in Industrial Design
caesen
enginyeria en Informàticaingeniería en Informáticaengineering degree in Computer Science
caesen
enginyeria en Informàtica (especialitzada en Comunicació)ingeniería en Informática (especializada en Comunicación)engineering degree in Computer Science (specialised in Communication)
caesen
Enginyeria Matemàtica en Ciència de DadesIngeniería Matemática en Ciencia de DatosMathematical Engineering in Data Science
caesen
enginyeria tècnica en Disseny Industrialingeniería técnica en Diseño Industrialengineering diploma in Industrial Design
caesen
enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes (especialitzada en Comunicació)ingeniería técnica en Informática de Sistemas (especializada en Comunicación)engineering diploma in Computer Systems (specialised in Communication)
caesen
Enginyeria TelemàticaIngeniería TelemáticaTelematics Engineering
caesen
Escola d'Estudis de l'Àsia OrientalEscuela de Estudios de Asia OrientalSchool of East Asian Studies
caesen
Escola de Disseny ElisavaEscuela de Diseño ElisavaElisava School of Design
caesen
Escola de DoctoratEscuela de DoctoradoDoctoral School
caesen
Escola Superior d'Infermeria del MarEscuela Superior de Enfermería del MarMar Nursing School
caesen
Escola Superior de Ciències de la SalutEscuela Superior de Ciencias de la SaludSchool of Health Sciences
caesen
Escola Superior de Ciències de la Salut TecnocampusEscuela Superior de Ciencias de la Salud TecnocampusTecnocampus School of Health Sciences
caesen
Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa TecnocampusEscuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa TecnocampusTecnocampus School of Social and Business Sciences
caesen
Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI)School of International Trade (ESCI)
caesen
Escola Superior de Disseny ElisavaEscuela Superior de Diseño ElisavaElisava School of Design
caesen
Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals (ESPRL)Escuela Superior de Prevención de Riesgos Laborales (ESPRL)School of Occupational Hazards Prevention (ESPRL)
caesen
Escola Superior de Riscos LaboralsEscuela Superior de Riesgos LaboralesSchool of Occupational Hazards
caesen
Escola Superior PolitècnicaEscuela Superior PolitécnicaPolytechnic School
caesen
Escola Superior Politècnica TecnocampusEscuela Superior Politécnica TecnocampusTecnocampus Polytechnic School
caesen
Escola Universitària d'Estudis EmpresarialsEscuela Universitaria de Estudios EmpresarialesUniversity School of Business Studies
caesen
Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme (EUM)Escuela Universitaria de Estudios Empresariales del Maresme (EUM)University School of Business Studies of the Maresme (EUM)
caesen
Escola Universitària de Relacions LaboralsEscuela Universitaria de Relaciones LaboralesUniversity School of Labour Relations
caesen
Escola Universitària del MaresmeEscuela Universitaria del MaresmeMaresme University School
caesen
Escola Universitària Politècnica de MataróEscuela Universitaria Politécnica de MataróPolytechnic University School of Mataró
caesen
Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)European Higher Education Area (EHEA)
caesen
Estació de la ComunicacióEstación de la ComunicaciónCommunication Station
caesen
Estudis d'Enginyeria de TelecomunicacióEstudios de Ingeniería de TelecomunicaciónTelecommunication Engineering Studies
caesen
Estudis d'Enginyeria de TelecomunicacionsEstudios de Ingeniería de TelecomunicacionesTelecommunications Engineering Studies
caesen
Estudis d'InformàticaEstudios de InformáticaComputing Studies
caesen
Estudis de Ciències del TreballEstudios de Ciencias del TrabajoStudies of Labour Sciences
caesen
Estudis de Ciències Polítiques i Gestió PúblicaEstudios de Ciencias Políticas y Gestión PúblicaStudies of Political Sciences and Public Management
caesen
Estudis de Comunicació AudiovisualEstudios de Comunicación AudiovisualAudiovisual Communication Studies
caesen
Estudis de l'Àsia OrientalEstudios de Asia OrientalEast Asian Studies
caesen
Estudis de PeriodismeEstudios de PeriodismoStudies of Journalism
caesen
Facultat d'HumanitatsFacultad de HumanidadesFaculty of Humanities
caesen
Facultat de Ciències de la Salut i de la VidaFacultad de Ciencias de la Salud y de la VidaFaculty of Health and Life Sciences
caesen
Facultat de Ciències Econòmiques i EmpresarialsFacultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesFaculty of Economic and Business Sciences
caesen
Facultat de Ciències Polítiques i SocialsFacultad de Ciencias Políticas y SocialesFaculty of Political and Social Sciences
caesen
Facultat de Ciències Socials i de la ComunicacióFacultad de Ciencias Sociales y de la ComunicaciónFaculty of Social and Communication Sciences
caesen
Facultat de ComunicacióFacultad de ComunicaciónFaculty of Communication
caesen
Facultat de DretFacultad de DerechoFaculty of Law
caesen
Facultat de Traducció i InterpretacióFacultad de Traducción e InterpretaciónFaculty of Translation and Interpreting
caesen
Fòrum de Política de Personal d'Administració i ServeisForo de Política de Personal de Administración y ServiciosAdministrative and Service Staff Policy Forum
caesen
Fòrum del ProfessoratForo del ProfesoradoTeaching Staff Forum
caesen
Fundació Barcelona-Media Universitat Pompeu FabraFundación Barcelona Media-Universidad Pompeu FabraBarcelona Media Foundation-Pompeu Fabra University
caesen
Fundació CIDOB - Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i DesenvolupamentFundación CIDOB - Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y DesarrolloCIDOB Foundation - Centre for International Relations and Development Studies
caesen
Fundació Institut d’Educació ContínuaFundación Instituto de Educación ContinuaContinuing Education Institute Foundation
caesen
Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l'AlzheimerFundación Pasqual Maragall para la Investigación sobre el AlzheimerPasqual Maragall Foundation for Research into Alzheimer‘s Disease
caesen
Fundació PhonosFundación PhonosPhonos Foundation
caesen
Fundació Privada Institut d'Educació ContínuaFundación Privada Instituto de Educación ContinuaContinuing Education Institute Private Foundation
caesen
Fundació TecnoCampus Mataró-MaresmeFundación TecnoCampus Mataró-MaresmeTecnoCampus Mataró-Maresme Foundation
caesen
Fundació Universitat Nova (FUN)Fundación Universitat Nova (FUN)Universitat Nova Foundation (FUN)
caesen
Fundació Universitat Pompeu FabraFundación Universitat Pompeu FabraUniversitat Pompeu Fabra Foundation
caesen
Gabinet del RectoratGabinete del RectoradoRector's Office
caesen
Gabinet LingüísticGabinete LingüísticoLanguage Office
caesen
Generalitat de CatalunyaGeneralitat (gobierno) de CataluñaGeneralitat (government) of Catalonia / Catalan government
caesen
GerènciaGerenciaGeneral Manager's Office
caesen
Gestió i Administració PúblicaGestión y Administración PúblicaPublic Management and Administration
caesen
GR-UPF Grup de Recerca en Logística EmpresarialGR-UPF Grupo de Investigación en Logística EmpresarialGR-UPF Business Logistics Research Group
caesen
GR-UPF Grup de Recerca en VirologiaGR-UPF Grupo de Investigación en VirologíaGR-UPF Virology Research Group
caesen
GR-UPF INDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques legals en Dret Privat i Grup de Recerca sobre Dret PatrimonialGR-UPF INDRET, Centro de Análisis de Políticas legales en Derecho Privado y Grupo de Investigación sobre Derecho PatrimonialGR-UPF INDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal Policies and Patrimonial Law Research Group
caesen
GR-UPF Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica LlatinaGR-UPF Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América LatinaGR-UPF Research Observatory on the Relations with Latin America
caesen
GR-UPF Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)GR-UPF Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)GR-UPF Audiovisual Communication Research Unit (UNICA)
caesen
GR-UPF Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)GR-UPF Unidad de Investigación en Variación Lingüística (UVAL)GR-UPF Language Variation Research Unit (UVAL)
caesen
GR-UPF Unitat de Recerca en Salut LaboralGR-UPF Unidad de Investigación en Salud LaboralGR-UPF Occupational Health Research Unit
caesen
graduat superior en Comerç Internacionalgraduado superior en Comercio Internacionaladvanced degree in International Trade
caesen
graduat superior en Dissenygraduado superior en Diseñoadvanced degree in Design
caesen
graduat superior en Prevenció de Riscos Laborals (segon cicle)graduado superior en Prevención de Riesgos Laborales (segundo ciclo)advanced degree in Occupational Hazards Prevention (third and fourth years)
caesen
grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovaciógrado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovaciónbachelor's (degree) programme in Business Administration and Innovation Management
caesen
grau en Administració i Direcció d'Empresesgrado en Administración y Dirección de Empresasbachelor's (degree) programme in Business Management and Administration
caesen
grau en Aplicacions Interactives i Videojocsgrado en Aplicaciones Interactivas y Videojuegosbachelor's degree (programme) in Interactive Applications and Videogames
caesen
grau en bioinformàticagrado en Bioinformáticabachelor's (degree) programme in Bioinformatics
caesen
grau en Biologia Humanagrado en Biología Humanabachelor's (degree) programme in Human Biology
caesen
grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esportgrado en Ciencias de la Actividad Física y del Deportebachelor's (degree) programme in Physical Activities and Sport Sciences
caesen
grau en Ciències Empresarialsgrado en Ciencias Empresarialesbachelor's (degree) programme in Business Sciences
caesen
grau en Ciències Polítiques i de l'Administraciógrado en Ciencias Políticas y de la Administraciónbachelor's (degree) programme in Political and Administration Sciences
caesen
grau en Ciències Urbanesgrado en Ciencias Urbanasbachelor's degree (programme) in Urban Sciences
caesen
grau en Comunicació Audiovisualgrado en Comunicación Audiovisualbachelor's (degree) programme in Audiovisual Communication
caesen
grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenciógrado en Criminología y Políticas Públicas de Prevenciónbachelor's (degree) programme in Criminology and Public Prevention Policies
caesen
grau en Dissenygrado en Diseñobachelor's (degree) programme in Design
caesen
grau en Disseny i Producció de Videojocsgrado en Diseño y Producción de Videojuegosbachelor's (degree) programme in Design and Production of Videogames
caesen
grau en Dretgrado en Derechobachelor's (degree) programme in Law
caesen
grau en Economiagrado en Economíabachelor's (degree) programme in Economics
caesen
grau en Empresa (EUM)grado en Empresa (EUM)bachelor's (degree) programme in Business (EUM)
caesen
grau en Enginyeria Biomèdicagrado en Ingeniería Biomédicabachelor's (degree) programme in Biomedical Engineering
caesen
grau en Enginyeria de l'Edificaciógrado en Ingeniería de la Edificaciónbachelor's (degree) programme in Building Engineering
caesen
grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicaciógrado en Ingeniería de Sistemes Audiovisuales de Telecomunicaciónbachelor's (degree) programme in Audiovisual Telecommunication Systems Engineering
caesen
grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàticagrado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automáticabachelor's (degree) programme in Industrial Electronic and Automatic Engineering
caesen
grau en Enginyeria en Disseny Industrialgrado en Ingeniería en Diseño Industrialbachelor's (degree) programme in Industrial Design Engineering
caesen
grau en Enginyeria en Informàticagrado en Ingeniería en Informáticabachelor's (degree) programme in Computer Science
caesen
grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació + Disseny i Producció de Videojocsgrado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información + Diseño y Producción de Videojuegosbachelor's (degree) programme in Computer Science Engineering & Design and Videogames Production
caesen
grau en Enginyeria Mecànicagrado en Ingeniería Mecánicabachelor's (degree) programme in Mechanic Engineering
caesen
grau en Enginyeria Telemàticagrado en Ingeniería Telemáticabachelor's (degree) programme in Telematics Engineering
caesen
grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresagrado en Estudios Internacionales de Economía y Empresabachelor's (degree) programme in International Business Economics
caesen
grau en Filosofia, Política i Economiagrado en Filosofía, Política y Economía bachelor's (degree) programme in Philosophy, Politics and Economics
caesen
grau en Fisioteràpiagrado en Fisioterapiabachelor's (degree) programme in Physiotherapy
caesen
grau en Humanitatsgrado en Humanidadesbachelor's (degree) programme in Humanities
caesen
grau en Infermeriagrado en Enfermeríabachelor's (degree) programme in Nursing
caesen
grau en Llengües Aplicadesgrado en Lenguas Aplicadasbachelor's (degree) programme in Applied Languages
caesen
grau en Logística i Negocis Marítimsgrado en Logística y Negocios Marítimos bachelor's (degree) programme in Maritime Business and Logistics
caesen
grau en Màrqueting i Comunitats Digitalsgrado en Marketing y Comunidades Digitalesbachelor's (degree) programme in Marketing and Digital Communities
caesen
grau en Medicinagrado en Medicinabachelor's (degree) programme in Medicine
caesen
grau en Mitjans Audiovisualsgrado en Medios Audiovisualesbachelor's (degree) programme in Audiovisual Media
caesen
grau en Negocis i Màrqueting Internacionalsgrado en Negocios y Marketing Internacionalesbachelor's (degree) programme in International Business and Marketing
caesen
grau en Periodismegrado en Periodismobachelor's (degree) programme in Journalism
caesen
grau en Publicitat i Relacions Públiquesgrado en Publicidad y Relaciones Públicasbachelor's (degree) programme in Advertising and Public Relations
caesen
grau en Relacions Laboralsgrado en Relaciones Laboralesbachelor's (degree) programme in Labour Relations
caesen
grau en Traducció i Ciències del Llenguatgegrado en Traducción y Ciencias del Lenguajebachelor's (degree) programme in Translation and Language Sciences
caesen
grau en Traducció i Interpretaciógrado en Traducción e Interpretaciónbachelor’s (degree) programme in Translation and Interpreting
caesen
grau en Turisme i Gestió del Lleuregrado en Turismo y Gestión del Ociobachelor's (degree) programme in Tourism and Leisure Management
caesen
Grau ObertGrado AbiertoOpen Bachelor's Degree (programme)
caesen
Grup Audiovisual InteractiuGrupo Audiovisual InteractivoInteractive Audiovisual Group
caesen
Grup d'Anàlisi MicroeconòmicaGrupo de Análisis MicroeconómicoMicroeconomic Analysis Group
caesen
Grup d'Aplicacions Multimèdia DistribuïdesGrupo de Aplicaciones Multimedia DistribuidasDistributed Multimedia Applications Group
caesen
Grup d'Arqueologia ColonialGrupo de Arqueología ColonialColonial Archaeology Group
caesen
Grup d'Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Economía Aplicada e Historia EconómicaApplied Economics and Economic History Group
caesen
Grup d'Estudi de les Institucions i Societat a la Catalunya ModernaGrupo de Estudio de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña ModernaStudy Group on Modern Catalonia Institutions and Society
caesen
Grup d'Estudis Constitucionals i EuropeusGrupo de Estudios Constitucionales y EuropeosConstitutional and European Studies Group
caesen
Grup d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)History of Science Studies Group (GEHC)
caesen
Grup d'Estudis de l'Empresa FamiliarGrupo de Estudios de la Empresa FamiliarFamily Business Study Group
caesen
Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)Grupo de Estudios de Prosodia (GrEP)Prosodic Research Group (GrEP)
caesen
Grup d'Estudis Jurídics i Polítics InternacionalsGrupo de Estudios Jurídicos y Políticos InternacionalesGroup of Legal and Political International Studies
caesen
Grup d'Experimentació en Comunicació InteractivaGrupo de Experimentación en Comunicación InteractivaExperimentation on Interactive Communication Group
caesen
Grup de Comunicació AudiovisualGrupo de Comunicación AudiovisualAudiovisual Communication Group
caesen
Grup de Didàctica de Llengua i Literatura Estrangeres (DILLE)Grupo de Didáctica de Lengua y Literatura Extranjeras (DILLE)Foreign Language and Literature Didactics Group (DILLE)
caesen
Grup de Filosofia del DretGrupo de Filosofía del DerechoPhilosophy of Law Group
caesen
Grup de Gestió Empresarial: Economia, Organització i Mètodes QuantitatiusGrupo de Gestión Empresarial: Economía, Organización y Métodos CuantitativosBusiness Management: Economy, Organization and Quantitative Methods Group
caesen
Grup de Macroeconomia i Mètodes QuantitatiusGrupo de Macroeconomía y Métodos CuantitativosMacroeconomics and Quantitative Methods Group
caesen
Grup de Neurofarmacologia ComportamentalGrupo de Neurofarmacología ComportamentalBehavioural Neuropharmacology Group
caesen
Grup de Processament d'ImatgeGrupo de Procesamiento de ImagenImage Processing Group
caesen
Grup de Recerca Ciència Web i Computació Social (WSSC)Grupo de Investigación Ciencia Web y Computación Social (WSSC)Research Group on Web Science and Social Computing (WSSC)
caesen
Grup de Recerca Cognitive Media Technologies  Grupo de Investigación Cognitive Media Technologies Cognitive Media Technologies Research Group
caesen
Grup de Recerca Complexitat i Dinàmiques Socioecològiques (CaSEs)Grupo de Investigación Complejidad y Dinámicas Socioecológicas (CaSEs)Research Group on Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs)
caesen
Grup de Recerca consolidat en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GREDTiSS)Grupo de Investigación Consolidado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (GREDTiSS)Consolidated Research Group in Labour and Social Security Law (GREDTiSS)
caesen
Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC)Grupo de Investigación Critical Communication (CRITICC)Research Group on Critical Communication (CRITICC)
caesen
Grup de Recerca d'Anàlisi d'Imatges i Computació (Computational Imaging Lab)Grupo de Investigación de Análisis de Imágenes y Computación (Computational Imaging Lab)Image Analysis and Computation Research Group (Computational Imaging Lab)
caesen
Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME)Grupo de Investigación de Arqueología Mediterránea: Conexiones, Materialidades y Escritura (GRACME)Research Group on Mediterranean Archaelogy: Connections, Materialities and Writing (GRACME)
caesen
Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Investigación de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)History of Science Studies Research Group (GEHC)
caesen
Grup de Recerca d'Estudis de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII)Grupo de Investigación de Estudios de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña Moderna (siglos XVI-XVIII)Studies of Institutions and Society of Modern Catalonia (XVI-XVIIIth centuries) Research Group
caesen
Grup de Recerca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens VivesGrupo de Investigación del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens VivesJaume Vicens Vives University Institute of History Research Group
caesen
Grup de Recerca de Macroeconomia Aplicada i Mètodes QuantitatiusGrupo de Investigación de Macroeconomía Aplicada y Métodos CuantitativosApplied Macroeconomics and Quantitative Methods Research Group
caesen
Grup de Recerca del Laboratori d'ArqueologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de ArqueologíaLaboratory of Archaeology Research Group
caesen
Grup de Recerca del Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)Grupo de Investigación del Laboratorio de Economía Experimental (LeeX)Experimental Economics Laboratory (LeeX) Research Group
caesen
Grup de Recerca del Laboratori de NeurofarmacologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de NeurofarmacologíaNeuropharmacology Laboratory Research Group
caesen
Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS)Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Salud (GRECS)Health Sciences Educational Research Group (GRECS)
caesen
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües Ambientals (GrALA)Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas Ambientales (GrALA)Acquisition of Environmental Languages Research Group (GrALA)
caesen
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM) Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas desde la Cataluña Multilingüe (ALLENCAM) Language Acquisition from the Multilingual Catalonia Research Group (ALLENCAM)
caesen
Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP)Grupo de Investigación en Adquisición y Percepción del Habla (SAP)Speech Acquisition and Perception Research Group (SAP)
caesen
Grup de Recerca en Analítica EmpresarialGrupo de Investigación en Analítica EmpresarialBusiness Analytics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Aplicacions Multimèdia Distribuïdes (DMAG)Grupo de Investigación en Aplicaciones Multimedia Distribuidas (DMAG)Distributed Multimedia Applications Research Group (DMAG)
caesen
Grup de Recerca en Arqueologia i Història Social i del Gènere Grupo de Investigación en Arqueología e Historia Social y del Género Research Group in Archaeology and Social and Gender History
caesen
Grup de Recerca en Bibliometria i Avaluació en CiènciaGrupo de Investigación en Bibliometría y Evaluación en CienciaBibliometrics and Science Assessment Research Group
caesen
Grup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat GenòmicaGrupo de Investigación en Bioinformática de la Diversidad GenómicaBiocomputing of Genomic Diversification Research Group
caesen
Grup de Recerca en Bioinformàtica Estructural Grupo de Investigación en Bioinformática Estructural Structural Bioinformatics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Biologia Cel·lular Grupo de Investigación en Biología Celular Cell Biology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Biologia de la Diversitat GenòmicaGrupo de Investigación en Biología de la Diversidad GenómicaBiology of Genomic Diversification Research Group
caesen
Grup de Recerca en Biologia de la Infecció Grupo de Investigación en Biologia de la Infección Infection Biology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Biologia del DesenvolupamentGrupo de Investigación en Biología del DesarrolloDevelopmental Biology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Biologia Estructural ComputacionalGrupo de Investigación en Biología Estructural ComputacionalComputational Structural Biology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Biologia Sintètica TranslacionalGrupo de Investigación en Biología Sintética TranslacionalResearch Group on Translational Synthetic Biology
caesen
Grup de Recerca en Bioquímica i Biofísica Computacional Grupo de Investigación en Bioquímica y Biofísica Computacional Computational Biochemistry and Biophysics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Comportament PolíticGrupo de Investigación en Comportamiento PolíticoPolitical Behaviour Research Group
caesen
Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC)Grupo de Investigación en Comunicación Científica (GRECC)Scientific Communication Research Group (GRECC)
caesen
Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM)Grupo de Investigación en Comunicación Política, Medios y Democracia (POLCOM)Research Group on Political Communication, Media and Democracy (POLCOM)
caesen
Grup de Recerca en Comunicació, Publicitat i Societat (CAS)  Grupo de Investigación en Comunicación, Publicidad y Sociedad (CAS)  Communication, Advertising and Society Research Group (CAS)
caesen
Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils i Sense Fil (WiCom) Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles e Inalámbricas (WiCom) Wireless Comunications Research Group (WiCom)
caesen
Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal Criminology and Criminal Justice System Research Group
caesen
Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut (GREDS-EMCONET) Grup de Investigación en Desigualdades en la Salud (GREDS-EMCONET) Health Inequalities Research Group (GREDS-EMCONET)
caesen
Grup de Recerca en Dinàmica NeuronalGrupo de Investigación en Dinámica NeuronalResearch Group on Neuronal Dynamics
caesen
Grup de Recerca en Documentació DigitalGrupo de Investigación en Documentación DigitalDigital Documentation Research Group
caesen
Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DIGIDOC)Grupo de Investigación en Documentación Digital y Comunicación Interactiva (DIGIDOC)Research Group on Digital Documentation and Interactive Communication (DIGIDOC)
caesen
Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari Grupo de Investigación en Derecho Financiero y Tributario Financial and Tax Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions InternacionalsGrupo de Investigación en Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesPublic International Law and International Relations Research Group
caesen
Grup de Recerca en Dret Mercantil del Segle XXI Grupo de Investigación en Derecho Mercantil del Siglo XXI Research Group on Business Law of the 21st Century
caesen
Grup de Recerca en Dret PatrimonialGrupo de Investigación en Derecho PatrimonialPatrimonial Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-empresarialGrupo de Investigación en Derecho Penal Económico-empresarialEconomic and Business Criminal Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro) Grupo de Investigación en Derecho Procesal (ReDePro) Procedural Law Research Group (ReDePro)
caesen
Grup de Recerca en Dret SocialGrupo de Investigación en Derecho SocialSocial Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Investigación en Economía Aplicada e Historia EconómicaApplied Economics and Economic History Research Group
caesen
Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (BERG) Grupo de Investigación en Electrónica Biomédica (BERG)Biomedical Electronics Research Group (BERG)
caesen
Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Molecular del CàncerGrupo de Investigación en Epidemiología Clínica y Molecular del CáncerClinical and Molecular Epidemiology of Cancer Research Group
caesen
Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI) Grupo de Investigación en Espacios Interculturales, Lenguas e Identidades (GREILI) Intercultural Spaces, Languages and Identities Research Group (GREILI)
caesen
Grup de Recerca en Estadística i Investigació OperativaGrupo de Investigación en Estadística e Investigación OperativaStatistics and Operational Research Research Group
caesen
Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS) Grupo de Investigación en Estados, Naciones y Soberanías (GRENS) States, Nations and Sovereignities Research Group (GRENS)
caesen
Grup de Recerca en Estratègies EmpresarialsGrupo de Investigación en Estrategias EmpresarialesBusiness Strategies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lularGrupo de Investigación en Estrés Oxidativo y Ciclo CelularOxidative Stress and Cell Cycle Research Group
caesen
Grup de Recerca en Estudis del Discurs (GED)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso (GED)Discourse Studies Research Group (GED)
caesen
Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso y de la Traducción (GEDIT)Research Group on Speech and Translation Studies (GEDIT)
caesen
Grup de Recerca en FarmacoinformàticaGrupo de Investigación en FarmacoinformáticaPharmacomputing Research Group
caesen
Grup de Recerca en FarmacologiaGrupo de Investigación en FarmacologíaPharmacology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Filosofia del DretGrupo de Investigación en Filosofía del DerechoPhilosophy of Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Fisiologia Cel·lular i MolecularGrupo de Investigación en Fisiología Celular y MolecularCell and Molecular Physiology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Fisiologia Molecular i Canalopaties Grupo de Investigación en Fisiología Molecular y Canalopatías  Molecular Physiology and Channelopathies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Genètica HumanaGrupo de Investigación en Genética HumanaHuman Genetics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Genètica Mèdica i Models Animals de MalaltiesGrupo de Investigación en Genética Médica y Modelos Animales de EnfermedadesMedical Genetics and Animal Models of Diseases Research Group
caesen
Grup de Recerca en Genòmica Computacional Grupo de Investigación en Genómica Computacional  Computational Genomics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Govern, Gestió i Polítiques PúbliquesGrupo de Investigación en Gobierno, Gestión y Políticas PúblicasGovernment, Management and Public Policies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Història de CatalunyaGrupo de Investigación en Historia de CataluñaHistory of Catalonia Research Group
caesen
Grup de Recerca en Història de la Creació LiteràriaGrupo de Investigación en Historia de la Creación LiterariaHistory of Creative Writing Research Group
caesen
Grup de Recerca en Història del Dret CatalàGrupo de Investigación en Historia del Derecho CatalánHistory of Catalan Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB) Grupo de Investigación en Imagen Computacional y Tecnologías de la Simulación en Biomedicina (CISTIB) Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine Research Group (CISTIB)   
caesen
Grup de Recerca en Immigració i Innovació PolíticaGrupo de Investigación en Inmigración e Innovación PolíticaResearch Group on Immigration and Political Innovation
caesen
Grup de Recerca en ImmunopatologiaGrupo de Investigación en InmunopatologíaImmunopathology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE) Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas (GRIMSE) Research Group on Empires, Metropolis and Extra-european Societies (GRIMSE)
caesen
Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)Grupo de Investigación en Información Lexicográfica (InfoLex)Lexicographic Information Research Group (InfoLex)
caesen
Grup de Recerca en Informàtica MolecularGrupo de Investigación en Informática MolecularMolecular Informatics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Institucions i Actors PolíticsGrupo de Investigación en Instituciones y Actores PolíticosResearch Group on Institutions and Political Actors
caesen
Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (Informàtica) (GRE) Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial (Informática) (GRE) Artificial Intelligence Research Group (Computing) (GRE)
caesen
Grup de Recerca en Investigació i Expertesa per a la Recerca per Enquesta (RECSM)Grupo de Investigacion y Asesoramiento de Metodología de Encuesta (RECSM)Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM)
caesen
Grup de Recerca en Investigacions QuirúrgiquesGrupo de Investigación en Investigaciones QuirúrgicasSurgical Investigations Research Group
caesen
Grup de Recerca en IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)Grupo de Investigación en IULATERM (Léxico, Terminología, Discurso Especializado e Ingeniería Lingüística)IULATERM Research Group (Lexicon, Terminology, Specialised Discourse and Linguistic Engineering)
caesen
Grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom)Grupo de Investigación en Juventud, Sociedad y Comunicación (JOVIScom) Youth, Society and Communication Research Group (JOVIScom)
caesen
Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)Grupo de Investigación en Lingüística Computacional (GLICOM)Computational Linguistics Research Group (GLICOM)
caesen
Grup de Recerca en Lingüística Computacional i Teoria Lingüística (COLT)Grupo de Investigación en Teoría Lingüística y Lingüística Computacional (COLT)Research Group on Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)
caesen
Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)Grupo de Investigación en Lingüística Formal (GLIF)Formal Linguistics Research Group (GLIF)
caesen
Grup de Recerca en Literatura ComparadaGrupo de Investigación en Literatura ComparadaComparative Literature Research Group
caesen
Grup de Recerca en Logística Empresarial (GREL)Grupo de Investigación en Logística Empresarial (GREL)Business Logistics Research Group (GREL)
caesen
Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica en les Societats Argàriques (MIDARQ) Grupo de Investigación en Microestructura, Identidad y Comportamiento Social. Reinterpretación de la Evidencia Arqueológica en las Sociedades Argáricas (MIDARQ) Research Group on Microstructure, Identity and Social Behaviour. Reinterpretation of Archaeological Evidence in Argaric Societies (MIDARQ)
caesen
Grup de Recerca en Moviments Socials (CEMS) Grupo de Investigación en Movimientos Sociales (CEMS) Social Movements Research Group  (CEMS)
caesen
Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC)Grupo de Investigación en Neurobiología del Comportamiento (GReNeC)Neurobiology of Behaviour Research Group (GReNeC)
caesen
Grup de Recerca en Neurociència ComputacionalGrupo de Investigación en Neurociencia ComputacionalComputational Neuroscience Research Group
caesen
Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXUS)Grupo de Investigación en Nexos entre Ciencia, Cultura, Política, Religión y Sociedad (NEXUS)Research Group on Nexus between Science, Culture, Politics, Religion and Society (NEXUS)
caesen
Grup de Recerca en Periodisme (GRP)Grupo de Investigación en Periodismo (GRP)Journalism Research Group (GRP)
caesen
Grup de Recerca en Polítiques Públiques i SocialsGrupo de Investigación en Políticas Públicas y SocialesPublic and Social Policies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Polítiques Transversals de Gènere Grupo de Investigación en Políticas Transversales de Género Gender Transversal Policies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Processament d'ImatgesGrupo de Investigación en Procesamiento de ImágenesImage Processing Research Group
caesen
Grup de Recerca en Producció de la Parla i Bilingüisme (SPB)Grupo de Investigación en Producción del Habla y Bilingüismo (SPB)Speech Production and Bilingualism Research Group (SPB)
caesen
Grup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta ImmunològicaGrupo de Investigación en Proteínas NFAT y Respuesta InmunológicaNFAT Proteins and Immune Response Research Group
caesen
Grup de Recerca en Proteòmica i Química de ProteïnesGrupo de Investigación en Proteómica y Química de ProteínasProteomics and Protein Chemistry Research Group
caesen
Grup de Recerca en Recuperació d'Imatges i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Imágenes y Minería de Datos en la WebImage Recovery and Web Data Mining Research Group
caesen
Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Información y Minería de los Datos en la WebInformation Recovery and Web Data Mining Research Group
caesen
Grup de Recerca en Senyalització a l'Estrès Cel·lularGrupo de Investigación en Señalización en el Estrés CelularCell Stress Signaling Research Group
caesen
Grup de Recerca en Sistemes Complexos Grupo de Investigación en Sistemas Complejos Complex Systems Research Group
caesen
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS) Grupo de Investigación en Sistemas Sintéticos Perceptivos, Emotivos y Cognitivos (SPECS) Synthetic Perceptive, Emotive and Cognitive Systems Research Group (SPECS)
caesen
Grup de Recerca en SociodemografiaGrupo de Investigación en SociodemografíaSociodemographics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Comunicacions (NeTS)Grupo de Investigación en Tecnologías y Estrategias de las Comunicaciones (NeTS)Network Technologies and Strategies Research Group (NeTS)
caesen
Grup de Recerca en Tecnologies InteractivesGrupo de Investigación en Tecnologías InteractivasInteractive Technologies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE) Grupo de Investigación en Tecnologías Interactivas y Distribuidas para la Educación (TIDE)Research Group on Interactive and Distributed Technologies for Education (TIDE)
caesen
Grup de Recerca en Teoria Aplicada (GRE)Grupo de Investigación en Teoría Aplicada (GRE)Applied Theory Research Group (GRE)
caesen
Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació Grupo de Investigación en Teoría de la Información y la Codificación Research Group on Information Theory and Coding
caesen
Grup de Recerca en Teoria PolíticaGrupo de Investigación en Teoría PolíticaPolitical Theory Research Group
caesen
Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN) Natural Language Processing Research Group (TALN) 
caesen
Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)Grupo de Investigación en Traducción, Recepción y Literatura Catalana (TRILCAT)Research Group in Translation, Reception and Catalan Literature (TRILCAT)
caesen
Grup de Recerca en VirologiaGrupo de Investigación en VirologíaVirology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Virologia Molecular Grupo de Investigación en Virología Molecular Molecular Virology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions (NetCom)Grupo de Investigación en Redes y Comunicaciones (NetCom)Networking and Communications Research Group (NetCom)
caesen
Grup de Recerca en Xarxes i Serveis TelemàticsGrupo de Investigación en Redes y Servicios TelemáticosResearch Group in Networks and Telematic Services
caesen
grup de recerca Etnografies, Encontres Culturals i Missions Religioses (ECERM)grupo de investigación Etnografías, Encuentros Culturales y Misiones Religiosas (ECERM)Ethnographies, Cultural Encounters and Religious Missions (ECERM) research group
caesen
Grup de Recerca Human Natural Killer Cell BiologyGrupo de Investigación Human Natural Killer Cell BiologyResearch Group on Human Natural Killer Cell Biology
caesen
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración (GRITIM) Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM)
caesen
Grup de Recerca Interuniversitari d'Estudis Fiscals (IDEF)Grupo de Investigación Interuniversitario de Estudios Fiscales (IDEF)Fiscal Studies Interuniversity Research Group (IDEF)
caesen
Grup de Recerca MEDIUMGrupo de Investigación MEDIUMMEDIUM Research Group
caesen
Grup de Recerca Multisensorial (MRG)Grupo de Investigación Multisensorial (MRG)Multisensory Research Group (MRG)
caesen
Grup de Recerca PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine Grupo de Investigación PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine PhySense Group: Sensing in Physiology and Biomedicine
caesen
Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition (RICO)Grupo de Investigación Reasoning and Infant Cognition (RICO) Reasoning and Infant Cognition Research Group (RICO)
caesen
Grup de Recerca sobre l'Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL)Grupo de Investigación sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de Lenguas (GR@EL)Learning and Teaching Languages Research Group (GR@EL)
caesen
Grup de Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de LlengüesGrupo de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de LenguasLanguages Teaching and Learning Research Group
caesen
Grup de Recerca sobre Política de Telecomunicacions i Societat de la InformacióGrupo de Investigación sobre Política de Telecomunicaciones y Sociedad de la InformaciónResearch Group on Telecommunications Policy and Information Society
caesen
Grup de Recerca sobre Processament de la Imatge per a la Millora de la Fotografia Cinematogràfica (IP4EC) Grupo de Investigación sobre Procesamiento de la Imagen para la Mejora de la Fotografía Cinematográfica (IP4EC) Research Group on Image Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC)
caesen
Grup de Recerca Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) Grupo de Investigación Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)Research Group on Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)
caesen
Grup de Recerca Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) Grupo de Investigación Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) Ubiquitous Computing Applications Laboratory Research Group (UbiCA Lab)
caesen
Grup de Tecnologia Musical (MTG)Grupo de Tecnología Musical (MTG)Music Technology Group (MTG)
caesen
Grup de Tecnologies Interactives (GTI)Grupo de Tecnologías Interactivas (GTI)Interactive Technologies Group (GTI)
caesen
Grup de Telemàtica MultimèdiaGrupo de Telemática MultimediaMultimedia Telematics Group
caesen
Grup Interuniversitari de Nomenclatura en Anglès (GINA)Grupo Interuniversitario de Nomenclatura en Inglés (GINA)Interuniversity Group of Nomenclature in English (GINA)
caesen
Grup UPFGrupo UPFUPF Group
caesen
Guardó d'Honor (de la UPF)Galardón de Honor (de la UPF)(UPF) Honour Award
caesen
HumanitatsHumanidadesHumanities
caesen
IDEC Escola d'Estudis SuperiorsIDEC Escuela de Estudios SuperioresIDEC School of Higher Education
caesen
Idiomes UPFIdiomas UPFLanguages UPF
caesen
INDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques Legals de Dret PrivatINDRET, Centro de Análisis de Políticas Legales de Derecho PrivadoINDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal Policies
caesen
InfermeriaEnfermeríaNursing
caesen
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)Barcelona Institute for International Studies (IBEI)
caesen
Institut d'Alta Tecnologia (IAT)Instituto de Alta Tecnología (IAT)Institute of Advanced Technology (IAT)
caesen
Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)Instituto de Análisis Económico (IAE)Institute for Economic Analysis (IAE)
caesen
Institut d'Economia Política i Governança (IPEG)Instituto de Economía Política y Gobernanza (IPEG)Institute for Political Economy and Governance (IPEG)
caesen
Institut d'Educació Contínua (IDEC)Instituto de Educación Continua (IDEC)Continuing Education Institute (IDEC)
caesen
Institut d'Estudis Catalans (IEC)Instituto de Estudios Catalanes (IEC)Institute of Catalan Studies (IEC)
caesen
Institut d'Estudis Socials Avançats (IESA)Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)Institute for Advanced Social Studies (IESA)
caesen
Institut d'Estudis Territorials (IET)Instituto de Estudios Territoriales (IET)Institute for Territorial Studies (IET)
caesen
Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Instituto de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Jaume Vicens i Vives Institute of History (IUHJVV)
caesen
Institut de Biologia Evolutiva (IBE)Instituto de Biología Evolutiva (IBE)Institute of Evolutionary Biology (IBE)
caesen
Institut de Cultura (IUC)Instituto de Cultura (IUC)Institute of Culture (IUC)
caesen
Institut de Lingüística Aplicada (IULA)Instituto de Lingüística Aplicada (IULA)Institute for Applied Linguistics (IULA)
caesen
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)European Institute of the Mediterranean (IEMed)
caesen
Institut Hospital del Mar d‘Investigacions Mèdiques (IMIM)Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM)Hospital del Mar Research Medical Institute (IMIM)
caesen
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Jaume Vicens i Vives University Institute of History (IUHJVV)
caesen
Institut Universitari de Cultura (IUC)Instituto Universitario de Cultura (IUC)University Institute of Culture (IUC)
caesen
Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA)Instituto Universitario del Audiovisual (IUA)Audiovisual University Institute (IUA)
caesen
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA)University Institute for Applied Linguistics (IULA)
caesen
INTERSINDICAL-CSC. Secció Sindical de la UPFINTERSINDICAL-CSC. Sección Sindical de la UPFINTERSINDICAL-CSC. Union Section of UPF
caesen
itinerari Anàlisi i Investigació en Publicitat i Relacions Públiquesitinerario Análisis e Investigación en Publicidad y Relaciones PúblicasAnalysis and Research in Advertising and Public Relations track
caesen
itinerari Comunicació Interactivaitinerario Comunicación InteractivaInteractive Communication track
caesen
itinerari Creativitat Publicitàriaitinerario Creatividad PublicitariaCreative Advertising track
caesen
itinerari Direcció i Realitzacióitinerario Dirección y RealizaciónDirection and Production track
caesen
itinerari Estratègies de Comunicació Publicitàriaitinerario Estrategias de Comunicación PublicitariaStrategies of Advertising Communication track
caesen
itinerari Història, Teoria i Anàlisi de l'Obra Audiovisualitinerario Historia, Teoría y Análisis de la Obra AudiovisualHistory, Theory and Analysis of the Audiovisual Work track
caesen
itinerari Ideació i Guióitinerario Ideación y GuiónIdeation and Scriptwriting track
caesen
itinerari Relacions Públiquesitinerario Relaciones PúblicasPublic Relations track
caesen
itinerari Teories de la Comunicacióitinerario Teorías de la ComunicaciónTheories of Communication track
caesen
IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)IULATERM (Léxico, Terminología, Discurso Especializado e Ingeniería Lingüística)IULATERM (Lexicon, Terminology, Specialised Discourse and Linguistic Engineering)
caesen
Jardí de les AigüesJardí de les AigüesJardí de les Aigües
caesen
Johns Hopkins-UPF Public Policy CenterJohns Hopkins-UPF Public Policy CenterJohns Hopkins-UPF Public Policy Center
caesen
Junta ConsultivaJunta ConsultivaConsultative Board
caesen
Junta de GovernJunta de GobiernoGoverning Board
caesen
Junta del Personal d'Administració i Serveis (JPAS)Junta del Personal de Administración y Servicios (JPAS)Administrative and Service Staff Committee (JPAS)
caesen
Junta del Personal Docent i InvestigadorJunta del Personal Docente e InvestigadorTeaching and Research Staff Committee
caesen
Junta ElectoralJunta ElectoralElectoral Board
caesen
La FactoriaLa FactoriaLa Factoria
caesen
La Fura UPF LabLa Fura UPF LabLa Fura UPF Lab
caesen
Laboratori d'Arqueologia de la UPFLaboratorio de Arqueología de la UPFUPF Archaeology Laboratory
caesen
Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)Laboratorio de Economía Experimental (LeeX)Experimental Economics Laboratory (LeeX)
caesen
LATRAL (Lingüística Aplicada: Tractament del Llenguatge)LATRAL (Lingüística Aplicada: Tratamiento del Lenguaje)LATRAL (Applied Linguistics: Language Processing)
caesen
LingüísticaLingüísticaLinguistics
caesen
Lingüística (Lingüística i Aplicacions Tecnològiques)Lingüística (Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas)Linguistics (Linguistics and Technological Applications)
caesen
llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreseslicenciatura el Administración y Dirección de Empresasfour-year degree in Business Management and Administration
caesen
llicenciatura en Biologialicenciatura en Biologíafive-year degree in Biology
caesen
llicenciatura en Ciències del Treball (segon cicle)licenciatura en Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)(3rd and 4th year) degree in Labour Sciences
caesen
llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarialslicenciatura en Ciencias Económicas y Empresarialesfour-year degree in Economic and Business Sciences
caesen
llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administraciólicenciatura en Ciencias Políticas y de la Administraciónfour-year degree in Political and Administration Sciences
caesen
llicenciatura en Dretlicenciatura en Derechofour-year degree in Law
caesen
llicenciatura en Economialicenciatura en Economíafour-year degree in Economics
caesen
llicenciatura en Estudis de l'Àsia Oriental (segon cicle)licenciatura en Estudios de Asia Oriental (segundo ciclo)degree in East Asian Studies (third and fourth years)
caesen
llicenciatura en Humanitatslicenciatura en Humanidadesfour-year degree in Humanities
caesen
llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (segon cicle)licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado (segundo ciclo)long degree in Market Research and Techniques (third and fourth years)
caesen
llicenciatura en Lingüística (segon cicle)licenciatura en Lingüística (segundo ciclo)(3rd and 4th year) degree in Linguistics
caesen
llicenciatura en Periodisme (segon cicle)licenciatura en Periodismo (segundo ciclo)(3rd and 4th year) degree in Journalism
caesen
llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiqueslicenciatura en Publicidad y Relaciones Públicasfour-year degree in Advertising and Public Relations
caesen
llicenciatura en Traducció i Interpretaciólicenciatura en Traducción e Interpretaciónfour-year degree in Translation and Interpreting
caesen
màster de recerca en Ciència Políticamáster de investigación en Ciencia Políticaresearch master's (degree) programme in Political Science
caesen
màster de recerca en Govern Comparatmáster de investigación en Gobierno Comparadomaster's (degree) programme in Comparative Government
caesen
màster de recerca en Sociologia i Demografiamáster de investigación en Sociología y Demografíaresearch master's (degree) programme in Sociology and Demography
caesen
màster en Advocaciamáster en Abogacíamaster's (degree) programme in Ll. M. in Professional Legal Practice
caesen
màster en Animaciómáster en Animaciónmaster's (degree) programme in Animation
caesen
màster en Aprenentatge i Ensenyament de l'Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionalsmáster en Aprendizaje y Enseñanza de Español en Contextos Multilingües e Internacionalesmaster's (degree) programme in Learning and Teaching of Spanish in Multilingual and International Contexts
caesen
màster en Banca i Financesmáster en Banca y Finanzasmaster's (degree) programme in Banking and Finance
caesen
màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salutmáster en Bioinformática para las Ciencias de la Saludmaster’s (degree) programme in Bioinformatics for Health Sciences
caesen
màster en Biomedicinamáster en Biomedicinamaster's (degree) programme in Biomedicine
caesen
màster en Ciència Cognitiva i Llenguatgemáster en Ciencia Cognitiva y Lenguajemaster's (degree) programme in Cognitive Science and Language
caesen
màster en Ciències de la Salut i de la Vidamáster en Ciencias de la Salud y de la Vidamaster's (degree) programme in Health and Life Sciences
caesen
màster en Ciències Econòmiques i Empresarialsmáster en Ciencias Económicas y Empresarialesmaster's (degree) programme in Economic and Business Sciences
caesen
màster en Ciències Jurídiquesmáster en Ciencias Jurídicasmaster's (degree) programme in Legal Sciences
caesen
màster en Ciències Polítiques i Socialsmáster en Ciencias Políticas y Socialesmaster's (degree) programme in Political and Social Sciences
caesen
màster en Comunicaciómáster en Comunicaciónmaster's (degree) programme in Communication
caesen
màster en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüemáster en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüemaster's (degree) programme in Linguistic Communication and Multilingual Mediation
caesen
màster en Comunicació Socialmáster en Comunicación Socialmaster's (degree) programme in Social Communication
caesen
màster en Comunicacions Mòbilsmáster en Comunicaciones Móvilesmaster's (degree) programme in Wireless Communications
caesen
màster en Creació Literàriamáster en Creación Literariamaster's (degree) programme in Creative Writing
caesen
màster en Criminologia i Execució Penalmáster en Criminología y Ejecución Penalmaster's (degree) programme in Criminology and Criminal Justice System
caesen
màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitatmáster en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidadmaster's (degree) programme in Current Democracies: Nationalism, Federalism and Multiculturalism
caesen
màster en Desenvolupament Internacionalmáster en Desarrollo Internacionalmaster's (degree) programme in International Developement
caesen
màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresamáster en Dirección Financiera y Contable de la Empresamaster's (degree) programme in Accounting and Financial Management
caesen
màster en Disseny i Comunicaciómáster en Diseño y Comunicaciónmaster's (degree) programme in Design and Communication
caesen
màster en Documentació Digitalmáster en Documentación Digitalmaster's (degree) programme in Digital Documentation
caesen
màster en Dretmáster en Derechomaster's (degree) programme in Law
caesen
màster en Economia, Finances i Empresamáster en Economía, Finanzas y Empresamaster's (degree) programme in Economy, Finance and Business
caesen
màster en Estudis Avançats en Comunicació Socialmáster en Estudios Avanzados en Comunicación Socialmaster's (degree) programme in Advanced Studies in Social Communication
caesen
màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensamentmáster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamientomaster's (degree) programme in Comparative Studies in Literature, Art and Thought
caesen
màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanismáster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneosmaster's (degree) programme in Contemporary Film and Audiovisual Studies
caesen
màster en Estudis de Traducciómáster en Estudios de Traducciónmaster's (degree) programme in Translation Studies
caesen
màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procedimentsmáster en Estudios de Traducción: Estrategias y Procedimientosmaster's (degree) programme in Translation Studies: Strategies and Procedures
caesen
Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i AprenentatgeMáster en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y AprendizajeMaster's (degree) programme in Discourse Studies: Communication, Society and Learning
caesen
màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitatmáster en Estudios Internacionales sobre Medios, Poder y Diversidadmaster's (degree) programme in International Studies on Media, Power and Difference
caesen
màster en Estudis Teatralsmáster en Estudios Teatralesmaster's (degree) programme in Theatre Studies
caesen
màster en Estudis Xinesosmáster en Estudios Chinosmaster's (degree) programme in Chinese Studies
caesen
màster en Ètica i Integritat en l’Esportmáster en Ética e Integridad en el Deportemaster's degree in Sports Ethics and Integrity
caesen
màster en Filosofia Políticamáster en Filosofía Políticamaster's (degree) programme in Political Philosophy
caesen
màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomesmáster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomasmaster's (degree) programme in Teacher Training for Secondary Education and Baccalaureate, Professional Training and Teaching of Languages
caesen
màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangeramáster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjeramaster's (degree) programme in Training of Teachers of Spanish as a Foreign Language
caesen
màster en Gestió de Continguts Digitalsmáster en Gestión de Contenidos Digitalesmaster's (degree) programme in Digital Contents Management
caesen
màster en Gestió de la Immigraciómáster en Gestión de la Inmigraciónmaster's (degree) programme in Immigration Management
caesen
màster en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresamáster en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresamaster's (degree) programme in Auditing and Financial Market
caesen
màster en Gestió Públicamáster en Gestión Públicamaster's (degree) programme in Public Management
caesen
màster en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatinamáster en Gobierno y Gestión Pública en América Latinamaster's (degree) programme in Public Administration and Government in Latin America
caesen
màster en Històriamaster en Historiamaster's (degree) programme in History
caesen
màster en Història del Mónmáster en Historia del Mundomaster's (degree) programme in World History
caesen
màster en Humanitatsmáster en Humanidadesmaster's (degree) programme in Humanities
caesen
màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològicamáster en Industria Farmacéutica y Biotecnológicamaster's (degree) programme in Pharmaceutical and Biotechnology Industry
caesen
màster en Innovació i Qualitat Televises (de TV3)máster en Innovación y Calidad Televisivas (de TV3)master's (degree) programme in Television Innovation and Quality (TV3)
caesen
màster en Joventut i Societatmáster en Juventud y Sociedadmaster's (degree) programme in Youth and Society
caesen
màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniquesmáster en Laboratorio de Análisis Clínicosmaster's (degree) programme in Clinical Analysis Laboratory
caesen
màster en Lingüística i Aplicacions Tecnològiquesmáster en Lingüística y Aplicaciones Tecnológicasmaster's (degree) programme in Linguistics and Technological Applications
caesen
màster en Lingüística Teòrica i Aplicadamáster en Lingüística Teórica y Aplicadamaster's (degree) programme in Theoretical and Applied Linguistics
caesen
màster en Literatura Comparada i Traducció Literàriamáster en Literatura Comparada y Traducción Literariamaster's(degree) programme in Comparative Literature and Literary Translation
caesen
màster en Mercats Financersmáster en Mercados Financierosmaster's (degree) programme in Financial Markets
caesen
màster en Negocis Internacionalsmáster en Negocios Internacionalesmaster's (degree) programme in International Business
caesen
màster en Neurociènciesmáster en Neurocienciasmaster's (degree) programme in Neurosciences
caesen
màster en Política i Societatmáster en Política y Sociedadmaster's (degree) programme in Politics and Society
caesen
màster en Polítiques Públiques i Socialsmáster en Políticas Públicas y Socialesmaster's (degree) programme in Public and Social Policies
caesen
màster en Recerca Biomèdicamáster en Investigación Biomédicamaster's (degree) programme in Biomedical Research
caesen
màster en Recerca Biomèdica i Clínica: Itinerari d'Oncologia Translacional i AplicadaInvestigación Biomédica y Clínica: Itinerario de Oncologia Translacional y AplicadaBiomedical and Clinical Research: Applied and Translational Oncology Track
caesen
Màster en Recerca i Innovació en Cures d'Infermeria Máster en Investigación e Innovación en Curas de Infermería Master's degree in Research and Innovation in Nursing Care
caesen
màster en Salut Laboralmáster en Salud Laboralmaster's (degree) programme in Occupational Health
caesen
màster en Salut Públicamáster en Salud Públicamaster's (degree) programme in Public Health
caesen
màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laboralsmáster en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laboralesmaster's (degree) programme in Occupational Safety and Health: Occupational Hazards Prevention
caesen
màster en Seguretat Internacionalmáster en Seguridad Internacionalmaster's (degree) programme in International Security
caesen
màster en Sistemes Interactius Intel·ligentsmáster en Sistemas Interactivos Inteligentesmaster’s (degree) programme in Intelligent Interactive Systems
caesen
màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacionsmáster en Tecnologías de la Información y las Comunicacionesmaster's (degree) programme in Information and Communication Technologies
caesen
màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualsmáster en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualesmaster's (degree) programme in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
caesen
màster en Tecnologies del So i de la Músicamáster en Tecnologías del Sonido y de la Músicamaster's (degree) programme in Sound and Music Computing
caesen
màster en Traducció i Ciències del Llenguatgemáster en Traducción y Ciencias del Lenguajemaster's (degree) programme in Translation and Language Sciences
caesen
màster europeu en Tecnologia de la Traducciómáster europeo en Tecnología de la TraducciónEuropean master's (degree) programme in Translation Technology
caesen
màster europeu en Traducció Especialitzadamáster europeo en Traducción EspecializadaEuropean master's (degree) programme in Specialised Translation
caesen
màster interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactiusmáster interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos Interactivosinterdisciplinary master's (degree) programme in Cognitive Systems and Interactive Media
caesen
màster oficial en Cinema i Audiovisual Contemporanismáster oficial en Cine y Audiovisual Contemporáneosofficial master's (degree) programme in Contemporary Cinema and Audiovisual
caesen
màster universitari de Recerca en Història de la Comunicaciómáster universitario de Investigación en Historia de la Comunicaciónuniversity master's degree of Research on History of Communication
caesen
màster universitari en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernesmáster universitario en Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernasuniversity master's (degree) programme in Advanced Sciences of Modern Telecommunications
caesen
màster universitari en Ciències Interdisciplinàriesmáster universitario en Ciencias Interdisciplinariasuniversity master's degree in Interdisciplinary Sciences
caesen
màster universitari en Ciutadans i Governmáster universitario en Ciudadanos y Gobiernouniversity master's (degree) programme in Citizens and Government
caesen
màster universitari en Cultures Globals Contemporàniesmáster universitario en Culturas Globales Contemporáneasuniversity master's degree in Interdisciplinary Sciences
caesen
màster universitari en Emprenedoria i Innovaciómáster universitario en Emprendimiento e Innovaciónuniversity master's (degree) programme in Entrepreneurship and Innovation
caesen
màster universitari en Estudis Asiàticsmáster universitario en Estudios Asiáticosuniversity master's (degree) programme in Asian Studies
caesen
màster universitari en Estudis Migratorismáster universitario en Estudios Migratoriosuniversity master's degree in Migration Studies
caesen
màster universitari en Filosofia Analíticamáster universitario en Filosofía Analíticauniversity master's (degree) programme in Analytical Philosophy
caesen
màster universitari en Governança i Polítiques Públiquesmáster universitario en Gobernanza y Políticas Públicasuniversity master's (degree) programme in Governance and Public Policies
caesen
màster universitari en Indústria de l'Esportmáster universitario en Industria del Deporteuniversity master's degree in Sports Industry
caesen
màster universitari en Investigació en Ciència Políticamáster universitario en Investigación en Ciencia Políticauniversity master's (degree) programme in Research in Political Science
caesen
màster universitari en Política i Societat Europeesmáster universitario en Política y Sociedad Europeasuniversity master's degree in European Politics and Society
caesen
màster universitari en Relacions Internacionalsmáster universitario en Relaciones Internacionalesuniversity master's (degree) programme in International Relations
caesen
matrícula d'honormatrícula de honorhonours
caesen
MBA (postgrau)MBA (postgrado)MBA (postgraduate course)
caesen
Medalla (de la UPF)Medalla (de la UPF)(UPF) Medal
caesen
MedicinaMedicinaMedicine
caesen
MesaMesaBoard
caesen
Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)
caesen
Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)
caesen
Music Information Research Lab (MIR lab)Music Information Research Lab (MIR lab)Music Information Research Lab (MIR lab)
caesen
Numax. Centre d'Estudis Joaquim JordàNumax. Centro de Estudios Joaquim JordàNumax. Joaquim Jordà Studies Centre
caesen
Observatori de l'Evolució de les Institucions (Obsei)Observatorio de la Evolución de las Instituciones (Obsei)Evolution of Institutions Observatory (Obsei)
caesen
Observatori de la Comunicació Científica (OCC)Observatorio de la Comunicación Científica (OCC)Science Communication Observatory (OCC)
caesen
Observatori de Neologia (OBNEO)Observatorio de Neología (OBNEO)Neology Observatory (OBNEO)
caesen
Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica Llatina (ORLA)Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América Latina (ORLA)Research Observatory on the Relations with Latin America (ORLA)
caesen
Observatori Novartis de Responsabilitat Social CorporativaObservatorio Novartis de Responsabilidad Social CorporativaNovartis Observatory on Corporate Social Responsibility
caesen
Oficina d'Atenció al PersonalOficina de Atención al PersonalPersonnel Assistance Office
caesen
Oficina d'Inserció Laboral (OIL)Oficina de Inserción Laboral (OIL)Career Services Office (OIL)
caesen
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat [Generalitat de Catalunya]Oficina de Orientación para el Acceso a la UniversidadUniversity Entrance Guidance Office
caesen
Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA)Oficina de Movilidad y Acogida (OMA)Mobility and Reception Office (OMA)
caesen
Oficina de Mobilitat i AdmissionsOficina de Movilidad y AdmisionesMobility and Admissions Office
caesen
Oficina de Postgrau i DoctoratOficina de Postgrado y DoctoradoPostgraduate and Doctoral Studies Office
caesen
Oficina de Programació i Planificació d'EstudisOficina de Programación y Planificación de EstudiosStudies Programming and Planning Office
caesen
Oficina de Promoció i Gestió de Projectes EuropeusOficina de Promoción y Gestión de Proyectos EuropeosEuropean Projects Promotion and Management Office
caesen
Oficina Tècnica d'Informació i OrganitzacióOficina Técnica de Información y OrganizaciónInformation and Organization Technical Office
caesen
Oficina Tècnica d'Informació i ParticipacióOficina Técnica de Información y ParticipaciónInformation and Participation Technical Office
caesen
Oficina Tècnica d'Innovació i OrganitzacióOficina Técnica de Innovación y OrganizaciónInnovation and Organization Technical Office
caesen
Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos LaboralsOficina Técnica de Prevención de Riesgos LaboralesTechnical Office for Occupational Hazards Prevention
caesen
Oficina Tècnica de QualitatOficina Técnica de CalidadTechnical Office for Quality
caesen
Parc Barcelona MediaParque Barcelona MediaBarcelona Media Park
caesen
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)Barcelona Biomedical Research Park (PRBB)
caesen
Parc de Recerca UPF - Ciències Socials i HumanesParque de Investigación UPF - Ciencias Sociales y HumanasUPF Research Park - Social and Human Sciences
caesen
Parc de Salut MarParque de Salud MarMar Health Park
caesen
PeriodismePeriodismoJournalism
caesen
Periodisme (segon cicle)Periodismo (segundo ciclo)Journalism (third and fourth years)
caesen
Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM)Plan de Acción por el Multilingüismo (PAM)Plan of Action for Multilingualism (PAM)
caesen
pla d'activitat docent (PAD)plan de actividad docente (PAD)teaching activity plan (PAD)
caesen
Pla d'ActuacionsPlan de ActuacionesPlan of Action
caesen
Pla d'Autoprotecció de la UPFPlan de Autoprotección de la UPFUPF's Self-Protection Plan
caesen
Pla d'Igualtat Isabel de VillenaPlan de Igualdad Isabel de VillenaIsabel de Villena Gender Equality Plan
caesen
Pla d'Inclusió de les Persones amb DiscapacitatPlan de Inclusión de las Personas con DiscapacidadInclusion Plan for the Disabled
caesen
Pla d'Informació i ComunicacióPlan de Información y ComunicaciónInformation and Communication Plan
caesen
Pla d'Innovació i Millora de la Qualitat DocentPlan de Innovación y Mejora de la Calidad DocentePlan for Innovation and Improvement in Teaching Quality
caesen
Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat DocentsPlan de Medidas de Apoyo a la Innovación y a la Calidad DocentesPlan of Action to Support Teaching Innovation and Quality
caesen
Pla de Mesures de Suport a la RecercaPlan de Medidas de Apoyo a la InvestigaciónPlan of Action for Research Support
caesen
Pla de Prevenció de Riscos LaboralsPlan de Prevención de Riesgos LaboralesOccupational Hazards Prevention Plan
caesen
Pla DirectorPlan DirectorMaster Plan
caesen
Pla Estratègic de RecercaPlan Estratégico de InvestigaciónResearch Strategic Plan
caesen
Plataforma Universitària pel Català (PUC)Plataforma Universitaria para el Catalán (PUC)University Platform for Catalan (PUC)
caesen
Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)
caesen
ponent de Cooperació i Participació Estudiantilponente de Cooperación y Participación EstudiantilStudents Cooperation and Participation rapporteur
caesen
ponent de Cultura i Projeccióponente de Cultura y ProyecciónCulture and External Diffusion rapporteur
caesen
Portal de Producció CientíficaPortal de Producción CientíficaScientific Output Portal
caesen
postgrau en Administració i Direcció d'Empresespostgrado en Administración y Dirección de Empresaspostgraduate course in Business Management and Administration
caesen
postgrau en Biomedicinapostgrado en Biomedicinapostgraduate course in Biomedicine
caesen
postgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüepostgrado en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüepostgraduate course in Linguistic Communication and Multilingual Mediation
caesen
postgrau en Dissenypostgrado en Diseñopostgraduate course in Design
caesen
postgrau en Dretpostgrado en Derechopostgraduate course in Law
caesen
postgrau en Economia, Finances i Comptabilitatpostgrado en Economía, Finanzas y Contabilidadpostgraduate course in Economics, Finance and Accounting
caesen
postgrau en Gestió Sanitàriapostgrado en Gestión Sanitariapostgraduate course in Health Management
caesen
postgrau en Humanitats i Gestió Culturalpostgrado en Humanidades y Gestión Culturalpostgraduate course in Humanities and Cultural Management
caesen
postgrau en Màrquetingpostgrado en Marketingpostgraduate course in Marketing
caesen
postgrau en Política i Societatpostgrado en Política y Sociedadpostgraduate course in Politics and Society
caesen
postgrau en Recursos Humans i Habilitats de Direcciópostgrado en Recursos Humanos y Habilidades de Direcciónpostgraduate course in Human Resources and Management Skills
caesen
postgrau en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualspostgrado en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualespostgraduate course in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
caesen
Premi de Foment del Multilingüisme (PFM)Premio de Fomento del Multilingüismo (PFM)Promotion of Multilingualism Award (PFM)
caesen
Premi Extraordinari de Fi d'EstudisPremio Extraordinario de Fin de EstudiosGraduation Special Award
caesen
PRESENTA. Ajuts per a la presentació de ponències a congressos, simposis i jornadesPRESENTA. Ayudas para la presentación de ponencias en congresos, simposios y jornadasPRESENTA. Grants for the presentation of rapports at congresses, symposiums and seminars
caesen
PREVI. Ajuts per a la preparació de sol·licituds per participar en determinats programes de R+DPREVI. Ayudas para la preparación de solicitudes para participar en determinados programas de I+DPREVI. Grants for preparing applications to participate in certain R&D programmes
caesen
Programa d'Activitats Acadèmiques EspecialsPrograma de Actividades Académicas EspecialesSpecial Academic Activities Programme
caesen
Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS)Programa de Actividades de Compromiso Social (PACS)Social Commitment Activity Programme (PACS)
caesen
Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)Language Training Programme (PEI)
caesen
Programa d'Estudis HispànicsPrograma de Estudios HispánicosHispanic Studies Programme
caesen
Programa d'Estudis Hispànics i Europeus (HESP)Programa de Estudios Hispánicos y Europeos (HESP)Hispanic and European Studies Programme (HESP)
caesen
Programa d'Estudis per a EstrangersPrograma de Estudios para ExtranjerosStudy Abroad Programme
caesen
Programa de Cooperació i SolidaritatPrograma de Cooperación y SolidaridadCooperation and Solidarity Programme
caesen
Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU)Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU)Initial Training in University Teaching Programme (FIDU)
caesen
Programa de Promoció i EmpresaPrograma de Promoción y EmpresaPromotion and Business Programme
caesen
Programa de Responsabilitat Social de la UPFPrograma de Responsabilidad Social de la UPFUPF Social Responsibility Programme
caesen
Programa de Suport a Esportistes d'Alt NivellPrograma de Apoyo a Deportistas de Alto NivelHigh Performance Athlete Support Scheme
caesen
Programa de Suport al Multilingüisme en la DocènciaPrograma de Apoyo al Multilingüismo en la DocenciaProgramme of Support to Multilingualism in Teaching
caesen
Programa de Voluntariat AcadèmicPrograma de Voluntariado AcadémicoAcademic Volunteer Programme
caesen
Programa per la Qualitat Educativa (PQE)Programa por la Calidad Educativa (PQE)Programme for Educational Quality (PQE)
caesen
Programa Universitat i EmpresaPrograma Universidad y EmpresaUniversity and Business Programme
caesen
Programa UPF AlumniPrograma UPF AlumniUPF Alumni programme
caesen
prova certificadora de la competència lingüística (PCCL)prueba certificadora de la competencia lingüística (PCCL)certificate of language proficiency test (PCCL)
caesen
prova de dignòstic lingüístic (PDL)prueba de diagnóstico lingüístico (PDL)language diagnostic test (PDL)
caesen
Publicitat i Relacions PúbliquesPublicidad y Relaciones PúblicasAdvertising and Public Relations
caesen
Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)Punto de Información al Estudiante (PIE)Student Information Desk (PIE)
caesen
Quadre de Comandament Integral (QCI)Cuadro de Mando Integral (CMI)Balanced Scorecard (BSC)
caesen
R+D+II+D+iR&D&I
caesen
Registre d'Associacions d'EstudiantsRegistro de Asociaciones de EstudiantesRegister of Student Associations
caesen
Registre GeneralRegistro GeneralGeneral Registry
caesen
Reglament ElectoralReglamento ElectoralElectoral Regulations
caesen
Regulació i foment de l'ús del català a la Universitat Pompeu FabraRegulación y fomento del uso del catalán en la Universidad Pompeu FabraRegulation and promotion of the use of Catalan at Pompeu Fabra University
caesen
Relacions InternacionalsRelaciones InternacionalesInternational Relations
caesen
Relacions LaboralsRelaciones LaboralesLabour Relations
caesen
sala d'exposicionssala de exposicionesexhibition room
caesen
sala de graus Albert Calsamiglia i Blancafortsala de grados Albert Calsamiglia i BlancafortAlbert Calsamiglia i Blancafort hall
caesen
Sala de ReflexióSala de ReflexiónReflection Room
caesen
Secció d'Administració de PersonalSección de Administración de PersonalPersonnel Management Section
caesen
Secció d'Administració de Recursos i Afers EconòmicsSección de Administración de Recursos y Asuntos EconómicosAdministration of Resources and Economic Affairs Section
caesen
Secció d'Equipaments, Subministraments i Serveis GeneralsSección de Equipamientos, Suministros y Servicios GeneralesEquipment, Supplies and General Services Section
caesen
Secció d'EstudisSección de EstudiosStudies Section
caesen
Secció de ComptabilitatSección de ContabilidadAccounting Section
caesen
Secció de Coordinació de SecretariesSección de Coordinación de SecretaríasSecretariats Coordination Section
caesen
Secció de GrauSección de GradoUndergraduate Section
caesen
Secció de Selecció de PersonalSección de Selección de PersonalPersonnel Recruitment Section
caesen
Secció de Suport a la Docència i Afers AcadèmicsSección de Apoyo a la Docencia y Asuntos AcadémicosTeaching and Academic Affairs Support Section
caesen
Secció de TresoreriaSección de TesoreríaTreasury Section
caesen
Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes (IEC)Philological Section of the Institute of Catalan Studies (IEC)
caesen
Secretaria AcadèmicaSecretaría AcadémicaAcademic Secretary's Office
caesen
Secretaria del RectoratSecretaría del RectoradoRector's Secretarial Services
caesen
Secretaria GeneralSecretaría GeneralGeneral Secretary's Office
caesen
Seminari d'Edició de TextosSeminario de Edición de TextosText Editing Seminar
caesen
Seminari d'Història de les ReligionsSeminario de Historia de las ReligionesHistory of Religions Seminar
caesen
Seminari Permanent d'Història del Dret Català Josep Maria Font i RiusSeminario Permanente de Historia del Derecho Catalán Josep Maria Font i RiusJosep Maria Font i Rius Permanent Seminar on History of Catalan Law
caesen
Servei d'Assessorament Psicològic (SAP)Servicio de Asesoramiento Psicológico (SAP)Psychological Counselling Service (SAP)
caesen
Servei d'Assessoria JurídicaServicio de Asesoría JurídicaLegal Counselling Service
caesen
Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU)University Community Assistance Service (SACU)
caesen
Servei d'Atenció als Estudiants DisminuïtsServicio de Atención a los Estudiantes DisminuidosHandicapped Students Assistance Service
caesen
Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC)Servicio de Autoformación en Lengua Catalana (SALC)Catalan Language Self-Training Service (SALC)
caesen
Servei d'EsportsServicio de DeportesSports Service
caesen
Servei d'InformàticaServicio de InformáticaComputing Service
caesen
Servei de Carreres ProfessionalsServicio de Carreras ProfesionalesCareer Services
caesen
Servei de Gestió AcadèmicaServicio de Gestión AcadémicaAcademic Management Service
caesen
Servei de Gestió Patrimonial i ContractacióServicio de Gestión Patrimonial y ContrataciónProperty Management and Contracting Service
caesen
Servei de PASServicio de PASPAS Service
caesen
Servei de PDIServicio de PDIPDI Service
caesen
Servei de PersonalServicio de PersonalPersonnel Service
caesen
Servei de Postgrau i Relacions InternacionalsServicio de Postgrado y Relaciones InternacionalesInternational Relations and Postgraduate Courses Service
caesen
Servei de Pressupostos i FinancesServicio de Presupuestos y FinanzasBudget and Finance Service
caesen
Servei de RecercaServicio de InvestigaciónResearch Service
caesen
Servei de Relacions InternacionalsServicio de Relaciones InternacionalesInternational Relations Service
caesen
Servei Telefònic d'OrientacióServicio Telefónico de OrientaciónTelephone Guidance Service
caesen
Serveis d'InformacióServicios de InformaciónInformation Services
caesen
Serveis GràficsServicios GráficosGraphic Services
caesen
Serveis LingüísticsServicios LingüísticosLanguage Services
caesen
Serveis Web i de ComunicacióServicios Web y de ComunicaciónWeb and Communication Services
caesen
SIMBIOSYS - Simulació, Imatge i Modelització per a Sistemes BiomèdicsSIMBIOSYS - Simulación, Imagen y Modelización para Sistemas BiomédicosSIMBIOSYS - Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems
caesen
Síndic de GreugesOficina del Defensor de la Comunidad UniversitariaOmbuds Office
caesen
síndic/a de Greugesdefensor/a de la Comunidad Universitariaombuds officer
caesen
Sistema d'Informació per a la Direcció (SID)Sistema de Información para la Dirección (SID)Information System for Management (SID)
caesen
Sistema d'Informació per a la Docència (SIDOC)Sistema de Información para la Docencia (SIDOC)Information System for Teaching (SIDOC)
caesen
Sistema d'Informació per a la Recerca (SIRE)Sistema de Información para la Investigación (SIRE)Information System for Research (SIRE)
caesen
Suplement Europeu al TítolSuplemento Europeo al TítuloEuropean Diploma Supplement
caesen
Taller d'Il·luminacióTaller de IluminaciónLighting Workshop
caesen
Taller de Creació d'Interactius Educatius i CulturalsTaller de Creación de Interactivos Educativos y CulturalesWorkshop on Educational and Cultural Interactive Creation
caesen
Taller de Creació de DiàlegsTaller de Creación de DiálogosDialogue Creation Workshop
caesen
Taller de Creació de VideojocsTaller de Creación de VideojuegosVideo Game Creation Workshop
caesen
Taller de Creació i Difusió de Continguts en Entorns ParticipatiusTaller de Creación y Difusión de Contenidos en Entornos ParticipativosWorkshop on Creation and Dissemination of Contents in Participative Environments
caesen
Taller de Direcció d'ActorsTaller de Dirección de ActoresWorkshop on Directing Actors
caesen
Taller de Dramatúrgia i GuióTaller de Dramaturgia y GuiónWorkshop on Playwriting and Scriptwriting
caesen
Taller de FotografiaTaller de FotografíaPhotography Workshop
caesen
Taller de Guió i Disseny d'InteractiusTaller de Guión y Diseño de InteractivosWorkshop on Interactive Script and Design
caesen
Taller de Guió: Espectacle TelevisiuTaller de Guión: Espectáculo TelevisivoScriptwriting Workshop: Television Entertainment Shows
caesen
Taller de Guió: Ficció CinematogràficaTaller de Guión: Ficción CinematográficaScriptwriting Workshop: Film Fiction
caesen
Taller de Guió: Ficció TelevisivaTaller de Guión: Ficción TelevisivaScriptwriting Workshop: Television Fiction
caesen
Taller de Personatges i DiàlegsTaller de Personajes y DiálogosCharacters and Dialogues Workshop
caesen
Taller de SoTaller de SonidoSound Workshop
caesen
Taller de Tractament i Generació d'Imatge DigitalTaller de Tratamiento y Generación de Imagen DigitalWorkshop on Digital Image Treatment and Generation
caesen
Taula de Nova RecercaMesa de Nueva InvestigaciónNew Research Board
caesen
Tauler d'avisosTablón de avisosNotice board
caesen
TÈCNICS. Ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport als grups de recercaTÈCNICS. Ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo a los grupos de investigaciónTÈCNICS. Grants for the engagement of technical staff for supporting research groups
caesen
Traducció i InterpretacióTraducción e InterpretaciónTranslation and Interpreting
caesen
Tribuna de Debats sobre Qüestions de Política InternacionalTribuna de Debates sobre Cuestiones de Política InternacionalTribune for Debating International Policy Related Matters
caesen
TurismeTurismoTourism
caesen
Unitat d'Estudis, Planificació i AvaluacióUnidad de Estudios, Planificación y EvaluaciónStudies, Planning and Evaluation Unit
caesen
Unitat d'IgualtatUnidad de IgualdadEquality Unit
caesen
Unitat d'ImmunologiaUnidad de InmunologíaImmunology Unit
caesen
Unitat d'Informació i Projecció Institucionals (UIPI)Unidad de Información y Proyección Institucionales (UIPI)Institutional Information and Promotion Unit (UIPI)
caesen
Unitat d'Innovació - UPF Business ShuttleUnidad de Innovación - UPF Business ShuttleInnovation Unit - UPF Business Shuttle
caesen
Unitat d'Innovació i Parcs de RecercaUnidad de Innovación y Parques de InvestigaciónInnovation and Research Parks Unit
caesen
Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)Audiovisual Communication Research Unit (UNICA)
caesen
Unitat d'Organització i DesenvolupamentUnidad de Organización y DesarrolloOrganization and Development Unit
caesen
Unitat d'Organització i Processos (UOP)Unidad de Organización y Procesos (UOP)Organization and Procedures Unit (UOP)
caesen
Unitat de BequesUnidad de BecasScholarships Unit
caesen
Unitat de Beques i TítolsUnidad de Becas y TítulosScholarships and Degrees Unit
caesen
Unitat de Biologia EvolutivaUnidad de Biología EvolutivaEvolutionary Biology Unit
caesen
Unitat de Comunicació i Projecció InstitucionalsUnidad de Comunicación y Proyección InstitucionalesInstitutional Communication and Promotion Unit
caesen
Unitat de Comunicació i Relacions ExternesUnidad de Comunicación y Relaciones ExternasCommunication and External Relations Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA)Unidad de Coordinación Académica (UCA)Academic Coordination Unit (UCA)
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica d’Economia i EmpresaUnidad de Coordinación Académica de Economía y EmpresaEconomics and Business Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les ComunicacionsUnidad de Coordinación Académica de Ingenierías y Tecnologías de la Información y las ComunicacionesEngineering and Information and Communication Technologies Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica d’HumanitatsUnidad de Coordinación Académica de HumanidadesHumanities Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la VidaUnidad de Coordinación Académica de Ciencias de la Salud y de la VidaHealth and Life Sciences Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i SocialsUnidad de Coordinación Académica de Ciencias Políticas y SocialesPolitical and Social Sciencies Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica de ComunicacióUnidad de Coordinación Académica de ComunicaciónCommunication Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica de DretUnidad de Coordinación Académica de DerechoLaw Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del LlenguatgeUnidad de Coordinación Académica de Traducción y Ciencias del LenguajeTranslation and Language Sciences Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació TècnicaUnidad de Coordinación TécnicaTechnical Coordination Unit
caesen
Unitat de DinamitzacióUnidad de DinamizaciónDynamisation Unit
caesen
Unitat de GenèticaUnidad de GenéticaGenetics Unit
caesen
Unitat de GestióUnidad de GestiónManagement Unit
caesen
Unitat de Gestió AcadèmicaUnidad de Gestión AcadémicaAcademic Management Unit
caesen
Unitat de Gestió de RecursosUnidad de Gestión de RecursosResources Management Unit
caesen
Unitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la VidaUnidad de Gestión y Administración de Ciencias de la Salud y de la VidaHealth and Life Sciences Management and Administration Unit
caesen
Unitat de LogísticaUnidad de LogísticaLogistics Unit
caesen
Unitat de Logística i SuportUnidad de Logística y ApoyoLogistic and Support Unit
caesen
Unitat de NeurofarmacologiaUnidad de NeurofarmacologíaNeuropharmacology Unit
caesen
Unitat de Planificació, Estudis i Qualitat (UPEQ)Unidad de Planificación, Estudios y Calidad (UPEQ)Planning, Studies and Quality Unit (UPEQ)
caesen
Unitat de Prevenció de Riscos LaboralsUnidad de Prevención de Riesgos LaboralesOccupational Hazards Prevention Unit
caesen
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ)Projects, Studies and Quality Unit (UPEQ)
caesen
Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)Unidad de Investigación de Variación Lingüística (UVAL)Language Variation Research Unit (UVAL)
caesen
Unitat de Recerca en Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica (BAPP)Unidad de Investigación en Bioanálisis, Farmacología y Proteómica (BAPP)Bioanalysis, Pharmacology and Proteomics Research Unit (BAPP)
caesen
Unitat de Recerca en Biologia Cel·lular i MolecularUnidad de Investigación en Biología Celular y MolecularCellular and Molecular Biology Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Biologia EvolutivaUnidad de Investigación en Biología EvolutivaEvolutionary Biology Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i SocialsUnidad de Investigación en Ciencias Políticas y SocialesPolitical and Social Sciences Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Cognició i Cervell Unidad de Investigación en Cognición y Cerebro Cognition and Brain Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Comunicació Audiovisual (UNICA)Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)Research Unit on Audiovisual Communication (UNICA)
caesen
Unitat de Recerca en Economia i Empresa Unidad de Investigación en Economía y Empresa Economics and Business Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en FarmacologiaUnidad de Investigación en FarmacologíaPharmacology Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en GenèticaUnidad de Investigación en GenéticaGenetics Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Immunologia Unidad de Investigación en Inmunología Immunology Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Immunopatologia MolecularUnidad de Investigación en Inmunopatología MolecularMolecular Immunopathology Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Immunopatologia Molecular i VirologiaUnidad de Investigación en Inmunopatología Molecular y VirologíaMolecular Immunopathology and Virology Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB)Unidad de Investigación en Informática Biomédica (GRIB)Biomedical Informatics Research Unit (GRIB)
caesen
Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING) Unidad de Investigación en Lingüística (UR-LING) Linguistics Research Unit (UR-LING)
caesen
Unitat de Recerca en Lípids i Epidemiologia CardiovascularUnidad de Investigación en Lípidos y Epidemiología CardiovascularLipid and Cardiovascular Epidemiology Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en NeurofarmacologiaUnidad de Investigación en NeurofarmacologíaNeuropharmacology Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital Unidad de Investigación en Periodismo y Documentación Digital Journalism and Digital Documentation Research Unit
caesen
Unitat de Recerca en Salut LaboralUnidad de Investigación en Salud LaboralOccupational Health Research Unit
caesen
Unitat de Recerca Respiratòria i Ambiental (URRA)Unidad de Investigación Respiratoria y Ambiental (URRA)Respiratory and Environmental Research Unit (URRA)
caesen
Unitat de Recerca Wireless Networks (WiNets) Unidad de Investigación Wireless Networks (WiNets) Wireless Networks Research Unit (WiNets)
caesen
Unitat de Relacions InternacionalsUnidad de Relaciones InternacionalesInternational Relations Unit
caesen
Unitat de Senyalització Cel·lularUnidad de Señalización CelularCell Signaling Unit
caesen
Unitat de Sistemes i ComunicacionsUnidad de Sistemas y ComunicacionesSystems and Communications Unit
caesen
Unitat de Suport a la Docència i a la RecercaUnidad de Apoyo a la Docencia y a la InvestigaciónSupport to Teaching and Research Unit
caesen
Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació DocentsUnidad de Apoyo a la Calidad y la Innovación DocentesTeaching Quality and Innovation Support Unit
caesen
Unitat de Suport a Programes EspecialsUnidad de Apoyo a Programas EspecialesSupport to Special Programmes Unit
caesen
Unitat de Tercer CicleUnidad de Tercer CicloPostgraduate Studies Unit
caesen
Unitat Tècnica de MantenimentUnidad Técnica de MantenimientoMaintenance Technical Unit
caesen
Unitat Tècnica de Programació AcadèmicaUnidad Técnica de Programación AcadémicaAcademic Programming Technical Unit
caesen
Unitat Temàtica de Ciències Socials i HumanitatsUnidad Temática de Ciencias Sociales y HumanidadesSocial Sciences and Humanities Thematic Unit
caesen
Unitat Temàtica de Continguts i Tecnologies de la ComunicacióUnidad Temática de Contenidos y Tecnologías de la ComunicaciónCommunication Content and Technologies Thematic Unit
caesen
Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)Unidades de Apoyo a la Calidad y a la Innovación Docente (USQUID)Support to Quality and Teaching Innovation Units (USQUID)
caesen
Universitat Pompeu Fabra (UPF)Universidad Pompeu Fabra (UPF)Pompeu Fabra University (UPF)
caesen
Universitat Abat OlibaUniversidad Abat OlibaAbat Oliba University
caesen
Universitat Autònoma de BarcelonaUniversidad Autónoma de BarcelonaAutonomous University of Barcelona
caesen
Universitat d'AlacantUniversidad de AlicanteUniversity of Alicante
caesen
Universitat d'AndorraUniversidad de AndorraUniversity of Andorra
caesen
Universitat de BarcelonaUniversidad de BarcelonaUniversity of Barcelona
caesen
Universitat de CatalunyaUniversitat de CatalunyaUniversitat de Catalunya
caesen
Universitat de GironaUniversidad de GironaUniversity of Girona
caesen
Universitat de les Illes BalearsUniversidad de las Islas BalearesUniversity of the Balearic Islands
caesen
Universitat de LleidaUniversidad de LleidaUniversity of Lleida
caesen
Universitat de Perpinyà Via DomitiaUniversidad de Perpiñán Via DomitiaUniversity of Perpignan Via Domitia
caesen
Universitat de ValènciaUniversidad de ValenciaUniversity of Valencia
caesen
Universitat de VicUniversidad de VicUniversity of Vic
caesen
Universitat Internacional de CatalunyaUniversidad Internacional de CataluñaInternational University of Catalonia
caesen
Universitat Internacional ValencianaUniversidad Internacional ValencianaValencian International University
caesen
Universitat Jaume IUniversidad Jaume IJaume I University
caesen
Universitat Miguel HernándezUniversidad Miguel HernándezMiguel Hernández University
caesen
Universitat Oberta de CatalunyaUniversidad Abierta de CataluñaOpen University of Catalonia
caesen
Universitat Politècnica de CatalunyaUniversidad Politécnica de CataluñaPolytechnic University of Catalonia
caesen
Universitat Politècnica de ValènciaUniversidad Politécnica de ValenciaPolytechnic University of Valencia
caesen
Universitat Ramon LlullUniversidad Ramon LlullRamon Llull University
caesen
Universitat Rovira i VirgiliUniversidad Rovira i VirgiliRovira i Virgili University
caesen
UPF Barcelona School of ManagementUPF Barcelona School of ManagementUPF Barcelona School of Management
caesen
UPF InclusióUPF InclusióUPF Inclusió
caesen
UPF SèniorUPF SeniorUPF Senior
caesen
UPF SolidàriaUPF SolidàriaUPF Solidària
caesen
UPF-IDECUPF-IDECUPF-IDEC
caesen
vicerector/a d'Economia i Promocióvicerrector/a de Economía y Promociónvice-rector for Economy and Promotion
caesen
vicerector/a d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionalsvicerrector/a de Economía, Recursos de Información y Relaciones Institucionalesvice-rector for Economy, Information Resources and Institutional Relations
caesen
vicerector/a d'Estudiantsvicerrector/a de Estudiantesvice-rector for Students
caesen
vicerector/a d'Infraestructures i Fundacionsvicerrector/a de Infraestructuras y Fundacionesvice-rector for Infrastructures and Foundations
caesen
vicerector/a de Comunitat Universitàriavicerrector/a de Comunidad Universitariavice-rector for the University Community
caesen
vicerector/a de Docència i Ordenació Acadèmicavicerrector/a de Docencia y Ordenación Académicavice-rector for Teaching and Academic Planning
caesen
vicerector/a de Planificació i Avaluacióvicerrector/a de Planificación y Evaluaciónvice-rector for Planning and Evaluation
caesen
vicerector/a de Política Científicavicerrector/a de Política Científicavice-rector for Science Policy
caesen
vicerector/a de Política Científica i Professoratvicerrector/a de Política Científica y Profesoradovice-rector for Science Policy and Faculty Affairs
caesen
vicerector/a de Postgrau i Doctoratvicerrector/a de Postgrado y Doctoradovice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies
caesen
vicerector/a de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionalsvicerrector/a de Postgrado, Doctorado y Relaciones Internacionalesvice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies and International Relations
caesen
vicerector/a de Professoratvicerrector/a de Profesoradovice-rector for Teaching Staff
caesen
vicerector/a de Promoció Lingüísticavicerrector/a de Promoción Lingüísticavice-rector for Linguistic Promotion
caesen
vicerector/a de Qualitat i Estratègia Institucionalvicerrector/a de Calidad y Estrategia Institucionalvice-rector for Quality and Institutional Strategy
caesen
vicerector/a de Recercavicerrector/a de Investigaciónvice-rector for Research
caesen
vicerector/a de Recursos d'Informació i Avaluacióvicerrector/a de Recursos de Información y Evaluaciónvice-rector for Information Resources and Evaluation
caesen
vicerector/a de Relacions Institucionalsvicerrector/a de Relaciones Institucionalesvice-rector for Institutional Relations
caesen
vicerector/a de Relacions Internacionalsvicerrector/a de Relaciones Internacionalesvice-rector for International Relations
caesen
Vicerectorat d'Economia i Projectes EstratègicsVicerrectorado de Economía y Proyectos EstratégicosOffice of the Vice-rector for Economy and Strategic Projects
caesen
Vicerectorat d'Economia i PromocióVicerrectorado de Economía y PromociónOffice of the Vice-rector for Economy and Promotion
caesen
Vicerectorat d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions InstitucionalsVicerrectorado de Economía, Recursos de Información y Relaciones InstitucionalesOffice of the Vice-rector for Economy, Information Resources and Institutional Relations
caesen
Vicerectorat d'EstudiantsVicerrectorado de EstudiantesOffice of the Vice-rector for Students
caesen
Vicerectorat d'Infraestructures i FundacionsVicerrectorado de Infraestructuras y FundacionesOffice of the Vice-rector for Infrastructures and Foundations
caesen
Vicerectorat de Comunitat UniversitàriaVicerrectorado de Comunidad UniversitariaOffice of the Vice-rector for the University Community
caesen
Vicerectorat de Docència i Ordenació AcadèmicaVicerrectorado de Docencia y Ordenación AcadémicaOffice of the Vice-rector for Teaching and Academic Planning
caesen
Vicerectorat de Planificació i AvaluacióVicerrectorado de Planificación y EvaluaciónOffice of the Vice-rector for Planning and Evaluation
caesen
Vicerectorat de Planificació i Avaluació InstitucionalVicerrectorado de Planificación y Evaluación InstitucionalOffice of the Vice-rector for Institutional Planning and Evaluation
caesen
Vicerectorat de Política CientíficaVicerrectorado de Política CientíficaOffice of the Vice-rector for Science Policy
caesen
Vicerectorat de Política Científica i Professorat Vicerrectorado de Política Científica y Profesorado Office of the Vice-rector for Science Policy and Teaching Staff
caesen
Vicerectorat de Postgrau i DoctoratVicerrectorado de Postgrado y DoctoradoOffice of the Vice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies
caesen
Vicerectorat de Postgrau, Doctorat i Relacions InternacionalsVicerrectorado de Postgrado, Doctorado y Relaciones InternacionalesOffice of the Vice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies and International Relations
caesen
Vicerectorat de ProfessoratVicerrectorado de ProfesoradoOffice of the Vice-rector for Teaching Staff
caesen
Vicerectorat de Promoció LingüísticaVicerrectorado de Promoción LingüísticaOffice of the Vice-rector for Linguistic Promotion
caesen
Vicerectorat de Qualitat i Estratègia InstitucionalVicerrectorado de Calidad y Estrategia InstitucionalOffice of the Vice-rector for Quality and Institutional Strategy
caesen
Vicerectorat de RecercaVicerrectorado de InvestigaciónOffice of the Vice-rector for Research
caesen
Vicerectorat de Recerca i DoctoratVicerrectorado de Investigación y DoctoradoOffice of the Vice-rector for Research and Doctoral Studies
caesen
Vicerectorat de Recursos d'Informació i AvaluacióVicerrectorado de Recursos de Información y EvaluaciónOffice of the Vice-rector for Information Resources and Evaluation
caesen
Vicerectorat de Relacions InstitucionalsVicerrectorado de Relaciones InstitucionalesOffice of the Vice-rector for Institutional Relations
caesen
Vicerectorat de Relacions InternacionalsVicerrectorado de Relaciones InternacionalesOffice of the Vice-rector for International Relations
caesen
Vicerectorat de Responsabilitat Social i PromocióVicerrectorado de Responsabilidad Social y PromociónOffice of the Vice-rector for Social Responsibility and Promotion
caesen
Voluntariat LingüísticVoluntariado LingüísticoLanguage Volunteering (programme)
caesen
WEBGRUP. Ajuts per a la creació de pàgines web dels grups de recercaWEBGRUP. Ayudas para la creación de páginas web de los grupos de investigaciónWEBGRUP. Grants for the creation of research groups' web pages
caesen
www.eleweb.net: Xarxa Temàtica "Eleccions, Comunicació Política i Opinió Pública"www.eleweb.net: Red Temática "Elecciones, Comunicación Política y Opinión Pública"www.eleweb.net: Thematic Network "Elections, Political Communication and Public Opinion"
caesen
Xarxa Catalana d'Universitats SaludablesRed Catalana de Universidades SaludablesCatalan Network of Healthy Universities
caesen
Xarxa Internacional d'Agències d'Assegurament de la Qualitat en l'Ensenyament Superior (INQAAHE)Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (INQAAHE)International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
caesen
Xarxa Vives d'UniversitatsRed Vives de UniversidadesVives University Network