Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 996 resultats.

caesen
Àrea de Docència [vicegerència]Área de DocenciaTeaching Area
caesen
àrea de Françaárea de FrançaFrança area
caesen
àrea de Jaume Iárea de Jaume IJaume I area
caesen
àrea de la Mercèárea de la MercèMercè area
caesen
Àrea de Patrimoni [vicegerència]Área de PatrimonioProperty Area
caesen
àrea de Ramblaárea de RamblaRambla area
caesen
Àrea de Recerca i Creació Audiovisual (ARCA)Área de Investigación y Creación Audiovisual (ARCA)Audiovisual Research and Creation Area (ARCA)
caesen
Àrea de Recerca i Economia [vicegerència]Área de Investigación y EconomíaResearch and Economic Affairs Area
caesen
Àrea de Recursos Humans i Organització [vicegerència]Área de Recursos Humanos y OrganizaciónHuman Resources and Organization Area
caesen
Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació [vicegerència]Área de Servicios, Tecnología y Recursos de InformaciónServices, Technology and Information Resources Area
caesen
àrea del Marárea del MarMar area
caesen
àrea Tallersárea TallersTallers area
caesen
Arquitectura TècnicaArquitectura TécnicaArchitecture Diploma
caesen
ArxiuArchivoArchives
caesen
Arxiu AdministratiuArchivo AdministrativoAdministrative Archives
caesen
Assessor del Consell Director per al desplegament estatutari Asesor del Consejo Director para el despliegue estatutarioConsultant to the Steering Committee for the implementation of the statutes
caesen
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP)Catalan Association of Public Universities (ACUP)
caesen
Associació d'Antics Alumnes (AAAUPF)Asociación de Antiguos Alumnos (AAAUPF)Alumni Association (AAAUPF)
caesen
Associació d'Assumptes EuropeusAsociación de Asuntos EuropeosEuropean Matters Association
caesen
Associació d'Estudiants per les Nacions UnidesAsociación de Estudiantes para las Naciones UnidasStudent Association for the United Nations