Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 980 resultats.

caesen
Centre d’Estudis de Discurs i Traducció (CEDIT)Centro de Estudios de Discurso y Traducción (CEDIT)Centre for Discourse and Translation Studies (CEDIT)
caesen
Centre de Cognició i Cervell (CBC)Centro de Cognición y Cerebro (CBC)Center for Brain and Cognition (CBC)
caesen
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)Centre for Regenerative Medicine in Barcelona (CMRB)
caesen
Centre de Neuro-Robòtica i Sistemes Autònoms (N-RAS)Centro de Neuro-Robótica y Sistemas Autónomos (N-RAS)Centre for Neuro-Robotics and Autonomous Systems (N-RAS)
caesen
Centre de Recerca de les Economies de la Mediterrània (CREmed)Centro de Investigación de las Economías del Mediterráneo (CREmed)Center for Research on the Economies of the Mediterranean (CREmed)
caesen
Centre de Recerca en Economia Financera i Comptabilitat (CREFC)Centro de Investigación en Economía Financiera y Contabilidad (CREFC)Research Centre for Financial Economics and Accounting (CREFC)
caesen
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES)Centre for Research in Health and Economics (CRES)
caesen
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)Research Centre for International Economics (CREI)
caesen
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL)
caesen
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI)Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)Learning and Research Resource Centre (CRAI)
caesen
Centre de Regulació Genòmica (CRG)Centro de Regulación Genómica (CRG)Centre for Genomic Regulation (CRG)
caesen
Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)Centro de Servicios Científicos y Académicos de Cataluña (CESCA)Centre for Scientific and Academic Services of Catalonia (CESCA)
caesen
Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)Centro de Supercomputación de Cataluña (CESCA)Supercomputing Centre of Catalonia (CESCA)
caesen
Centre de Tecnologia de la ComunicacióCentro de Tecnología de la ComunicaciónCentre for Communication Technology
caesen
Centre Investigador en Art Primitiu (CIAP)Centro Investigador en Arte Primitivo (CIAP)Research Centre in Primitive Art (CIAP)
caesen
Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement (CLIK)Centro para la Innovación en el Aprendizaje y Conocimiento (CLIK)Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)
caesen
Centre per a la Investigació i l'Avaluació de Polítiques PúbliquesCentro para la Investigación y la Evaluación de Políticas PúblicasCentre for Research and Assessment of Public Policies
caesen
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)Centre for Teaching Quality and Innovation (CQUID)
caesen
Certificat d'Estudis HispànicsCertificado de Estudios HispánicosCertificate in Hispanic Studies
caesen
Ciència Política i de l'AdministracióCiencia Política y de la AdministraciónPolitical and Administration Science