Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1002 resultats.

caesen
Centre per a la Investigació i l'Avaluació de Polítiques PúbliquesCentro para la Investigación y la Evaluación de Políticas PúblicasCentre for Research and Assessment of Public Policies
caesen
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)Centre for Teaching Quality and Innovation (CQUID)
caesen
Certificat d'Estudis HispànicsCertificado de Estudios HispánicosCertificate in Hispanic Studies
caesen
Ciència Política i de l'AdministracióCiencia Política y de la AdministraciónPolitical and Administration Science
caesen
Ciències del Treball (segon cicle)Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)Labour Sciences (third and fourth years)
caesen
Ciències EmpresarialsCiencias EmpresarialesBusiness Sciences
caesen
Ciències Polítiques i de l'AdministracióCiencias Políticas y de la AdministraciónPolitical and Administration Sciences
caesen
Cineclub McGuffinCine-club McGuffinMcGuffin Film Club
caesen
ClaustreClaustroSenate
caesen
Claustre universitariClaustro universitarioUniversity Senate
caesen
Club d'Oratòria de la UPFClub de Oratoria de la UPFUPF Oratory Club
caesen
COFRE. Ajuts per al cofinançament de les activitats dels grups de recerca i dels departaments o institutsCOFRE. Ayudas para la cofinanciación de las actividades de los grupos de investigación y de los departamentos o institutosCOFRE. Grants for cofinancing the activities of research groups and of departments or institutes
caesen
Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)Colectivo de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales (CINEMA)Center for Aesthetic Research on Audiovisal Media (CINEMA)
caesen
COMENÇA. Ajuts per a l'inici de les activitats de recerca del personal investigador de nova incorporacióCOMENÇA. Ayudas para el inicio de las actividades de investigación del personal investigador de nueva incorporaciónCOMENÇA. Grants for starting the research activities of freshly incorporated researchers
caesen
Comissió AcadèmicaComisión AcadémicaAcademic Committee
caesen
Comissió CoordinadoraComisión CoordinadoraCoordinating Committee
caesen
Comissió d'Accions Acadèmiques EspecialsComisión de Acciones Académicas EspecialesSpecial Academic Actions Committee
caesen
Comissió d'Administració ElectrònicaComisión de Administración Electrónicae-Administration Committee
caesen
Comissió d'ArxiusComisión de ArchivosArchives Committee
caesen
Comissió d'Avaluació i PlanificacióComisión de Evaluación y PlanificaciónAssessment and Planning Committee