Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 207 resultats.

caesen
Grup de Recerca en Teoria PolíticaGrupo de Investigación en Teoría PolíticaPolitical Theory Research Group
caesen
Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN) Natural Language Processing Research Group (TALN) 
caesen
Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)Grupo de Investigación en Traducción, Recepción y Literatura Catalana (TRILCAT)Research Group in Translation, Reception and Catalan Literature (TRILCAT)
caesen
Grup de Recerca en VirologiaGrupo de Investigación en VirologíaVirology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Virologia Molecular Grupo de Investigación en Virología Molecular Molecular Virology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions (NetCom)Grupo de Investigación en Redes y Comunicaciones (NetCom)Networking and Communications Research Group (NetCom)
caesen
Grup de Recerca en Xarxes i Serveis TelemàticsGrupo de Investigación en Redes y Servicios TelemáticosResearch Group in Networks and Telematic Services
caesen
grup de recerca Etnografies, Encontres Culturals i Missions Religioses (ECERM)grupo de investigación Etnografías, Encuentros Culturales y Misiones Religiosas (ECERM)Ethnographies, Cultural Encounters and Religious Missions (ECERM) research group
caesen
Grup de Recerca Human Natural Killer Cell BiologyGrupo de Investigación Human Natural Killer Cell BiologyResearch Group on Human Natural Killer Cell Biology
caesen
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración (GRITIM) Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM)
caesen
Grup de Recerca Interuniversitari d'Estudis Fiscals (IDEF)Grupo de Investigación Interuniversitario de Estudios Fiscales (IDEF)Fiscal Studies Interuniversity Research Group (IDEF)
caesen
Grup de Recerca MEDIUMGrupo de Investigación MEDIUMMEDIUM Research Group
caesen
Grup de Recerca Multisensorial (MRG)Grupo de Investigación Multisensorial (MRG)Multisensory Research Group (MRG)
caesen
Grup de Recerca PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine Grupo de Investigación PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine PhySense Group: Sensing in Physiology and Biomedicine
caesen
Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition (RICO)Grupo de Investigación Reasoning and Infant Cognition (RICO) Reasoning and Infant Cognition Research Group (RICO)
caesen
Grup de Recerca sobre l'Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL)Grupo de Investigación sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de Lenguas (GR@EL)Learning and Teaching Languages Research Group (GR@EL)
caesen
Grup de Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de LlengüesGrupo de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de LenguasLanguages Teaching and Learning Research Group
caesen
Grup de Recerca sobre Política de Telecomunicacions i Societat de la InformacióGrupo de Investigación sobre Política de Telecomunicaciones y Sociedad de la InformaciónResearch Group on Telecommunications Policy and Information Society
caesen
Grup de Recerca sobre Processament de la Imatge per a la Millora de la Fotografia Cinematogràfica (IP4EC) Grupo de Investigación sobre Procesamiento de la Imagen para la Mejora de la Fotografía Cinematográfica (IP4EC) Research Group on Image Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC)
caesen
Grup de Recerca Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) Grupo de Investigación Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)Research Group on Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)