Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 204 resultats.

caesen
Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN) Natural Language Processing Research Group (TALN) 
caesen
Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)Grupo de Investigación en Traducción, Recepción y Literatura Catalana (TRILCAT)Research Group in Translation, Reception and Catalan Literature (TRILCAT)
caesen
Grup de Recerca en VirologiaGrupo de Investigación en VirologíaVirology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Virologia Molecular Grupo de Investigación en Virología Molecular Molecular Virology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions (NetCom)Grupo de Investigación en Redes y Comunicaciones (NetCom)Networking and Communications Research Group (NetCom)
caesen
Grup de Recerca en Xarxes i Serveis TelemàticsGrupo de Investigación en Redes y Servicios TelemáticosResearch Group in Networks and Telematic Services
caesen
grup de recerca Etnografies, Encontres Culturals i Missions Religioses (ECERM)grupo de investigación Etnografías, Encuentros Culturales y Misiones Religiosas (ECERM)Ethnographies, Cultural Encounters and Religious Missions (ECERM) research group
caesen
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración (GRITIM) Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM)
caesen
Grup de Recerca Interuniversitari d'Estudis Fiscals (IDEF)Grupo de Investigación Interuniversitario de Estudios Fiscales (IDEF)Fiscal Studies Interuniversity Research Group (IDEF)
caesen
Grup de Recerca MEDIUMGrupo de Investigación MEDIUMMEDIUM Research Group
caesen
Grup de Recerca Multisensorial (MRG)Grupo de Investigación Multisensorial (MRG)Multisensory Research Group (MRG)
caesen
Grup de Recerca PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine Grupo de Investigación PhySense: Sensing in Physiology and Biomedicine PhySense Group: Sensing in Physiology and Biomedicine
caesen
Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition (RICO)Grupo de Investigación Reasoning and Infant Cognition (RICO) Reasoning and Infant Cognition Research Group (RICO)
caesen
Grup de Recerca sobre l'Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL)Grupo de Investigación sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de Lenguas (GR@EL)Learning and Teaching Languages Research Group (GR@EL)
caesen
Grup de Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de LlengüesGrupo de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de LenguasLanguages Teaching and Learning Research Group
caesen
Grup de Recerca sobre Política de Telecomunicacions i Societat de la InformacióGrupo de Investigación sobre Política de Telecomunicaciones y Sociedad de la InformaciónResearch Group on Telecommunications Policy and Information Society
caesen
Grup de Recerca Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) Grupo de Investigación Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) Ubiquitous Computing Applications Laboratory Research Group (UbiCA Lab)
caesen
Grup de Recerca Web Science and Social Computing (WSSC)Grupo de Investigación Web Science and Social Computing (WSSC)Research Group on Web Science and Social Computing (WSSC)
caesen
Grup de Tecnologia Musical (MTG)Grupo de Tecnología Musical (MTG)Music Technology Group (MTG)
caesen
Grup de Tecnologies Interactives (GTI)Grupo de Tecnologías Interactivas (GTI)Interactive Technologies Group (GTI)