Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 214 resultats.

caesen
Grup d'Aplicacions Multimèdia DistribuïdesGrupo de Aplicaciones Multimedia DistribuidasDistributed Multimedia Applications Group
caesen
Grup d'Arqueologia ColonialGrupo de Arqueología ColonialColonial Archaeology Group
caesen
Grup d'Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Economía Aplicada e Historia EconómicaApplied Economics and Economic History Group
caesen
Grup d'Estudi de les Institucions i Societat a la Catalunya ModernaGrupo de Estudio de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña ModernaStudy Group on Modern Catalonia Institutions and Society
caesen
Grup d'Estudis Constitucionals i EuropeusGrupo de Estudios Constitucionales y EuropeosConstitutional and European Studies Group
caesen
Grup d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)History of Science Studies Group (GEHC)
caesen
Grup d'Estudis de l'Empresa FamiliarGrupo de Estudios de la Empresa FamiliarFamily Business Study Group
caesen
Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)Grupo de Estudios de Prosodia (GrEP)Prosodic Research Group (GrEP)
caesen
Grup d'Estudis Jurídics i Polítics InternacionalsGrupo de Estudios Jurídicos y Políticos InternacionalesGroup of Legal and Political International Studies
caesen
Grup d'Experimentació en Comunicació InteractivaGrupo de Experimentación en Comunicación InteractivaExperimentation on Interactive Communication Group
caesen
Grup de Comunicació AudiovisualGrupo de Comunicación AudiovisualAudiovisual Communication Group
caesen
Grup de Didàctica de Llengua i Literatura Estrangeres (DILLE)Grupo de Didáctica de Lengua y Literatura Extranjeras (DILLE)Foreign Language and Literature Didactics Group (DILLE)
caesen
Grup de Filosofia del DretGrupo de Filosofía del DerechoPhilosophy of Law Group
caesen
Grup de Gestió Empresarial: Economia, Organització i Mètodes QuantitatiusGrupo de Gestión Empresarial: Economía, Organización y Métodos CuantitativosBusiness Management: Economy, Organization and Quantitative Methods Group
caesen
Grup de Macroeconomia i Mètodes QuantitatiusGrupo de Macroeconomía y Métodos CuantitativosMacroeconomics and Quantitative Methods Group
caesen
Grup de Neurofarmacologia ComportamentalGrupo de Neurofarmacología ComportamentalBehavioural Neuropharmacology Group
caesen
Grup de Processament d'ImatgeGrupo de Procesamiento de ImagenImage Processing Group
caesen
Grup de Recerca Ciència Web i Computació Social (WSSC)Grupo de Investigación Ciencia Web y Computación Social (WSSC)Research Group on Web Science and Social Computing (WSSC)
caesen
Grup de Recerca Cognitive Media Technologies  Grupo de Investigación Cognitive Media Technologies Cognitive Media Technologies Research Group
caesen
Grup de Recerca Complexitat i Dinàmiques Socioecològiques (CaSEs)Grupo de Investigación Complejidad y Dinámicas Socioecológicas (CaSEs)Research Group on Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs)