Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 214 resultats.

caesen
Grup de Recerca consolidat en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GREDTiSS)Grupo de Investigación Consolidado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (GREDTiSS)Consolidated Research Group in Labour and Social Security Law (GREDTiSS)
caesen
Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC)Grupo de Investigación Critical Communication (CRITICC)Research Group on Critical Communication (CRITICC)
caesen
Grup de Recerca d'Anàlisi d'Imatges i Computació (Computational Imaging Lab)Grupo de Investigación de Análisis de Imágenes y Computación (Computational Imaging Lab)Image Analysis and Computation Research Group (Computational Imaging Lab)
caesen
Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME)Grupo de Investigación de Arqueología Mediterránea: Conexiones, Materialidades y Escritura (GRACME)Research Group on Mediterranean Archaelogy: Connections, Materialities and Writing (GRACME)
caesen
Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)Grupo de Investigación de Estudios de Historia de la Ciencia (GEHC)History of Science Studies Research Group (GEHC)
caesen
Grup de Recerca d'Estudis de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII)Grupo de Investigación de Estudios de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña Moderna (siglos XVI-XVIII)Studies of Institutions and Society of Modern Catalonia (XVI-XVIIIth centuries) Research Group
caesen
Grup de Recerca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens VivesGrupo de Investigación del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens VivesJaume Vicens Vives University Institute of History Research Group
caesen
Grup de Recerca de Macroeconomia Aplicada i Mètodes QuantitatiusGrupo de Investigación de Macroeconomía Aplicada y Métodos CuantitativosApplied Macroeconomics and Quantitative Methods Research Group
caesen
Grup de Recerca del Laboratori d'ArqueologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de ArqueologíaLaboratory of Archaeology Research Group
caesen
Grup de Recerca del Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)Grupo de Investigación del Laboratorio de Economía Experimental (LeeX)Experimental Economics Laboratory (LeeX) Research Group
caesen
Grup de Recerca del Laboratori de NeurofarmacologiaGrupo de Investigación del Laboratorio de NeurofarmacologíaNeuropharmacology Laboratory Research Group
caesen
Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS)Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Salud (GRECS)Health Sciences Educational Research Group (GRECS)
caesen
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües Ambientals (GrALA)Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas Ambientales (GrALA)Acquisition of Environmental Languages Research Group (GrALA)
caesen
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM) Grupo de Investigación en Adquisición de Lenguas desde la Cataluña Multilingüe (ALLENCAM) Language Acquisition from the Multilingual Catalonia Research Group (ALLENCAM)
caesen
Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP)Grupo de Investigación en Adquisición y Percepción del Habla (SAP)Speech Acquisition and Perception Research Group (SAP)
caesen
Grup de Recerca en Analítica EmpresarialGrupo de Investigación en Analítica EmpresarialBusiness Analytics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Aplicacions Multimèdia Distribuïdes (DMAG)Grupo de Investigación en Aplicaciones Multimedia Distribuidas (DMAG)Distributed Multimedia Applications Research Group (DMAG)
caesen
Grup de Recerca en Arqueologia i Història Social i del Gènere Grupo de Investigación en Arqueología e Historia Social y del Género Research Group in Archaeology and Social and Gender History
caesen
Grup de Recerca en Bibliometria i Avaluació en CiènciaGrupo de Investigación en Bibliometría y Evaluación en CienciaBibliometrics and Science Assessment Research Group
caesen
Grup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat GenòmicaGrupo de Investigación en Bioinformática de la Diversidad GenómicaBiocomputing of Genomic Diversification Research Group