Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 214 resultats.

caesen
Grup de Recerca en Dret Mercantil del Segle XXI Grupo de Investigación en Derecho Mercantil del Siglo XXI Research Group on Business Law of the 21st Century
caesen
Grup de Recerca en Dret PatrimonialGrupo de Investigación en Derecho PatrimonialPatrimonial Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-empresarialGrupo de Investigación en Derecho Penal Económico-empresarialEconomic and Business Criminal Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro) Grupo de Investigación en Derecho Procesal (ReDePro) Procedural Law Research Group (ReDePro)
caesen
Grup de Recerca en Dret SocialGrupo de Investigación en Derecho SocialSocial Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història EconòmicaGrupo de Investigación en Economía Aplicada e Historia EconómicaApplied Economics and Economic History Research Group
caesen
Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (BERG) Grupo de Investigación en Electrónica Biomédica (BERG)Biomedical Electronics Research Group (BERG)
caesen
Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Molecular del CàncerGrupo de Investigación en Epidemiología Clínica y Molecular del CáncerClinical and Molecular Epidemiology of Cancer Research Group
caesen
Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI) Grupo de Investigación en Espacios Interculturales, Lenguas e Identidades (GREILI) Intercultural Spaces, Languages and Identities Research Group (GREILI)
caesen
Grup de Recerca en Estadística i Investigació OperativaGrupo de Investigación en Estadística e Investigación OperativaStatistics and Operational Research Research Group
caesen
Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS) Grupo de Investigación en Estados, Naciones y Soberanías (GRENS) States, Nations and Sovereignities Research Group (GRENS)
caesen
Grup de Recerca en Estratègies EmpresarialsGrupo de Investigación en Estrategias EmpresarialesBusiness Strategies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lularGrupo de Investigación en Estrés Oxidativo y Ciclo CelularOxidative Stress and Cell Cycle Research Group
caesen
Grup de Recerca en Estudis del Discurs (GED)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso (GED)Discourse Studies Research Group (GED)
caesen
Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT)Grupo de Investigación en Estudios del Discurso y de la Traducción (GEDIT)Research Group on Speech and Translation Studies (GEDIT)
caesen
Grup de Recerca en FarmacoinformàticaGrupo de Investigación en FarmacoinformáticaPharmacomputing Research Group
caesen
Grup de Recerca en FarmacologiaGrupo de Investigación en FarmacologíaPharmacology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Filosofia del DretGrupo de Investigación en Filosofía del DerechoPhilosophy of Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Fisiologia Cel·lular i MolecularGrupo de Investigación en Fisiología Celular y MolecularCell and Molecular Physiology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Fisiologia Molecular i Canalopaties Grupo de Investigación en Fisiología Molecular y Canalopatías  Molecular Physiology and Channelopathies Research Group