Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 207 resultats.

caesen
Grup de Recerca en Història de CatalunyaGrupo de Investigación en Historia de CataluñaHistory of Catalonia Research Group
caesen
Grup de Recerca en Història de la Creació LiteràriaGrupo de Investigación en Historia de la Creación LiterariaHistory of Creative Writing Research Group
caesen
Grup de Recerca en Història del Dret CatalàGrupo de Investigación en Historia del Derecho CatalánHistory of Catalan Law Research Group
caesen
Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB) Grupo de Investigación en Imagen Computacional y Tecnologías de la Simulación en Biomedicina (CISTIB) Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine Research Group (CISTIB)   
caesen
Grup de Recerca en Immigració i Innovació PolíticaGrupo de Investigación en Inmigración e Innovación PolíticaResearch Group on Immigration and Political Innovation
caesen
Grup de Recerca en ImmunopatologiaGrupo de Investigación en InmunopatologíaImmunopathology Research Group
caesen
Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE) Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas (GRIMSE) Research Group on Empires, Metropolis and Extra-european Societies (GRIMSE)
caesen
Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)Grupo de Investigación en Información Lexicográfica (InfoLex)Lexicographic Information Research Group (InfoLex)
caesen
Grup de Recerca en Informàtica MolecularGrupo de Investigación en Informática MolecularMolecular Informatics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Institucions i Actors PolíticsGrupo de Investigación en Instituciones y Actores PolíticosResearch Group on Institutions and Political Actors
caesen
Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (Informàtica) (GRE) Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial (Informática) (GRE) Artificial Intelligence Research Group (Computing) (GRE)
caesen
Grup de Recerca en Investigació i Expertesa per a la Recerca per Enquesta (RECSM)Grupo de Investigacion y Asesoramiento de Metodología de Encuesta (RECSM)Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM)
caesen
Grup de Recerca en Investigacions QuirúrgiquesGrupo de Investigación en Investigaciones QuirúrgicasSurgical Investigations Research Group
caesen
Grup de Recerca en IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)Grupo de Investigación en IULATERM (Léxico, Terminología, Discurso Especializado e Ingeniería Lingüística)IULATERM Research Group (Lexicon, Terminology, Specialised Discourse and Linguistic Engineering)
caesen
Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)Grupo de Investigación en Lingüística Computacional (GLICOM)Computational Linguistics Research Group (GLICOM)
caesen
Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)Grupo de Investigación en Lingüística Formal (GLIF)Formal Linguistics Research Group (GLIF)
caesen
Grup de Recerca en Literatura ComparadaGrupo de Investigación en Literatura ComparadaComparative Literature Research Group
caesen
Grup de Recerca en Logística Empresarial (GREL)Grupo de Investigación en Logística Empresarial (GREL)Business Logistics Research Group (GREL)
caesen
Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica en les Societats Argàriques (MIDARQ) Grupo de Investigación en Microestructura, Identidad y Comportamiento Social. Reinterpretación de la Evidencia Arqueológica en las Sociedades Argáricas (MIDARQ) Research Group on Microstructure, Identity and Social Behaviour. Reinterpretation of Archaeological Evidence in Argaric Societies (MIDARQ)
caesen
Grup de Recerca en Moviments Socials (CEMS) Grupo de Investigación en Movimientos Sociales (CEMS) Social Movements Research Group  (CEMS)