Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 207 resultats.

caesen
Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC)Grupo de Investigación en Neurobiología del Comportamiento (GReNeC)Neurobiology of Behaviour Research Group (GReNeC)
caesen
Grup de Recerca en Neurociència ComputacionalGrupo de Investigación en Neurociencia ComputacionalComputational Neuroscience Research Group
caesen
Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXUS)Grupo de Investigación en Nexos entre Ciencia, Cultura, Política, Religión y Sociedad (NEXUS)Research Group on Nexus between Science, Culture, Politics, Religion and Society (NEXUS)
caesen
Grup de Recerca en Periodisme (GRP)Grupo de Investigación en Periodismo (GRP)Journalism Research Group (GRP)
caesen
Grup de Recerca en Polítiques Públiques i SocialsGrupo de Investigación en Políticas Públicas y SocialesPublic and Social Policies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Polítiques Transversals de Gènere Grupo de Investigación en Políticas Transversales de Género Gender Transversal Policies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Processament d'ImatgesGrupo de Investigación en Procesamiento de ImágenesImage Processing Research Group
caesen
Grup de Recerca en Producció de la Parla i Bilingüisme (SPB)Grupo de Investigación en Producción del Habla y Bilingüismo (SPB)Speech Production and Bilingualism Research Group (SPB)
caesen
Grup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta ImmunològicaGrupo de Investigación en Proteínas NFAT y Respuesta InmunológicaNFAT Proteins and Immune Response Research Group
caesen
Grup de Recerca en Proteòmica i Química de ProteïnesGrupo de Investigación en Proteómica y Química de ProteínasProteomics and Protein Chemistry Research Group
caesen
Grup de Recerca en Recuperació d'Imatges i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Imágenes y Minería de Datos en la WebImage Recovery and Web Data Mining Research Group
caesen
Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Información y Minería de los Datos en la WebInformation Recovery and Web Data Mining Research Group
caesen
Grup de Recerca en Senyalització a l'Estrès Cel·lularGrupo de Investigación en Señalización en el Estrés CelularCell Stress Signaling Research Group
caesen
Grup de Recerca en Sistemes Complexos Grupo de Investigación en Sistemas Complejos Complex Systems Research Group
caesen
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS) Grupo de Investigación en Sistemas Sintéticos Perceptivos, Emotivos y Cognitivos (SPECS) Synthetic Perceptive, Emotive and Cognitive Systems Research Group (SPECS)
caesen
Grup de Recerca en SociodemografiaGrupo de Investigación en SociodemografíaSociodemographics Research Group
caesen
Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Comunicacions (NeTS)Grupo de Investigación en Tecnologías y Estrategias de las Comunicaciones (NeTS)Network Technologies and Strategies Research Group (NeTS)
caesen
Grup de Recerca en Tecnologies InteractivesGrupo de Investigación en Tecnologías InteractivasInteractive Technologies Research Group
caesen
Grup de Recerca en Teoria Aplicada (GRE)Grupo de Investigación en Teoría Aplicada (GRE)Applied Theory Research Group (GRE)
caesen
Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació Grupo de Investigación en Teoría de la Información y la Codificación Research Group on Information Theory and Coding