Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'm'

S'han trobat 98 resultats.

caesen
màster de recerca en Ciència Políticamáster de investigación en Ciencia Políticaresearch master's (degree) programme in Political Science
caesen
màster de recerca en Govern Comparatmáster de investigación en Gobierno Comparadomaster's (degree) programme in Comparative Government
caesen
màster de recerca en Sociologia i Demografiamáster de investigación en Sociología y Demografíaresearch master's (degree) programme in Sociology and Demography
caesen
màster en Advocaciamáster en Abogacíamaster's (degree) programme in Ll. M. in Professional Legal Practice
caesen
màster en Animaciómáster en Animaciónmaster's (degree) programme in Animation
caesen
màster en Aprenentatge i Ensenyament de l'Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionalsmáster en Aprendizaje y Enseñanza de Español en Contextos Multilingües e Internacionalesmaster's (degree) programme in Learning and Teaching of Spanish in Multilingual and International Contexts
caesen
màster en Banca i Financesmáster en Banca y Finanzasmaster's (degree) programme in Banking and Finance
caesen
màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salutmáster en Bioinformática para las Ciencias de la Saludmaster’s (degree) programme in Bioinformatics for Health Sciences
caesen
màster en Biomedicinamáster en Biomedicinamaster's (degree) programme in Biomedicine
caesen
màster en Ciència Cognitiva i Llenguatgemáster en Ciencia Cognitiva y Lenguajemaster's (degree) programme in Cognitive Science and Language
caesen
màster en Ciències de la Salut i de la Vidamáster en Ciencias de la Salud y de la Vidamaster's (degree) programme in Health and Life Sciences
caesen
màster en Ciències Econòmiques i Empresarialsmáster en Ciencias Económicas y Empresarialesmaster's (degree) programme in Economic and Business Sciences
caesen
màster en Ciències Jurídiquesmáster en Ciencias Jurídicasmaster's (degree) programme in Legal Sciences
caesen
màster en Ciències Polítiques i Socialsmáster en Ciencias Políticas y Socialesmaster's (degree) programme in Political and Social Sciences
caesen
màster en Comunicaciómáster en Comunicaciónmaster's (degree) programme in Communication
caesen
màster en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüemáster en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüemaster's (degree) programme in Linguistic Communication and Multilingual Mediation
caesen
màster en Comunicació Socialmáster en Comunicación Socialmaster's (degree) programme in Social Communication
caesen
màster en Comunicacions Mòbilsmáster en Comunicaciones Móvilesmaster's (degree) programme in Wireless Communications
caesen
màster en Creació Literàriamáster en Creación Literariamaster's (degree) programme in Creative Writing
caesen
màster en Criminologia i Execució Penalmáster en Criminología y Ejecución Penalmaster's (degree) programme in Criminology and Criminal Justice System
caesen
màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitatmáster en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidadmaster's (degree) programme in Current Democracies: Nationalism, Federalism and Multiculturalism
caesen
màster en Desenvolupament Internacionalmáster en Desarrollo Internacionalmaster's (degree) programme in International Developement
caesen
màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresamáster en Dirección Financiera y Contable de la Empresamaster's (degree) programme in Accounting and Financial Management
caesen
màster en Disseny i Comunicaciómáster en Diseño y Comunicaciónmaster's (degree) programme in Design and Communication
caesen
màster en Documentació Digitalmáster en Documentación Digitalmaster's (degree) programme in Digital Documentation
caesen
màster en Dretmáster en Derechomaster's (degree) programme in Law
caesen
màster en Economia, Finances i Empresamáster en Economía, Finanzas y Empresamaster's (degree) programme in Economy, Finance and Business
caesen
màster en Estudis Avançats en Comunicació Socialmáster en Estudios Avanzados en Comunicación Socialmaster's (degree) programme in Advanced Studies in Social Communication
caesen
màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensamentmáster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamientomaster's (degree) programme in Comparative Studies in Literature, Art and Thought
caesen
màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanismáster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneosmaster's (degree) programme in Contemporary Film and Audiovisual Studies
caesen
màster en Estudis de Traducciómáster en Estudios de Traducciónmaster's (degree) programme in Translation Studies
caesen
màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procedimentsmáster en Estudios de Traducción: Estrategias y Procedimientosmaster's (degree) programme in Translation Studies: Strategies and Procedures
caesen
Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i AprenentatgeMáster en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y AprendizajeMaster's (degree) programme in Discourse Studies: Communication, Society and Learning
caesen
màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitatmáster en Estudios Internacionales sobre Medios, Poder y Diversidadmaster's (degree) programme in International Studies on Media, Power and Difference
caesen
màster en Estudis Teatralsmáster en Estudios Teatralesmaster's (degree) programme in Theatre Studies
caesen
màster en Estudis Xinesosmáster en Estudios Chinosmaster's (degree) programme in Chinese Studies
caesen
màster en Ètica i Integritat en l’Esportmáster en Ética e Integridad en el Deportemaster's degree in Sports Ethics and Integrity
caesen
màster en Filosofia Políticamáster en Filosofía Políticamaster's (degree) programme in Political Philosophy
caesen
màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomesmáster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomasmaster's (degree) programme in Teacher Training for Secondary Education and Baccalaureate, Professional Training and Teaching of Languages
caesen
màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangeramáster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjeramaster's (degree) programme in Training of Teachers of Spanish as a Foreign Language
caesen
màster en Gestió de Continguts Digitalsmáster en Gestión de Contenidos Digitalesmaster's (degree) programme in Digital Contents Management
caesen
màster en Gestió de la Immigraciómáster en Gestión de la Inmigraciónmaster's (degree) programme in Immigration Management
caesen
màster en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresamáster en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresamaster's (degree) programme in Auditing and Financial Market
caesen
màster en Gestió Públicamáster en Gestión Públicamaster's (degree) programme in Public Management
caesen
màster en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatinamáster en Gobierno y Gestión Pública en América Latinamaster's (degree) programme in Public Administration and Government in Latin America
caesen
màster en Històriamaster en Historiamaster's (degree) programme in History
caesen
màster en Història del Mónmáster en Historia del Mundomaster's (degree) programme in World History
caesen
màster en Humanitatsmáster en Humanidadesmaster's (degree) programme in Humanities
caesen
màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològicamáster en Industria Farmacéutica y Biotecnológicamaster's (degree) programme in Pharmaceutical and Biotechnology Industry
caesen
màster en Innovació i Qualitat Televises (de TV3)máster en Innovación y Calidad Televisivas (de TV3)master's (degree) programme in Television Innovation and Quality (TV3)
caesen
màster en Joventut i Societatmáster en Juventud y Sociedadmaster's (degree) programme in Youth and Society
caesen
màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniquesmáster en Laboratorio de Análisis Clínicosmaster's (degree) programme in Clinical Analysis Laboratory
caesen
màster en Lingüística i Aplicacions Tecnològiquesmáster en Lingüística y Aplicaciones Tecnológicasmaster's (degree) programme in Linguistics and Technological Applications
caesen
màster en Lingüística Teòrica i Aplicadamáster en Lingüística Teórica y Aplicadamaster's (degree) programme in Theoretical and Applied Linguistics
caesen
màster en Literatura Comparada i Traducció Literàriamáster en Literatura Comparada y Traducción Literariamaster's(degree) programme in Comparative Literature and Literary Translation
caesen
màster en Mercats Financersmáster en Mercados Financierosmaster's (degree) programme in Financial Markets
caesen
màster en Negocis Internacionalsmáster en Negocios Internacionalesmaster's (degree) programme in International Business
caesen
màster en Neurociènciesmáster en Neurocienciasmaster's (degree) programme in Neurosciences
caesen
màster en Política i Societatmáster en Política y Sociedadmaster's (degree) programme in Politics and Society
caesen
màster en Polítiques Públiques i Socialsmáster en Políticas Públicas y Socialesmaster's (degree) programme in Public and Social Policies
caesen
màster en Recerca Biomèdicamáster en Investigación Biomédicamaster's (degree) programme in Biomedical Research
caesen
màster en Recerca Biomèdica i Clínica: Itinerari d'Oncologia Translacional i AplicadaInvestigación Biomédica y Clínica: Itinerario de Oncologia Translacional y AplicadaBiomedical and Clinical Research: Applied and Translational Oncology Track
caesen
Màster en Recerca i Innovació en Cures d'Infermeria Máster en Investigación e Innovación en Curas de Infermería Master's degree in Research and Innovation in Nursing Care
caesen
màster en Salut Laboralmáster en Salud Laboralmaster's (degree) programme in Occupational Health
caesen
màster en Salut Públicamáster en Salud Públicamaster's (degree) programme in Public Health
caesen
màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laboralsmáster en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laboralesmaster's (degree) programme in Occupational Safety and Health: Occupational Hazards Prevention
caesen
màster en Seguretat Internacionalmáster en Seguridad Internacionalmaster's (degree) programme in International Security
caesen
màster en Sistemes Interactius Intel·ligentsmáster en Sistemas Interactivos Inteligentesmaster’s (degree) programme in Intelligent Interactive Systems
caesen
màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacionsmáster en Tecnologías de la Información y las Comunicacionesmaster's (degree) programme in Information and Communication Technologies
caesen
màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualsmáster en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualesmaster's (degree) programme in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
caesen
màster en Tecnologies del So i de la Músicamáster en Tecnologías del Sonido y de la Músicamaster's (degree) programme in Sound and Music Computing
caesen
màster en Traducció i Ciències del Llenguatgemáster en Traducción y Ciencias del Lenguajemaster's (degree) programme in Translation and Language Sciences
caesen
màster europeu en Tecnologia de la Traducciómáster europeo en Tecnología de la TraducciónEuropean master's (degree) programme in Translation Technology
caesen
màster europeu en Traducció Especialitzadamáster europeo en Traducción EspecializadaEuropean master's (degree) programme in Specialised Translation
caesen
màster interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactiusmáster interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos Interactivosinterdisciplinary master's (degree) programme in Cognitive Systems and Interactive Media
caesen
màster oficial en Cinema i Audiovisual Contemporanismáster oficial en Cine y Audiovisual Contemporáneosofficial master's (degree) programme in Contemporary Cinema and Audiovisual
caesen
màster universitari de Recerca en Història de la Comunicaciómáster universitario de Investigación en Historia de la Comunicaciónuniversity master's degree of Research on History of Communication
caesen
màster universitari en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernesmáster universitario en Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernasuniversity master's (degree) programme in Advanced Sciences of Modern Telecommunications
caesen
màster universitari en Ciències Interdisciplinàriesmáster universitario en Ciencias Interdisciplinariasuniversity master's degree in Interdisciplinary Sciences
caesen
màster universitari en Ciutadans i Governmáster universitario en Ciudadanos y Gobiernouniversity master's (degree) programme in Citizens and Government
caesen
màster universitari en Cultures Globals Contemporàniesmáster universitario en Culturas Globales Contemporáneasuniversity master's degree in Interdisciplinary Sciences
caesen
màster universitari en Emprenedoria i Innovaciómáster universitario en Emprendimiento e Innovaciónuniversity master's (degree) programme in Entrepreneurship and Innovation
caesen
màster universitari en Estudis Asiàticsmáster universitario en Estudios Asiáticosuniversity master's (degree) programme in Asian Studies
caesen
màster universitari en Estudis Migratorismáster universitario en Estudios Migratoriosuniversity master's degree in Migration Studies
caesen
màster universitari en Filosofia Analíticamáster universitario en Filosofía Analíticauniversity master's (degree) programme in Analytical Philosophy
caesen
màster universitari en Governança i Polítiques Públiquesmáster universitario en Gobernanza y Políticas Públicasuniversity master's (degree) programme in Governance and Public Policies
caesen
màster universitari en Indústria de l'Esportmáster universitario en Industria del Deporteuniversity master's degree in Sports Industry
caesen
màster universitari en Investigació en Ciència Políticamáster universitario en Investigación en Ciencia Políticauniversity master's (degree) programme in Research in Political Science
caesen
màster universitari en Política i Societat Europeesmáster universitario en Política y Sociedad Europeasuniversity master's degree in European Politics and Society
caesen
màster universitari en Relacions Internacionalsmáster universitario en Relaciones Internacionalesuniversity master's (degree) programme in International Relations
caesen
matrícula d'honormatrícula de honorhonours
caesen
MBA (postgrau)MBA (postgrado)MBA (postgraduate course)
caesen
Medalla (de la UPF)Medalla (de la UPF)(UPF) Medal
caesen
MedicinaMedicinaMedicine
caesen
MesaMesaBoard
caesen
Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)
caesen
Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)
caesen
Music Information Research Lab (MIR lab)Music Information Research Lab (MIR lab)Music Information Research Lab (MIR lab)