Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'm'

S'han trobat 98 resultats.

caesen
màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitatmáster en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidadmaster's (degree) programme in Current Democracies: Nationalism, Federalism and Multiculturalism
caesen
màster en Desenvolupament Internacionalmáster en Desarrollo Internacionalmaster's (degree) programme in International Developement
caesen
màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresamáster en Dirección Financiera y Contable de la Empresamaster's (degree) programme in Accounting and Financial Management
caesen
màster en Disseny i Comunicaciómáster en Diseño y Comunicaciónmaster's (degree) programme in Design and Communication
caesen
màster en Documentació Digitalmáster en Documentación Digitalmaster's (degree) programme in Digital Documentation
caesen
màster en Dretmáster en Derechomaster's (degree) programme in Law
caesen
màster en Economia, Finances i Empresamáster en Economía, Finanzas y Empresamaster's (degree) programme in Economy, Finance and Business
caesen
màster en Estudis Avançats en Comunicació Socialmáster en Estudios Avanzados en Comunicación Socialmaster's (degree) programme in Advanced Studies in Social Communication
caesen
màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensamentmáster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamientomaster's (degree) programme in Comparative Studies in Literature, Art and Thought
caesen
màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanismáster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneosmaster's (degree) programme in Contemporary Film and Audiovisual Studies
caesen
màster en Estudis de Traducciómáster en Estudios de Traducciónmaster's (degree) programme in Translation Studies
caesen
màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procedimentsmáster en Estudios de Traducción: Estrategias y Procedimientosmaster's (degree) programme in Translation Studies: Strategies and Procedures
caesen
Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i AprenentatgeMáster en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y AprendizajeMaster's (degree) programme in Discourse Studies: Communication, Society and Learning
caesen
màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitatmáster en Estudios Internacionales sobre Medios, Poder y Diversidadmaster's (degree) programme in International Studies on Media, Power and Difference
caesen
màster en Estudis Teatralsmáster en Estudios Teatralesmaster's (degree) programme in Theatre Studies
caesen
màster en Estudis Xinesosmáster en Estudios Chinosmaster's (degree) programme in Chinese Studies
caesen
màster en Ètica i Integritat en l’Esportmáster en Ética e Integridad en el Deportemaster's degree in Sports Ethics and Integrity
caesen
màster en Filosofia Políticamáster en Filosofía Políticamaster's (degree) programme in Political Philosophy
caesen
màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomesmáster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomasmaster's (degree) programme in Teacher Training for Secondary Education and Baccalaureate, Professional Training and Teaching of Languages
caesen
màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangeramáster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjeramaster's (degree) programme in Training of Teachers of Spanish as a Foreign Language