Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'm'

S'han trobat 98 resultats.

caesen
màster en Recerca Biomèdicamáster en Investigación Biomédicamaster's (degree) programme in Biomedical Research
caesen
màster en Recerca Biomèdica i Clínica: Itinerari d'Oncologia Translacional i AplicadaInvestigación Biomédica y Clínica: Itinerario de Oncologia Translacional y AplicadaBiomedical and Clinical Research: Applied and Translational Oncology Track
caesen
Màster en Recerca i Innovació en Cures d'Infermeria Máster en Investigación e Innovación en Curas de Infermería Master's degree in Research and Innovation in Nursing Care
caesen
màster en Salut Laboralmáster en Salud Laboralmaster's (degree) programme in Occupational Health
caesen
màster en Salut Públicamáster en Salud Públicamaster's (degree) programme in Public Health
caesen
màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laboralsmáster en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laboralesmaster's (degree) programme in Occupational Safety and Health: Occupational Hazards Prevention
caesen
màster en Seguretat Internacionalmáster en Seguridad Internacionalmaster's (degree) programme in International Security
caesen
màster en Sistemes Interactius Intel·ligentsmáster en Sistemas Interactivos Inteligentesmaster’s (degree) programme in Intelligent Interactive Systems
caesen
màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacionsmáster en Tecnologías de la Información y las Comunicacionesmaster's (degree) programme in Information and Communication Technologies
caesen
màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualsmáster en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualesmaster's (degree) programme in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
caesen
màster en Tecnologies del So i de la Músicamáster en Tecnologías del Sonido y de la Músicamaster's (degree) programme in Sound and Music Computing
caesen
màster en Traducció i Ciències del Llenguatgemáster en Traducción y Ciencias del Lenguajemaster's (degree) programme in Translation and Language Sciences
caesen
màster europeu en Tecnologia de la Traducciómáster europeo en Tecnología de la TraducciónEuropean master's (degree) programme in Translation Technology
caesen
màster europeu en Traducció Especialitzadamáster europeo en Traducción EspecializadaEuropean master's (degree) programme in Specialised Translation
caesen
màster interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactiusmáster interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos Interactivosinterdisciplinary master's (degree) programme in Cognitive Systems and Interactive Media
caesen
màster oficial en Cinema i Audiovisual Contemporanismáster oficial en Cine y Audiovisual Contemporáneosofficial master's (degree) programme in Contemporary Cinema and Audiovisual
caesen
màster universitari de Recerca en Història de la Comunicaciómáster universitario de Investigación en Historia de la Comunicaciónuniversity master's degree of Research on History of Communication
caesen
màster universitari en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernesmáster universitario en Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernasuniversity master's (degree) programme in Advanced Sciences of Modern Telecommunications
caesen
màster universitari en Ciències Interdisciplinàriesmáster universitario en Ciencias Interdisciplinariasuniversity master's degree in Interdisciplinary Sciences
caesen
màster universitari en Ciutadans i Governmáster universitario en Ciudadanos y Gobiernouniversity master's (degree) programme in Citizens and Government