Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'p'

S'han trobat 60 resultats.

caesen
Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)Pompeu Linux Users Group (PLUG)
caesen
ponent de Cooperació i Participació Estudiantilponente de Cooperación y Participación EstudiantilStudents Cooperation and Participation rapporteur
caesen
ponent de Cultura i Projeccióponente de Cultura y ProyecciónCulture and External Diffusion rapporteur
caesen
Portal de Producció CientíficaPortal de Producción CientíficaScientific Output Portal
caesen
postgrau en Administració i Direcció d'Empresespostgrado en Administración y Dirección de Empresaspostgraduate course in Business Management and Administration
caesen
postgrau en Biomedicinapostgrado en Biomedicinapostgraduate course in Biomedicine
caesen
postgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüepostgrado en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüepostgraduate course in Linguistic Communication and Multilingual Mediation
caesen
postgrau en Dissenypostgrado en Diseñopostgraduate course in Design
caesen
postgrau en Dretpostgrado en Derechopostgraduate course in Law
caesen
postgrau en Economia, Finances i Comptabilitatpostgrado en Economía, Finanzas y Contabilidadpostgraduate course in Economics, Finance and Accounting
caesen
postgrau en Gestió Sanitàriapostgrado en Gestión Sanitariapostgraduate course in Health Management
caesen
postgrau en Humanitats i Gestió Culturalpostgrado en Humanidades y Gestión Culturalpostgraduate course in Humanities and Cultural Management
caesen
postgrau en Màrquetingpostgrado en Marketingpostgraduate course in Marketing
caesen
postgrau en Política i Societatpostgrado en Política y Sociedadpostgraduate course in Politics and Society
caesen
postgrau en Recursos Humans i Habilitats de Direcciópostgrado en Recursos Humanos y Habilidades de Direcciónpostgraduate course in Human Resources and Management Skills
caesen
postgrau en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisualspostgrado en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisualespostgraduate course in Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
caesen
Premi de Foment del Multilingüisme (PFM)Premio de Fomento del Multilingüismo (PFM)Promotion of Multilingualism Award (PFM)
caesen
Premi Extraordinari de Fi d'EstudisPremio Extraordinario de Fin de EstudiosGraduation Special Award
caesen
PRESENTA. Ajuts per a la presentació de ponències a congressos, simposis i jornadesPRESENTA. Ayudas para la presentación de ponencias en congresos, simposios y jornadasPRESENTA. Grants for the presentation of rapports at congresses, symposiums and seminars
caesen
PREVI. Ajuts per a la preparació de sol·licituds per participar en determinats programes de R+DPREVI. Ayudas para la preparación de solicitudes para participar en determinados programas de I+DPREVI. Grants for preparing applications to participate in certain R&D programmes