Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 's'

S'han trobat 49 resultats.

caesen
sala d'exposicionssala de exposicionesexhibition room
caesen
sala de graus Albert Calsamiglia i Blancafortsala de grados Albert Calsamiglia i BlancafortAlbert Calsamiglia i Blancafort hall
caesen
Sala de ReflexióSala de ReflexiónReflection Room
caesen
Secció d'Administració de PersonalSección de Administración de PersonalPersonnel Management Section
caesen
Secció d'Administració de Recursos i Afers EconòmicsSección de Administración de Recursos y Asuntos EconómicosAdministration of Resources and Economic Affairs Section
caesen
Secció d'Equipaments, Subministraments i Serveis GeneralsSección de Equipamientos, Suministros y Servicios GeneralesEquipment, Supplies and General Services Section
caesen
Secció d'EstudisSección de EstudiosStudies Section
caesen
Secció de ComptabilitatSección de ContabilidadAccounting Section
caesen
Secció de Coordinació de SecretariesSección de Coordinación de SecretaríasSecretariats Coordination Section
caesen
Secció de GrauSección de GradoUndergraduate Section
caesen
Secció de Selecció de PersonalSección de Selección de PersonalPersonnel Recruitment Section
caesen
Secció de Suport a la Docència i Afers AcadèmicsSección de Apoyo a la Docencia y Asuntos AcadémicosTeaching and Academic Affairs Support Section
caesen
Secció de TresoreriaSección de TesoreríaTreasury Section
caesen
Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes (IEC)Philological Section of the Institute of Catalan Studies (IEC)
caesen
Secretaria AcadèmicaSecretaría AcadémicaAcademic Secretary's Office
caesen
Secretaria del RectoratSecretaría del RectoradoRector's Secretarial Services
caesen
Secretaria GeneralSecretaría GeneralGeneral Secretary's Office
caesen
Seminari d'Edició de TextosSeminario de Edición de TextosText Editing Seminar
caesen
Seminari d'Història de les ReligionsSeminario de Historia de las ReligionesHistory of Religions Seminar
caesen
Seminari Permanent d'Història del Dret Català Josep Maria Font i RiusSeminario Permanente de Historia del Derecho Catalán Josep Maria Font i RiusJosep Maria Font i Rius Permanent Seminar on History of Catalan Law
caesen
Servei d'Assessorament Psicològic (SAP)Servicio de Asesoramiento Psicológico (SAP)Psychological Counselling Service (SAP)
caesen
Servei d'Assessoria JurídicaServicio de Asesoría JurídicaLegal Counselling Service
caesen
Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU)University Community Assistance Service (SACU)
caesen
Servei d'Atenció als Estudiants DisminuïtsServicio de Atención a los Estudiantes DisminuidosHandicapped Students Assistance Service
caesen
Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC)Servicio de Autoformación en Lengua Catalana (SALC)Catalan Language Self-Training Service (SALC)
caesen
Servei d'EsportsServicio de DeportesSports Service
caesen
Servei d'InformàticaServicio de InformáticaComputing Service
caesen
Servei de Carreres ProfessionalsServicio de Carreras ProfesionalesCareer Services
caesen
Servei de Gestió AcadèmicaServicio de Gestión AcadémicaAcademic Management Service
caesen
Servei de Gestió Patrimonial i ContractacióServicio de Gestión Patrimonial y ContrataciónProperty Management and Contracting Service
caesen
Servei de PASServicio de PASPAS Service
caesen
Servei de PDIServicio de PDIPDI Service
caesen
Servei de PersonalServicio de PersonalPersonnel Service
caesen
Servei de Postgrau i Relacions InternacionalsServicio de Postgrado y Relaciones InternacionalesInternational Relations and Postgraduate Courses Service
caesen
Servei de Pressupostos i FinancesServicio de Presupuestos y FinanzasBudget and Finance Service
caesen
Servei de RecercaServicio de InvestigaciónResearch Service
caesen
Servei de Relacions InternacionalsServicio de Relaciones InternacionalesInternational Relations Service
caesen
Servei Telefònic d'OrientacióServicio Telefónico de OrientaciónTelephone Guidance Service
caesen
Serveis d'InformacióServicios de InformaciónInformation Services
caesen
Serveis GràficsServicios GráficosGraphic Services
caesen
Serveis LingüísticsServicios LingüísticosLanguage Services
caesen
Serveis Web i de ComunicacióServicios Web y de ComunicaciónWeb and Communication Services
caesen
SIMBIOSYS - Simulació, Imatge i Modelització per a Sistemes BiomèdicsSIMBIOSYS - Simulación, Imagen y Modelización para Sistemas BiomédicosSIMBIOSYS - Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems
caesen
Síndic de GreugesOficina del Defensor de la Comunidad UniversitariaOmbuds Office
caesen
síndic/a de Greugesdefensor/a de la Comunidad Universitariaombuds officer
caesen
Sistema d'Informació per a la Direcció (SID)Sistema de Información para la Dirección (SID)Information System for Management (SID)
caesen
Sistema d'Informació per a la Docència (SIDOC)Sistema de Información para la Docencia (SIDOC)Information System for Teaching (SIDOC)
caesen
Sistema d'Informació per a la Recerca (SIRE)Sistema de Información para la Investigación (SIRE)Information System for Research (SIRE)
caesen
Suplement Europeu al TítolSuplemento Europeo al TítuloEuropean Diploma Supplement