Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 990 resultats.

encaes
'UPF Món' DebatesDebats UPF MónDebates 'UPF Món'
encaes
"Diari de Barcelona" Workshop on History of JournalismAula d'Història del Periodisme "Diari de Barcelona"Aula de Historia del Periodismo "Diari de Barcelona"
encaes
"El Periódico de Catalunya" Journalism WorkshopAula de Periodisme "El Periódico de Catalunya"Aula de Periodismo "El Periódico de Catalunya"
encaes
"La Vanguardia" Journalism WorkshopAula de Periodisme "La Vanguardia"Aula de Periodismo "La Vanguardia"
encaes
(3rd and 4th year) degree in Journalismllicenciatura en Periodisme (segon cicle)licenciatura en Periodismo (segundo ciclo)
encaes
(3rd and 4th year) degree in Labour Sciencesllicenciatura en Ciències del Treball (segon cicle)licenciatura en Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)
encaes
(3rd and 4th year) degree in Linguisticsllicenciatura en Lingüística (segon cicle)licenciatura en Lingüística (segundo ciclo)
encaes
(UPF) Honour AwardGuardó d'Honor (de la UPF)Galardón de Honor (de la UPF)
encaes
(UPF) MedalMedalla (de la UPF)Medalla (de la UPF)
encaes
Abat Oliba UniversityUniversitat Abat OlibaUniversidad Abat Oliba
encaes
Academic Area and for the European Higher Education AreaÀrea Acadèmica i de l'Espai Europeu d'Ensenyament SuperiorÁrea Académica y del Espacio Europeo de Educación Superior
encaes
Academic CommitteeComissió AcadèmicaComisión Académica
encaes
Academic Coordination Unit (UCA)Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA)Unidad de Coordinación Académica (UCA)
encaes
Academic Management ServiceServei de Gestió AcadèmicaServicio de Gestión Académica
encaes
Academic Management UnitUnitat de Gestió AcadèmicaUnidad de Gestión Académica
encaes
Academic Planning CommitteeComissió d'Ordenació AcadèmicaComisión de Ordenación Académica
encaes
Academic Programming Technical UnitUnitat Tècnica de Programació AcadèmicaUnidad Técnica de Programación Académica
encaes
Academic Secretary's OfficeSecretaria AcadèmicaSecretaría Académica
encaes
Academic Volunteer ProgrammePrograma de Voluntariat AcadèmicPrograma de Voluntariado Académico
encaes
Acció. Investment ClubAcció. Club d'InversióAcció. Club de Inversión