Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'i'

S'han trobat 60 resultats.

encaes
Ideation and Scriptwriting trackitinerari Ideació i Guióitinerario Ideación y Guión
encaes
IDEC School of Higher EducationIDEC Escola d'Estudis SuperiorsIDEC Escuela de Estudios Superiores
encaes
Image Analysis and Computation Research Group (Computational Imaging Lab)Grup de Recerca d'Anàlisi d'Imatges i Computació (Computational Imaging Lab)Grupo de Investigación de Análisis de Imágenes y Computación (Computational Imaging Lab)
encaes
Image Processing GroupGrup de Processament d'ImatgeGrupo de Procesamiento de Imagen
encaes
Image Processing Research GroupGrup de Recerca en Processament d'ImatgesGrupo de Investigación en Procesamiento de Imágenes
encaes
Image Recovery and Web Data Mining Research GroupGrup de Recerca en Recuperació d'Imatges i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Imágenes y Minería de Datos en la Web
encaes
Immunology Research Unit Unitat de Recerca en Immunologia Unidad de Investigación en Inmunología
encaes
Immunology UnitUnitat d'ImmunologiaUnidad de Inmunología
encaes
Immunopathology Research GroupGrup de Recerca en ImmunopatologiaGrupo de Investigación en Inmunopatología
encaes
Inclusion Plan for the DisabledPla d'Inclusió de les Persones amb DiscapacitatPlan de Inclusión de las Personas con Discapacidad
encaes
INDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal PoliciesINDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques Legals de Dret PrivatINDRET, Centro de Análisis de Políticas Legales de Derecho Privado
encaes
Infection Biology Research Group Grup de Recerca en Biologia de la Infecció Grupo de Investigación en Biologia de la Infección
encaes
Information and Communication PlanPla d'Informació i ComunicacióPlan de Información y Comunicación
encaes
Information and Organization Technical OfficeOficina Tècnica d'Informació i OrganitzacióOficina Técnica de Información y Organización
encaes
Information and Participation Technical OfficeOficina Tècnica d'Informació i ParticipacióOficina Técnica de Información y Participación
encaes
Information Recovery and Web Data Mining Research GroupGrup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades a la WebGrupo de Investigación en Recuperación de Información y Minería de los Datos en la Web
encaes
Information ServicesServeis d'InformacióServicios de Información
encaes
Information System for Management (SID)Sistema d'Informació per a la Direcció (SID)Sistema de Información para la Dirección (SID)
encaes
Information System for Research (SIRE)Sistema d'Informació per a la Recerca (SIRE)Sistema de Información para la Investigación (SIRE)
encaes
Information System for Teaching (SIDOC)Sistema d'Informació per a la Docència (SIDOC)Sistema de Información para la Docencia (SIDOC)