Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'w'

S'han trobat 13 resultats.

encaes
Web and Communication ServicesServeis Web i de ComunicacióServicios Web y de Comunicación
encaes
WEBGRUP. Grants for the creation of research groups' web pagesWEBGRUP. Ajuts per a la creació de pàgines web dels grups de recercaWEBGRUP. Ayudas para la creación de páginas web de los grupos de investigación
encaes
Wellington buildingedifici Wellingtonedificio Wellington
encaes
Wireless Comunications Research Group (WiCom) Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils i Sense Fil (WiCom) Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles e Inalámbricas (WiCom)
encaes
Wireless Networks Research Unit (WiNets) Unitat de Recerca Wireless Networks (WiNets) Unidad de Investigación Wireless Networks (WiNets)
encaes
Workers' CommitteeComitè d'EmpresaComité de Empresa
encaes
Workshop on Creation and Dissemination of Contents in Participative EnvironmentsTaller de Creació i Difusió de Continguts en Entorns ParticipatiusTaller de Creación y Difusión de Contenidos en Entornos Participativos
encaes
Workshop on Digital Image Treatment and GenerationTaller de Tractament i Generació d'Imatge DigitalTaller de Tratamiento y Generación de Imagen Digital
encaes
Workshop on Directing ActorsTaller de Direcció d'ActorsTaller de Dirección de Actores
encaes
Workshop on Educational and Cultural Interactive CreationTaller de Creació d'Interactius Educatius i CulturalsTaller de Creación de Interactivos Educativos y Culturales
encaes
Workshop on Interactive Script and DesignTaller de Guió i Disseny d'InteractiusTaller de Guión y Diseño de Interactivos
encaes
Workshop on Playwriting and ScriptwritingTaller de Dramatúrgia i GuióTaller de Dramaturgia y Guión
encaes
www.eleweb.net: Thematic Network "Elections, Political Communication and Public Opinion"www.eleweb.net: Xarxa Temàtica "Eleccions, Comunicació Política i Opinió Pública"www.eleweb.net: Red Temática "Elecciones, Comunicación Política y Opinión Pública"