catenes
unitatunitunidad
unitat administrativaadministrative unitunidad administrativa
unitat de coordinació acadèmica (UCA)academic coordination unit (UCA)unidad de coordinación académica (UCA)
unitat tramitadoraprocessing unitunidad tramitadora
universitatuniversityuniversidad
universitat a distànciadistance learninguniversidad a distancia
universitat d'estiusummer universityuniversidad de verano
universitat d'origenhome universityuniversidad de origen
universitat d'origensending university
universitat de destinacióhost universityuniversidad de destino
universitat de destinacióreceiving university
universitat públicapublic universityuniversidad pública