Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1234 resultats.

caenes
activitat d'autoavaluacióself-assessment activityactividad de autoevaluación
caenes
activitat d'avaluacióassessment activityactividad de evaluación
caenes
activitat de recercaresearch activityactividad de investigación
caenes
activitat dins l'aulain-class activityactividad dentro del aula
classroom activity
caenes
activitat fora de l'aulaout-of-class activityactividad fuera del aula
out-of-classroom activity
caenes
activitat formativatraining activityactividad formativa
caenes
activitats d'extensió universitàriauniversity extension activitiesactividades de extensión universitaria
caenes
adaptacióadaptationadaptación
caenes
adjunt/a al rectordeputy rectoradjunto/a al rector
caenes
administratiu/ivaadministrative workeradministrativo/a
(member of the) administrative staff
caenes
admissióadmissionadmisión
caenes
admissió condicionalconditional admissionadmisión condicional
caenes
adquisició de competènciesacquisition of competencesadquisición de competencias
caenes
afers acadèmicsacademic affairsasuntos académicos
caenes
agència avaluadoraassessment agencyagencia evaluadora
caenes
agent per a la igualtat entre homes i donesgender equality officeragente para la igualdad entre hombres y mujeres
caenes
agrupament d'alumnesgrouping of studentsagrupamiento de alumnos
caenes
ajudantassistantayudante
caenes
ajudant d'escola universitàriauniversity school assistantayudante de escuela universitaria
caenes
ajudant de facultatfaculty assistantayudante de facultad