Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1234 resultats.

caenes
aprenentatge actiuactive learningaprendizaje activo
caenes
aprenentatge autònomautonomous learningaprendizaje autónomo
caenes
aprenentatge basat en problemesproblem-based learningaprendizaje basado en problemas
caenes
aprenentatge basat en projectesproject-based learningaprendizaje basado en proyectos
caenes
aprenentatge bimodalbimodal learningaprendizaje bimodal
caenes
aprenentatge capgiratflipped learningaprendizaje invertido
caenes
aprenentatge col·laboratiucollaborative learningaprendizaje colaborativo
caenes
aprenentatge cooperatiucooperative learningaprendizaje cooperativo
caenes
aprenentatge fora de l'aulalearning outside the classroomaprendizaje fuera del aula
out-of-classroom learning
caenes
aprenentatge interactiuinteractive learningaprendizaje interactivo
caenes
aprenentatge invertitflipped learningaprendizaje invertido
caenes
aprenentatge permanentlifelong learningaprendizaje permanente
caenes
aprenentatge presencialface-to-face learningaprendizaje presencial
caenes
aprenentatge reflexiureflexive learningaprendizaje reflexivo
caenes
aprenentatge semipresencialblended learningaprendizaje semipresencial
caenes
aprenentatge virtuale-learningaprendizaje virtual
caenes
aprovarto passaprobar
caenes
aprovatpassaprobado
C
caenes
apte/apassapto/a
caenes
apte/a per compensaciócompensatory passapto/a por compensación