Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1234 resultats.

caenes
banc de recursos didàctics i d'aprenentatgeteaching and learning resource bankbanco de recursos didácticos y de aprendizaje
caenes
batxilleratupper secondary educationbachillerato
caenes
goodbien
caenes
becascholarshipbeca
caenes
beca competitivacompetitive grantbeca competitiva
caenes
beca competitiva predoctoralcompetitive predoctoral grantbeca competitiva predoctoral
caenes
beca de formació d'investigadorsscholarship for training researchersbeca de formación de investigadores
caenes
beca per a la realització d'una tesi doctoralgrants for doctoral thesesbecas para la realización de una tesis doctoral
caenes
beca predoctoralpredoctoral grantbeca predoctoral
caenes
becari/àriascholarship holderbecario/a
caenes
becari/ària de postgraupostgraduate scholarship holderbecario/a de postgrado
caenes
becari/ària de recercaresearch scholarship holderbecario/a de investigación
caenes
benvingudawelcomebienvenida
caenes
beques i ajutsscholarships and grantsbecas y ayudas
caenes
bibliografiabibliographybibliografía
caenes
bibliografia recomanadarecommended bibliographybibliografía recomendada
caenes
bibliotecalibrarybiblioteca
caenes
Biblioteca GeneralMain LibraryBiblioteca General
caenes
bona pràctica docentbest teaching practicebuena práctica docente
caenes
bones pràctiquesgood practicebuenas prácticas