Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'a'

S'han trobat 137 resultats.

caenes
a temps completfull-time modea tiempo completo
caenes
a temps parcialpart-time modea tiempo parcial
caenes
accésaccessacceso
entrance
admission
caenes
accés a estudis superiorsaccess to higher educationacceso a estudios superiores
caenes
accés a la universitatadmission to the universityacceso a la universidad
caenes
accés a segon cicleadmission to second cycleacceso a segundo ciclo
caenes
accés directedirect admissionacceso directo
caenes
accés oficialofficial admissionacceso oficial
caenes
acollidareceptionacogida
caenes
acollida cultural i lingüísticacultural and linguistic receptionacogida cultural y lingüística
caenes
acollimentreceptionacogida
caenes
acordagreementacuerdo
caenes
acord bilateralbilateral agreementacuerdo bilateral
caenes
acord de vinculacióassociation agreementacuerdo de vinculación
caenes
acreditacióaccreditationacreditación
caenes
acreditació de titulacionsdegree accreditationacreditación de titulaciones
caenes
acta de qualificacionstranscriptacta de calificaciones
caenes
activitat d'aprenentatgelearning activityactividad de aprendizaje
caenes
activitat d'aprenentatge autònomautonomous learning activityactividad de aprendizaje autónomo
caenes
activitat d'aprenentatge dirigidadirected learning activityactividad de aprendizaje dirigida