Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'a'

S'han trobat 137 resultats.

caenes
àrea de coneixementfield of knowledgeárea de conocimiento
caenes
àrea de gestió [vicegerència]management areaárea de gestión [vicegerencia]
caenes
arquitecte/aarchitectarquitecto/a
caenes
arquitecte/a tècnic/atechnical architectarquitecto/a técnico/a
caenes
arquitecturaarchitecturearquitectura
caenes
arquitectura tècnicatechnical architecturearquitectura técnica
caenes
arts i humanitatsarts and humanitiesartes y humanidades
caenes
assessor/aconsultantasesor/a
caenes
assessoramentadviceasesoramiento
caenes
assignació de crèditsassignment of creditsasignación de créditos
caenes
assignació de treballsassignment of papersasignación de trabajos
caenes
assignació docent i de recercateaching and research assignmentasignación docente y de investigación
caenes
assignaturasubjectasignatura
caenes
assignatura adaptadaadapted subjectasignatura adaptada
caenes
assignatura anualyear-long subjectasignatura anual
caenes
assignatura assimiladaassimilated subjectasignatura asimilada
caenes
assignatura convalidadavalidated subjectasignatura convalidada
caenes
assignatura de formació bàsicabasic education subject/courseasignatura de formación básica
caenes
assignatura de lliure elecciófree-elective subjectasignatura de libre elección
caenes
assignatura equiparada (a)subject equivalent (to)asignatura equiparada (a)
subject deemed equivalent (to)