Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'c'

S'han trobat 244 resultats.

caenes
crèdits de l'assignaturasubject creditscréditos de la asignatura
caenes
crèdits de lliure elecciófree elective creditscréditos de libre elección
caenes
criteris d'avaluacióevaluation criteriacriterios de evaluación
assessment criteria
caenes
criteris d'avaluació qualitatiusqualitative evaluation criteriacriterios de evaluación cualitativos
caenes
criteris d'avaluació quantitatiusquantitative evaluation criteriacriterios de evaluación cuantitativos
caenes
criteris de qualificaciógrading criteriacriterios de calificación
caenes
cum laudecum laudecum laude
caenes
curs acadèmicacademic yearcurso académico
caenes
curs d'adaptacióbridging coursecurso de adaptación
caenes
curs d'anivellamentlevelling coursecurso de nivelación
caenes
curs d'aprofundimentdeepening coursecurso de profundización
caenes
curs d'especialitzacióspecialization coursecurso de especialización
caenes
curs d'estiusummer coursecurso de verano
caenes
curs d'orientació universitària (COU)pre-university orientation course (COU)curso de orientación universitaria (COU)
caenes
curs de perfeccionamentrefresher coursecurso de perfeccionamiento
caenes
curs de postgraupostgraduate coursecurso de postgrado
caenes
curs de postgrau i de perfeccionamentpostgraduate and refresher coursecurso de postgrado y de perfeccionamiento
caenes
curs de reciclatgerefresher coursecurso de reciclaje
caenes
curs en línia obert i massiu (MOOC)massive open online course (MOOC)curso en línea masivo y abierto (MOOC)
caenes
curs intensiuintensive coursecurso intensivo