Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'd'

S'han trobat 54 resultats.

caenes
docència interactivainteractive teachingdocencia interactiva
caenes
docència no regladanon-state-regulated educationdocencia no reglada
non-formal education
caenes
docència regladastate-regulated educationdocencia reglada
formal education
caenes
docència universitàriauniversity teachingdocencia universitaria
caenes
docent [adjectiu]teachingdocente [adjetivo]
caenes
docent [substantiu]lecturerdocente [sustantivo]
caenes
doctor/adoctordoctor/a
caenes
doctor/a honoris causadoctor honoris causadoctor/a honoris causa
caenes
doctorand/adoctoral studentdoctorando/a
PhD student
caenes
doctoratdoctoratedoctorado
PhD
caenes
document electrònicelectronic documentdocumento electrónico
e-document
caenes
dossier d'aprenentatge de l'estudiantstudent learning portfoliodossier de aprendizaje del estudiante
caenes
dossier de docènciateaching portfoliodossier de docencia
caenes
dossier de matriculacióregistration dossierdossier de matriculación
enrolment dossier