Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'e'

S'han trobat 111 resultats.

caenes
estudiant oficialdegree-seeking studentestudiante oficial
caenes
estudiant universitariuniversity studentestudiante universitario
caenes
estudiant visitantvisiting studentestudiante visitante
caenes
estudis de doctoratdoctoral studiesestudios de doctorado
caenes
estudis de graduat superiorundergraduate coursesestudios de graduado superior
caenes
estudis de grauundergraduate studiesestudios de grado
caenes
estudis de màstermaster's degree studiesestudios de máster
caenes
estudis de postgraupostgraduate studiesestudios de postgrado
caenes
estudis homologatshomologated studiesestudios homologados
officially recognized studies
caenes
ex-alumne/aformer studentex alumno/a
ex-student
caenes
examenexaminationexamen
exam
caenes
examen ajornatpostponed examinationexamen aplazado
caenes
examen d'accésentrance examinationexamen de acceso
caenes
examen de recuperacióresit examinationexamen de recuperación
caenes
examen finalfinal examexamen final
caenes
examen parcialpartial examinationexamen parcial
caenes
excedèncialeave of absenceexcedencia
extended leave of absence
caenes
excel·lentexcellentsobresaliente
A
caenes
exempcióexemptionexención
caenes
exempció de preusprice exemptionexención de precios