Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'h'

S'han trobat 10 resultats.

caenes
habilitats comunicativescommunicative skillshabilidades comunicativas
caenes
habilitats d'aprenentatgelearning skillshabilidades de aprendizaje
caenes
habilitats de recercaresearch skillshabilidades de investigación
caenes
habilitats didàctiquesdidactic skillshabilidades didácticas
caenes
habilitats i competènciesskills and competenceshabilidades y competencias
caenes
habilitats personalspersonal skillshabilidades personales
caenes
habilitats pràctiquespractical skillshabilidades prácticas
caenes
homologacióhomologationhomologación
official recognition
caenes
hores lectivesteaching hourshoras lectivas
caenes
hores presencialsface-to-face hourshoras presenciales