Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'i'

S'han trobat 44 resultats.

caenes
institut adscritaffiliated instituteinstituto adscrito
caenes
institut de ciències de l'educacióinstitute of education sciencesinstituto de ciencias de la educación
caenes
institut mixt de recercajoint research instituteinstituto mixto de investigación
caenes
institut universitariuniversity instituteinstituto universitario
caenes
institut universitari adscritaffiliated university instituteinstituto universitario adscrito
caenes
institut universitari de recercauniversity research instituteinstituto universitario de investigación
caenes
institut vinculatassociated instituteinstituto vinculado
caenes
instrument d'avaluacióevaluation instrumentinstrumento de evaluación
caenes
integració lingüística i culturallinguistic and cultural integrationintegración lingüística y cultural
caenes
interessos de recercaresearch interestsintereses de la investigación
caenes
interí/inatemporary employeeinterino/a
caenes
internacionalitzacióinternationalizationinternacionalización
caenes
interoperabilitatinteroperabilityinteroperabilidad
caenes
investigador/aresearcherinvestigador/a
caenes
investigador/a de primera líniatop-level researcherinvestigador/a de primera línea
caenes
investigador/a doctor/adoctor researcherinvestigador/a doctor/a
caenes
investigador/a en formaciótraining researcherinvestigador/a en formación
caenes
investigador/a postdoctoralpostdoctoral researcherinvestigador/a postdoctoral
caenes
investigador/a principalprincipal researcherinvestigador principal
caenes
investigador/a propi/pròpiaUPF researcherinvestigador/a propio/a