Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'm'

S'han trobat 65 resultats.

caenes
mecanisme d'avaluacióassessment mechanismmecanismo de evaluación
caenes
mecanisme de recompte de crèditscredit computation mechanismmecanismo de recuento de créditos
caenes
mecanismes d'avaluació, acreditació i certificacióassessment, accreditation and certification mechanismsmecanismos de evaluación, acreditación y certificación
caenes
mecenatgepatronagemecenazgo
caenes
membremembermiembro
caenes
membre claustralSenate membermiembro claustral
caenes
membre electeelected membermiembro electo
caenes
membre natex officio membermiembro nato
caenes
membre titularfull membermiembro titular
caenes
memòriareportmemoria
caenes
memòria anualannual reportmemoria anual
caenes
memòria de resultatsreport on findingsmemoria de resultados
caenes
Menció cap a l'Excel·lènciaPathway to Excellence labelMención hacia la Excelencia
caenes
menció de qualitatquality mentionmención de calidad
caenes
menció en (+ especialitat acadèmica)major inmención en
caenes
mentoriamentoringmentoría
caenes
mèritmeritmérito
caenes
mèrit acadèmicacademic meritmérito académico
caenes
mesaboardmesa
caenes
mesa del ClaustreSenate boardmesa del Claustro