Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'p'

S'han trobat 182 resultats.

caenes
permanènciacontinuancepermanencia
caenes
personal acadèmicacademic staffpersonal académico
caenes
personal acadèmic en formaciótrainee academic staffpersonal académico en formación
caenes
personal d'administracióadministrative staffpersonal de administración
caenes
personal d'administració i serveis (PAS)administrative and service staffpersonal de administración y servicios (PAS)
caenes
personal de suport a la recercaresearch support staffpersonal de apoyo a la investigación
caenes
personal docentteaching staffpersonal docente
caenes
personal investigadorresearch staffpersonal investigador
caenes
personal investigador en formaciótrainee research staffpersonal investigador en formación
caenes
personal laboralcontracted staffpersonal laboral
caenes
personal tècnictechnical staffpersonal técnico
caenes
personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS)technical, management and administration and service staff (PTGAS)personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)
caenes
pla d'accióaction planplan de acción
plan of action
caenes
pla d'activitat docent (PAD)teaching activity plan (PAD)plan de actividad docente (PAD)
caenes
pla d'estudissyllabusplan de estudios
curriculum
caenes
pla de mesures de suport a la recercaplan of action for research supportplan de medidas de apoyo a la investigación
caenes
pla de recercaresearch planplan de investigación
caenes
pla directormaster planplan director
caenes
pla docent (de l'assignatura)course plan (of the subject)plan docente (de la asignatura)
caenes
pla estratègicstrategic planplan estratégico