Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'p'

S'han trobat 182 resultats.

caenes
professor/a investigador/aresearch lecturerprofesor/a investigador/a
caenes
professor/a lector/a(junior) lecturerprofesor/a lector/a
caenes
professor/a no doctor/anon-doctor lecturerprofesor/a no doctor/a
caenes
professor/a ordinari/àrialecturerprofesor/a ordinario/a
caenes
professor/a titulartenured lecturerprofesor/a titular
caenes
professor/a titular d'escola universitàriatenured university school lecturerprofesor/a titular de escuela universitaria
caenes
professor/a titular d'universitattenured university lecturerprofesor/a titular de universidad
caenes
professor/a titular numerari/àriastaff tenured lecturerprofesor/a titular numerario/a
caenes
professor/a visitantvisiting lecturerprofesor/a visitante
caenes
professoratteaching staffprofesorado
caenes
programaprogrammeprograma
caenes
programa acadèmicacademic programmeprograma académico
caenes
programa d'ensenyamentteaching programmeprograma de enseñanza
caenes
programa d'estudisstudy programmeprograma de estudios
caenes
programa d'intercanviexchange programmeprograma de intercambio
caenes
programa de cooperació educativaeducational cooperation programmeprograma de cooperación educativa
caenes
programa de doctoratdoctoral programmeprograma de doctorado
PhD programme
caenes
programa de formaciótraining programmeprograma de formación
caenes
programa de grauundergraduate programmeprograma de grado
caenes
programa de lliure elecciófree election programmeprograma de libre elección