Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 's'

S'han trobat 84 resultats.

caenes
simultaneïtat d'estudissimultaneous studiessimultaneidad de estudios
caenes
Síndic de Greuges [oficina]Ombuds OfficeOficina del Defensor de la Comunidad Universitaria
caenes
síndic/a de Greuges [càrrec]ombuds officerdefensor/a de la Comunidad Universitaria
caenes
sistema BolonyaBologna systemsistema Boloña
caenes
sistema d'aprenentatgelearning systemsistema de aprendizaje
caenes
sistema d'informacióinformation systemsistema de información
caenes
sistema educatiueducation systemsistema educativo
caenes
Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)European Credit Transfer System (ECTS)Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)
caenes
sistema nacional de qualificacionsnational grading systemsistema nacional de calificaciones
caenes
situació predoctoralpre-doctoral situationsituación predoctoral
caenes
sol·licitar revisió d'examento request an exam re-assessmentsolicitar revisión de examen
caenes
sol·licitud [acció de sol·licitar]applicationsolicitud [acción de solicitar]
request
caenes
sol·licitud [formulari]application formsolicitud [formulario]
caenes
sol·licitud de convalidacióapplication for validationsolicitud de convalidación
caenes
sol·licitud de crèdit-estudistudy-loan applicationsolicitud de crédito-estudio
caenes
sortides professionalscareer prospectssalidas profesionales
caenes
sotsdirector/adeputy directorsubdirector/a
assistant director
caenes
suficiènciaproficiencysuficiencia
caenes
suficiència investigadoraresearch proficiencysuficiencia investigadora
caenes
summa cum laudesumma cum laudesumma cum laude