Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 't'

S'han trobat 89 resultats.

caenes
títol propi (de la UPF)UPF-specific degreetítulo propio (de la UPF)
caenes
títol universitariuniversitary qualificationtítulo universitario
caenes
titulaciódegreetitulación
caenes
titulació de primer ciclefirst-cycle degreetitulación de primer ciclo
caenes
titulació de segon ciclesecond-cycle degreetitulación de segundo ciclo
caenes
titulat/adagraduatetitulado/a
degree holder
caenes
traductor/a jurat/adasworn translatortraductor/a jurado/a
caenes
tram de docència [complement salarial]teaching premiumtramo de docencia [complemento salarial]
caenes
tram de docència [període]teaching premiumtramo de docencia [periodo]
caenes
tram de recerca [complement salarial]research premiumtramo de investigación [complemento salarial]
caenes
tram de recerca [període]research premiumtramo de investigación [periodo]
caenes
tràmitproceduretrámite
caenes
tràmit acadèmicacademic proceduretrámite académico
caenes
tràmit administratiuadministrative proceduretrámite administrativo
caenes
tramitacióadministrative processtramitación
administrative proceedings
caenes
trampolí tecnològictechnological springboardtrampolín tecnológico
caenes
transferència de tecnologiatechnology transfertransferencia de tecnología
caenes
transferibilitat de crèditscredit transferabilitytransferibilidad de créditos
caenes
transversal [adj]cross-disciplinarytransversal [adj]
cross-sectional
caenes
trasllat d'expedienttranscript transfertraslado de expediente