Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'u'

S'han trobat 10 resultats.

caenes
unitatunitunidad
caenes
unitat administrativaadministrative unitunidad administrativa
caenes
unitat de coordinació acadèmica (UCA)academic coordination unit (UCA)unidad de coordinación académica (UCA)
caenes
unitat tramitadoraprocessing unitunidad tramitadora
caenes
universitatuniversityuniversidad
caenes
universitat a distànciadistance learninguniversidad a distancia
caenes
universitat d'estiusummer universityuniversidad de verano
caenes
universitat d'origenhome universityuniversidad de origen
sending university
caenes
universitat de destinacióhost universityuniversidad de destino
receiving university
caenes
universitat públicapublic universityuniversidad pública