Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 31 resultats.

encaes
grantajutayuda
encaes
grants for doctoral thesesbeca per a la realització d'una tesi doctoralbecas para la realización de una tesis doctoral
encaes
groupgrupgrupo
encaes
group monitoring tutorial sessionsessió de tutoria grupal de seguimentsesión de tutoría grupal de seguimiento
encaes
group tutorialtutoria grupaltutoría grupal
encaes
group work sessionsessió de treball en grupsesión de trabajo en grupo
encaes
grouping of studentsagrupament d'alumnesagrupamiento de alumnos
encaes
guest lecturerprofessor/a convidat/adaprofesor/a invitado/a
encaes
guidanceorientacióorientación
encaes
guided work outside the classroomtreball guiat fora de l'aulatrabajo guiado fuera del aula
encaes
guidelinesnormativanormativa