Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'm'

S'han trobat 35 resultats.

encaes
magna cum laudemagna cum laudemagna cum laude
encaes
mailingpublitramesamailing
encaes
Main LibraryBiblioteca GeneralBiblioteca General
encaes
major inmenció en (+ especialitat acadèmica)mención en
primera menció en (+ especialitat acadèmica)primera mención en
encaes
management areaàrea de gestió [vicegerència]área de gestión [vicegerencia]
encaes
management scaleescala de gestióescala de gestión
encaes
managing bodyòrgan gestorórgano gestor
encaes
marknotanota
qualificaciócalificación
encaes
massive open online course (MOOC)curs en línia obert i massiu (MOOC)curso en línea masivo y abierto (MOOC)
encaes
mastermàster [titulat/ada]máster [titulado/a]
encaes
master planpla directorplan director
encaes
master's degreemàster [programa]título de máster
títol de màster
encaes
master's degree final projecttreball de fi de màstertrabajo de fin de máster
encaes
master's degree lecturerprofessor/a de màster
encaes
master's degree programmeprograma de màsterprograma de máster
encaes
master's degree studiesestudis de màsterestudios de máster
encaes
material resourcesrecursos materialsrecursos materiales
encaes
membermembrevocal
vocalmiembro
encaes
membership agreementconveni d'adscripcióconvenio de adscripción
encaes
mentoringmentoriamentoría