Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'p'

S'han trobat 115 resultats.

encaes
private affiliated centrecentre adscrit de titularitat privadacentro adscrito de titularidad privada
encaes
private centrecentre de titularitat privadacentro de titularidad privada
encaes
private higher education academic centrecentre docent d'ensenyament superior de titularitat privadacentro docente de educación superior de titularidad privada
encaes
problem solvingresolució d'exercicisresolución de problemas
resolució de problemesresolución de ejercicios
encaes
problem-based learningaprenentatge basat en problemesaprendizaje basado en problemas
encaes
proceduretràmittrámite
encaes
processing unitunitat tramitadoraunidad tramitadora
encaes
productivity complementcomplement de productivitatcomplemento de productividad
encaes
professionalprofessionalprofesional
professionalitzadorprofesionalizador
encaes
professional competencescompetències professionalscompetencias profesionales
encaes
professional master's degreemàster professionalitzadormáster profesionalizador
encaes
professional trainingformació professionalformación profesional
encaes
proficiencysuficiènciasuficiencia
encaes
programmeprogramaprograma
encaes
programme agreementcontracte programacontrato programa
encaes
programme directorresponsable del programaresponsable del programa
encaes
progress reviewprova de seguimentprueba de seguimiento
encaes
progressionprogressióprogresión
encaes
progression rulesnormes de progressiónormas de progresión
encaes
progression standardsrègim de progressiórégimen de progresión