Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 's'

S'han trobat 125 resultats.

encaes
statutesestatutsestatutos
encaes
statutory committeecomissió estatutàriacomisión estatutaria
encaes
steering committeecomitè de direcciócomité de dirección
encaes
strategic planpla estratègicplan estratégico
encaes
strategic planningplanejament estratègicplaneamiento estratégico
encaes
strategyestratègiaestrategia
encaes
studentestudiantalumno/a
alumne/aestudiante
encaes
student assistanceassistència als estudiantsasistencia a los estudiantes
encaes
student assistance serviceservei d'assistència als estudiantsservicio de asistencia a los estudiantes
encaes
student associationassociació d'estudiantsasociación de estudiantes
encaes
student learning portfoliodossier d'aprenentatge de l'estudiantdossier de aprendizaje del estudiante
encaes
student personal data sheetfitxa d'estudiantficha de estudiante
encaes
student's guideguia de l'estudiant
encaes
studies offeredoferta d'estudisoferta de estudios
encaes
studyestudiestudio
encaes
study boardjunta d'estudijunta de estudio
encaes
study directordirector/a d'estudidirector/a de estudio
encaes
study grantajut a l'estudiayuda al estudio
encaes
study period abroadestada acadèmica a l’estrangerestancia académica en el extranjero
encaes
study programmeprograma d'estudisprograma de estudios