Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 't'

S'han trobat 112 resultats.

encaes
tailored trainingformació a midaformación a medida
encaes
teacher education collegeescola de magisteriescuela de magisterio
encaes
teacher education schoolescola de magisteriescuela de magisterio
encaes
teachingdocènciadocencia
docent [adjectiu]docente [adjetivo]
encaes
teaching activity plan (PAD)pla d'activitat docent (PAD)plan de actividad docente (PAD)
encaes
teaching and learning resource bankbanc de recursos didàctics i d'aprenentatgebanco de recursos didácticos y de aprendizaje
encaes
teaching and research assignmentassignació docent i de recercaasignación docente y de investigación
encaes
teaching assessmentavaluació docentevaluación docente
encaes
teaching assistantlector/alector/a
encaes
teaching bodycos docentcuerpo docente
encaes
teaching capacitycapacitat docentcapacidad docente
encaes
teaching centrecentre docentcentro docente
encaes
teaching competencescompetències docentscompetencias docentes
encaes
teaching coordinatorcoordinador/a docentcoordinador/a docente
encaes
teaching cyclecicle de docènciaciclo de docencia
encaes
teaching exemptionexempció docentexención docente
encaes
teaching hourshores lectiveshoras lectivas
encaes
teaching improvementmillora docentmejora docente
encaes
teaching innovationinnovació docentinnovación docente
encaes
teaching loadcàrrega docentcarga docente