Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'u'

S'han trobat 49 resultats.

encaes
undergraduate coursesestudis de graduat superiorestudios de graduado superior
encaes
undergraduate programmecarrera universitàriaprograma de grado
programa de graucarrera universitaria
carrera de graucarrera de grado
encaes
undergraduate studentestudiant de grauestudiant de grado
encaes
undergraduate studiesestudis de grauestudios de grado
encaes
unipersonal academic positioncàrrec acadèmic unipersonalcargo académico unipersonal
encaes
unipersonal governing bodyòrgan de govern unipersonalórgano de gobierno unipersonal
encaes
unitunitatunidad
encaes
universitary qualificationtítol universitaritítulo universitario
encaes
Universities CouncilConsell d'UniversitatsConsejo de Universidades
encaes
universityuniversitatuniversidad
encaes
university (full) professorcatedràtic/a d'universitatcatedrático/a de universidad
encaes
university academic centrecentre docent universitaricentro docente universitario
encaes
university communitycomunitat universitàriacomunidad universitaria
encaes
university coordination boardconsell de coordinació universitàriaconsejo de coordinación universitaria
encaes
university courseensenyament universitariestudios universitarios
encaes
university creditcrèdit universitaricrédito universitario
encaes
university degree programmecarrera universitàriacarrera universitaria
encaes
university departmentdepartament universitaridepartamento universitario
encaes
university entrance applicationpreinscripció universitàriapreinscripción universitaria
encaes
university entrance examinationprova de selectivitatprueba de selectividad
SelectivitatSelectividad
encaes
university entrance examinations (PAU)proves d'accés a la universitat (PAU)pruebas de acceso a la universidad (PAU)
encaes
university extensionextensió universitàriaextensión universitaria
encaes
university extension activitiesactivitats d'extensió universitàriaactividades de extensión universitaria
encaes
university instituteinstitut universitariinstituto universitario
encaes
university lecturerprofessor/a d'universitatprofesor/a de universidad
encaes
university master's degreemàster universitarimáster universitario
encaes
university planning of Cataloniaprogramació universitària de Catalunyaprogramación universitaria de Cataluña
encaes
university premisesrecinte universitarirecinto universitario
encaes
university research instituteinstitut universitari de recercainstituto universitario de investigación
encaes
university research institute boardconsell d'institut universitari de recercaconsejo de instituto universitario de investigación
encaes
university research institute directordirector/a d'institut universitari de recercadirector/a de instituto universitario de investigación
encaes
university research institute secretarysecretari/ària d'institut universitari de recercasecretario/a de instituto universitario de investigación
encaes
university schoolescola universitàriaescuela universitaria
encaes
university school (full) professorcatedràtic/a d'escola universitàriacatedrático/a de escuela universitaria
encaes
university school assistantajudant d'escola universitàriaayudante de escuela universitaria
encaes
University sealsegell de la Universitatsello de la Universidad
encaes
university senateclaustre universitariclaustro universitario
encaes
university serviceservei universitariservicio universitario
encaes
university studentestudiant universitariestudiante universitario
encaes
university teachingdocència universitàriadocencia universitaria
encaes
university teaching bodycos docent universitaricuerpo docente universitario
encaes
untenured (full) professorcatedràtic/a interí/inacatedrático/a interino/a
encaes
untenured lecturerprofessor/a interí/inaprofesor/a interino/a
encaes
UPF centrecentre integratcentro integrado
encaes
UPF researcherinvestigador/a propi/pròpiainvestigador/a propio/a
encaes
UPF university research institute directordirector/a d'institut universitari de recerca propidirector/a de instituto universitario de investigación propio
encaes
UPF-specific degreetítol propi (de la UPF)título propio (de la UPF)
encaes
UPF-specific degree courseestudi propiestudio propio
encaes
upper secondary educationbatxilleratbachillerato