Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'u'

S'han trobat 49 resultats.

encaes
undergraduate coursesestudis de graduat superiorestudios de graduado superior
encaes
undergraduate programmecarrera universitàriaprograma de grado
programa de graucarrera universitaria
carrera de graucarrera de grado
encaes
undergraduate studentestudiant de grauestudiant de grado
encaes
undergraduate studiesestudis de grauestudios de grado
encaes
unipersonal academic positioncàrrec acadèmic unipersonalcargo académico unipersonal
encaes
unipersonal governing bodyòrgan de govern unipersonalórgano de gobierno unipersonal
encaes
unitunitatunidad
encaes
universitary qualificationtítol universitaritítulo universitario
encaes
Universities CouncilConsell d'UniversitatsConsejo de Universidades
encaes
universityuniversitatuniversidad
encaes
university (full) professorcatedràtic/a d'universitatcatedrático/a de universidad
encaes
university academic centrecentre docent universitaricentro docente universitario
encaes
university communitycomunitat universitàriacomunidad universitaria
encaes
university coordination boardconsell de coordinació universitàriaconsejo de coordinación universitaria
encaes
university courseensenyament universitariestudios universitarios
encaes
university creditcrèdit universitaricrédito universitario
encaes
university degree programmecarrera universitàriacarrera universitaria
encaes
university departmentdepartament universitaridepartamento universitario
encaes
university entrance applicationpreinscripció universitàriapreinscripción universitaria
encaes
university entrance examinationprova de selectivitatprueba de selectividad
SelectivitatSelectividad